Jan Kowalski

advertisement
Jan Kowalski
nr indeksu: 10009123
obywatel Kazachstanu
II rok SUM zarządzanie i marketing
Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ
adres do korespondencji:
DS. Żaczek, al. 3-go Maja 5, pok. 111
Biuro Uznawalności Wykształcenia
i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 WARSZAWA
Kraków, 15.03.2014.
Uprzejmie proszę o przyznanie mi jednorazowego zasiłku na pisanie pracy magisterskiej.
Jestem studentem obcokrajowcem, pochodzę z Kazachstanu i studiuję na zasadach stypendysty
Rządu RP. Obecnie piszę pracę magisterską na temat „Porównanie rozwoju sektora prywatnego po roku
1989 w Polsce i w Kazachstanie”, pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Nowaka. Praca jest w stadium
zaawansowanym i zyskuje akceptację promotora, w tej chwili wnoszę ostatnie poprawki. Planuję złożyć
pracę do obrony w końcu czerwca 2014. Dodatkowa kwota zasiłku zasili mój skromny budżet studencki;
wykorzystam ją na dodruk materiałów źródłowych i fotografii, które zamierzam umieścić w mojej pracy.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Z poważaniem,
Jan Kowalski
Jan Kowalski
Download