Wyjaśnienia do SIWZ - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im

advertisement
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI
im. J. STRUSIA
z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM. SP ZOZ
z SIEDZIBĄ przy ul. SZWAJCARSKIEJ 3 61-285 POZNAŃ
NIP: 778-13-50-016 REGON: 000306331 KRS: 0000002025
`
 Dyrektor
 Centr. Szwajcarska
61 877 95 33
61 873 90 00
 Fax. Szwajcarska
 ZOL Szkolna
61 874 02 07
61 858 57 69
61 858 57 90
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Tel. 61 8739 033, Fax. 61 8739 305
E-mail: [email protected]
www.szpital-strusia.poznan.pl
e-mail: [email protected]
Wyj. Nr 1 do siwz 2013
Poznań, dnia 28.05.2013 r.
WSM/DZP-381-3986/N/2013
Wyjaśnienia
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę:
„Opatrunków specjalistycznych”
dla potrzeb
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
W związku z pytaniami do wymienionej w nagłówku specyfikacji, które otrzymaliśmy w dniach 24-27.05.2013r. uprzejmie
wyjaśniam:
Pytanie nr 1 (dotyczy pakietu nr 9)
Czy Zamawiający w pakiecie 9 dopuszcza:
Poz. 2 Opatrunek hydrokoloidowy z alginianem, samoprzylepny, jałowy rozmiary 10x10cm (pakowany po 10 sztuk w
opakowaniu handlowym), 15x15cm (pakowany po 5 sztuk w opakowaniu handlowym) oraz 20x02cm pakowany po 5 sztuk w
opakowaniu handlowym)
Cechy opatrunku:
1/Półprzepuszczalna błona poliuretanowa
2/Elastyczność
3/Formowanie żelu pod opatrunkiem
4/System „sygnalizacji świetlnej”
5/Cienkie brzegi
6/System osłon do bezdotykowej aplikacji
7/Kwadratowa podziałka na opatrunku
Stosowany na: owrzodzenia podudzi , odleżyny , powierzchowne oparzenia , miejsca po pobraniu tkanki do przeszczepu ,
otarcia i inne mniejsze uszkodzenia skóry, rany pooperacyjne
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 2 (dotyczy pakietu 9)
Poz. 3 opatrunek cienki przeźroczysty hydrokoloidowy z alginianem samoprzylepny, jałowy rozmiary 10x10cm (pakowany po
10 sztuk w opakowaniu handlowym), 15x15cm (pakowany po 5 sztuk w opakowaniu handlowym)
Wykorzystywane są w leczeniu: owrzodzeń podudzi, odleżyn, oparzeń, miejsc po pobraniu tkanki do przeszczepu, ran pooperacyjnych
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 3 (dotyczy pakietu 9)
Poz. 4 opatrunek cienki przeźroczysty hydrokoloidowy z alginianem samoprzylepny, jałowy rozmiary 10x10cm (pakowany po
10 sztuk w opakowaniu handlowym. Dzięki zachowaniu przezroczystości, ocena wzrokowa nie wiąże się z koniecznością
usunięcia opatrunku. Możliwe jest zatem stałe monitorowanie procesu gojenia rany. Dodatkowo, obecność podziałki na
powierzchni opatrunku umożliwia prosty pomiar wielkości rany i postępu w jej gojeniu się
Wykorzystywane są w leczeniu:, owrzodzeń podudzi, odleżyn , oparzeń, miejsc po pobraniu tkanki do przeszczepu, ran
pooperacyjnych
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 4 (dotyczy pakietu 9)
Poz. 5 opatrunek hydrokoloidowy z alginianem rozmiar 10x10cm (pakowany po 10 sztuk w opakowaniu handlowym) lub
15x15cm (pakowany po 5 sztuk w opakowaniu handlowym)
Stosowany przy: owrzodzenia podudzi, odleżyny, powierzchowne oparzenia, miejsca po pobraniu tkanki do przeszczepu,
otarcia i inne mniejsze uszkodzenia skóry
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 5 (dotyczy pakietu 9)
Poz. 6 opatrunek z pianki poliuretanowej nieprzylepny o rozmiarze 10x10cm (pakowany po 10 sztuk w opakowaniu
handlowym) oraz 15x15cm (pakowany po 5 sztuk w opakowaniu handlowym), jałowy, stosowany jest w przypadku
występowania ran trudno gojących z dużym wysiękiem typu: owrzodzenia podudzi, odleżyny, owrzodzenia stopy cukrzycowej,
powierzchowne oparzenia, miejsca po pobraniu tkanki do przeszczepów, rany pooperacyjne, otarcia naskórka
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 6 (dotyczy pakietu 9)
Poz. 7 opatrunek z pianki poliuretanowej, nieprzylepny, jałowy zawierający kompleks srebra. Działa przeciwbakteryjnie i
bardzo dobrze wchłania wysięk.
Rozmiar 10x10cm (pakowany po 5 sztuk w opakowaniu handlowym) oraz 15x15cm (pakowany po 5 sztuk w opakowaniu
handlowym). Opatrunki są przeznaczone do ran o średniej lub dużej ilości wysięku. Dodatkowo opatrunki mogą być stosowane
do leczenia ran wykazujących spowolnione gojenie z powodu bakterii lub ran z dużym ryzykiem zakażenia. Opatrunki zalecane
są w przypadkach owrzodzeń goleni , odleżyn, w leczeniu stopy cukrzycowej. Mogą być też stosowane na oparzenia, w miejsca
pobrania tkanek do przeszczepu i powikłanych ranach pooperacyjnych. Opatrunki minimalizują nieprzyjemny zapach
wywołany przez mikroorganizmy znajdujące się w ranie, Opatrunki mogą być wykorzystywane przez pacjentów z
owrzodzeniem, stosujących kompesjoterapię
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 7 (dotyczy pakietu 9)
Poz. 8 opatrunek z pianki poliuretanowej nieprzylepny o rozmiarze 10x10cm (pakowany po 10 sztuk w opakowaniu
handlowym) oraz 15x15cm (pakowany po 5 sztuk w opakowaniu handlowym), jałowy, stosowany jest w przypadku występowania
ran trudno gojących z dużym wysiękiem typu: owrzodzenia podudzi, odleżyny, owrzodzenia stopy cukrzycowej, powierzchowne oparzenia,
miejsca po pobraniu tkanki do przeszczepów, rany pooperacyjne, otarcia naskórka
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 8 (dotyczy pakietu 9)
Poz. 9 opatrunek z pianki poliuretanowej, nieprzylepny, jałowy zawierający kompleks srebra. Działa przeciwbakteryjnie i
bardzo dobrze wchłania wysięk.
Rozmiar 10x10cm (pakowany po 5 sztuk w opakowaniu handlowym) oraz 15x15cm (pakowany po 5 sztuk w opakowaniu
handlowym). Opatrunki są przeznaczone do ran o średniej lub dużej ilości wysięku. Dodatkowo opatrunki mogą być stosowane
do leczenia ran wykazujących spowolnione gojenie z powodu bakterii lub ran z dużym ryzykiem zakażenia. Opatrunki zalecane
są w przypadkach owrzodzeń goleni , odleżyn, w leczeniu stopy cukrzycowej. Mogą być też stosowane na oparzenia, w miejsca
pobrania tkanek do przeszczepu i powikłanych ranach pooperacyjnych. Opatrunki minimalizują nieprzyjemny zapach
wywołany przez mikroorganizmy znajdujące się w ranie. Opatrunki mogą być wykorzystywane przez pacjentów z
owrzodzeniem, stosujących kompesjoterapię.
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 9 (dotyczy pakietu 7, poz.7)
Czy Zamawiający odstąpi od konieczności dostarczania próbki w zakresie pozycji 7. Dostarczenie takiej próbki zawyży koszty
przygotowania oferty, gdyż zestawów wraz z pompą nie można dzielić.
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 10 (dotyczy pakietu 9, poz.4)
W związku z faktem, iż opatrunek Actisorb Silver został wycofany z rynku polskiego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na
zaoferowanie opatrunku tego samego producenta o mniejszej zawartości srebra, spełniający pozostałe wymagania w SIWZ?
Odpowiedz: Nieprecyzyjnie zadane pytanie- w pakiecie 9, w poz.4- brak w/w asortymentu.
Pytanie nr 11 (dotyczy pakietu 13, poz.6)
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku alginianowego ze srebrem 10cmx20cm (op=5szt.), z odpowiednim
przeliczeniem ilości opakowań.
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie nr 12 (dotyczy pakietu 13, poz.8)
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hydrożelowego o gramaturze 20g, 1op.=10szt., z odpowiednim
przeliczeniem ilości opakowań. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 13 (dotyczy pakietu 13, poz.7-8)
Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu.
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 14 (dotyczy pakietu 9, poz.1,3,6)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 9 poz. 1, 3 opatrunków hydrokoloidowych o wymiarach 10x10 cm
oraz z pakietu 9 poz. 6 opatrunku hydrowkłóknistego o wymiarach 10x10 cm i utworzenie dla tych pozycji odrębnego pakietu?
Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie ofert większej grupie wykonawców oraz uzyskanie konkurencyjnych cen.
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 15 (dotyczy pakietu 13, poz.4)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu poz. 4 oraz zaoferowanie opatrunku hydrowłóknistego
zbudowanego z nietkanych włókien pochłaniających szkodliwe komponenty takie jak wysięk, bakterie i płyny. Szybkość
absorpcji i zachowanie opatrunku sprawiają, że wysięk z rany tworzy spójny żel i jest absorbowany pionowo, co zmniejsza
ryzyko maceracji skóry wokół rany do minimum i opatrunek nie przywiera do rany, przeznaczony do ran z niewielkim
wysiękiem typu odleżyny, rany głębokie, oparzenia powierzchowne, pooperacyjne rany chirurgiczne pakowanego a 10 szt., o
wymiarach 10x10 cm?
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 16 (dotyczy pakietu 14)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie octenidyny, do oczyszczania ran, nawilżania rany i
opatrunku, o bardzo wysokiej tolerancji wykazywanej przez skórę i tkanki, docierającego w trudnodostępne obszary rany
(kieszonki, wgłębienia), wytwarzającego idealne warunki dla gojenia się rany, zalecanego do bezbolesnego i delikatnego
zdejmowania opatrunków przyschniętych lub pokrytym skrzepem, oczyszczającego rany z patogenów tworzących biofilm, w
postaci płynu, wyrobu medycznego, w opakowaniach a 350ml z odpowiednim przeliczeniem opakowań?
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 17 (dotyczy pakietu 15)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie octenidyny, do oczyszczania ran, nawilżania rany i
opatrunku, o bardzo wysokiej tolerancji wykazywanej przez skórę i tkanki, docierającego w trudnodostępne obszary rany
(kieszonki, wgłębienia), wytwarzającego idealne warunki dla gojenia się rany, zalecanego do bezbolesnego i delikatnego
zdejmowania opatrunków przyschniętych lub pokrytym skrzepem, oczyszczającego rany z patogenów tworzących biofilm, w
postaci płynu, wyrobu medycznego, w opakowaniach a 350ml z odpowiednim przeliczeniem opakowań?
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 18
W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy
wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5
w górę).
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.
Ponieważ odpowiedzi na pytania (wyjaśnienia) w rozumieniu art. 38 ust. 4 i 6 Pzp (tekst jedn. Dz.U. Nr 113/2010 poz.
759 z późn. zmianami) nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie wymagają dodatkowego czasu
niezbędnego na przygotowanie oferty zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert. Termin ten pozostaje
bez zmian. Wyjaśnienia niniejsze zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
Z poważaniem
Z-CA DYREKTORA
ds. Opieki Zdrowotnej
/-/ lek. med. Mariusz Stawiński
Download