Zaburzenia odżywiania

advertisement
Zaburzenia
odżywiania -
- rozpoznanie, objawy, leczenie…
Dorota Zatorska - Stempin
2012
1
„Zaburzenia
odżywiania - objawy,
rozpoznanie,
leczenie…”
" Ciało ma znaczenie, ale kiedy dochodzimy do tego, co u
podłoża naszej obsesji na punkcie wagi, okazuje się, że kobieta
obsesyjna na punkcie swego ciała jest także obsesyjna w odniesieniu
do życia emocjonalnego. Przez troskę o ciało wyraża poważny niepokój
o stan duszy"
(Kim Chernin :„Obsesja refleksje nad
tyranią szczupłości„)
Dorota Zatorska - Stempin
2012
2
Zaburzenia odżywiania
Zaburzenia łaknienia mają swoje korzenie we wczesnych doświadczeniach
osoby chorej nabytych w rodzinie i prawie zawsze ujawniają się w okresie
dojrzewania płciowego. Okres ten jest szczególnie ważny dla dziewcząt,
którym w procesie wychowania pozostawia się zbyt mało samodzielności.
Dążeniem ich jest uwolnienie się od rodziny i odnalezienie się w roli
kobiecej. Często uwaga ich koncentruje się na lansowaniu
wyidealizowanym wzorcu szczupłej sylwetki.
Osoby chore na anoreksję to mistrzynie kamuflażu, dlatego aby
rozpoznać chorobę, wymagana jest umiejętność czytania różnych form
komunikatów niewerbalnych. Wczesne zauważenie niepokojących
objawów, dziwnych zachowań związanych z jedzeniem, wymaga od wielu
specjalistów umiejętnego odczytywania tych sygnałów. Ważne jest, aby
opiekunowie tych chorych potrafili rozpoznać już we wczesnym stadium
chorobę.
Jednym z kryteriów pomocnych w określaniu prawidłowej masy ciała,
należnej dla określonego wieku, wzrostu płci są stosowane różne metody
obliczeń wagi. Najczęściej stosowane jest obliczanie tzw. BMI (Body
Mass Index- indeks wagi ciała). Tym wskaźnikiem posługują się lekarze,
psycholodzy, pielęgniarki w diagnozowaniu chorób związanych z
zaburzeniami odżywiania.
BMI oblicza się według prostego wzoru : wagę ciała
w kg dzielimy przez wzrost w m2.
wyniszczenie
Poniżej 15
poważna niedowaga
15,0 - 16,9
niedowaga
17,0 - 18,9
waga prawidłowa
19,0 - 24,9
3
ANOREKSJA NERVOSA
Przez pojęcie anoreksja rozumie się uwarunkowane
przyczynami psychicznymi odmawianie jedzenia, co w
konsekwencji prowadzi do ekstremalnej utraty wagi.
Takiemu zachowaniu towarzyszy paniczny strach przed
utyciem. Na tę chorobę zapadają najczęściej dziewczęta i młode
kobiety (na 100 chorych dziewcząt przypada 4-5 chłopców).
Kobiety cierpiące na jadłowstręt psychiczny podświadomie
usiłują poprzez swoją chudość odłączyć się od matki, a
pośrednio od swojej kobiecości. Atrybuty kobiecego wyglądu:
biust, biodra, pośladki, uda są ofiarą poświęcaną żądzy
odchudzenia się. Występujący wtórnie brak miesiączki jest
traktowany jak dodatkowe zwycięstwo w walce o pozostanie
wychudzoną dziewczynką, która jeszcze nie miesiączkuje.
Także panowanie nad głodem jest odbierane jako zdobycie
nowej sfery niezależności.
U chłopców cierpiących na tą chorobę, na pierwszy plan
wysuwa się nie tylko problem identyfikacji płciowej, co
dążenie do niezależności i wyobcowania.
Anoreksja jest chorobą, która wymaga długotrwałego okresu
leczenia. Nie jest to leczenie łatwe. Leczenie zaburzeń
odżywiania jest złożonym procesem, gdzie ważną rolę odgrywa
wielu specjalistów. W pierwszej jednak kolejności ważne jest,
żeby osoba chora chciała się wyleczyć.
W leczeniu powinni brać udział: internista, psychiatra,
psychoterapeuta, dietetyk.
Jeżeli osoba chora trafi na oddział szpitalny to również biorą
udział pozostali członkowie zespołu terapeutycznego:
pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, rehabilitanci...
Anoreksja, dieta, bulimia, zaburzenia
odżywiania, dieta, rodzina, szczupłość,
wyniszczenie, otyłość, Ana, wilczy
głód, depresja, zaburzenia, terapia,
anoreksja , łaknienie, hormony, lęki,
obawy, rodzina, obawa, wyniszczenie
Anoreksja,
bulimia,
zaburzenia
odżywiania,
dieta,
szczupłość,
wyniszczenie, otyłość, wilczy głód,
depresja, zaburzenia,
terapia, anoreksja ,
łaknienie,
hormony,
lęki, obawy, rodzina, Anoreksja, dieta,
bulimia, zaburzenia odżywiania, dieta,
rodzina, szczupłość, wyniszczenie,
otyłość, Ana, wilczy głód, depresja,
zaburzenia,
terapia,
anoreksja
,
łaknienie, hormony, lęki, obawy,
rodzina,
obawa,
wyniszczenie
Anoreksja,
bulimia,
zaburzenia
odżywiania,
dieta,
szczupłość,
wyniszczenie, otyłość, wilczy głód,
depresja,
zaburzenia,
terapia,
anoreksja , łaknienie, lęki…
Download