Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im

advertisement
Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. Prof. Kazimierza Twardowskiego
rozpoczyna realizację projektu
Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania, którego celem jest:
 stworzenie profesjonalnego źródła wiedzy na temat zaburzeń odżywiania zarówno dla chorych i ich
bliskich, uczniów i nauczycieli, dziennikarzy, środowiska specjalistów oraz ogółu społeczeństwa;
 szeroko rozumiana pomoc osobom chorym, ich rodzinom i bliskim;
 zmiana mentalności społecznej, zwiększenie świadomości w związku z zaburzeniami odżywiania;
 poprawa dostępności do opieki medycznej oraz jakości usług;
 rozwój wiedzy specjalistycznej we współpracy ze środowiskiem naukowym.
Poszukujemy osób chętnych do jakiejkolwiek pomocy w działaniach:
obecnych lub przyszłych psychologów, psychiatrów, dietetyków, technologów żywienia, prawników,
specjalistów ds. ubezpieczeń zdrowotnych, specjalistów ds. pozyskiwania funduszy, grafików, informatyków,
dziennikarzy, edytorów, fotografów, anglistów, germanistów i wszelkich innych osób interesujących się
problemem zaburzeń odżywiania lub po prostu chcących pomóc.
Naszą prośbę kierujemy w szczególności do pracowników, studentów i absolwentów
związanych z promocją zdrowia.
POMÓŻ – POZWÓL INNYM OTRZYMAĆ POMOC
więcej informacji- Koordynator Projektu:
Magdalena Krupa 515 481 545, [email protected]
Download