Choroby wywo*ane z*ym od*ywianiem

advertisement
Choroby wywołane złym
odżywianiem
Zaburzenia odżywiania
Zaburzenia odżywiania (zaburzenia jedzenia) - jednostki
chorobowe charakteryzujące się zaburzeniem łaknienia na
podłożu psychicznym. Dzieje się tak, ponieważ zaburzenia
odżywiania to objawy tego, co przeżywa osoba chora (ból, stres,
strach, samotność, niska samoocena itp). Mechanizmy choroby
często są niezrozumiałe dla samego chorego, a jego zachowania
(np. objadanie się i wywoływanie wymiotów) to najczęściej
działania kompulsywne.
Zaburzenia odżywiania wymagają specjalistycznego leczenia
(psycholog, psychiatra, czasem dietetyk). Nieleczone mogą
doprowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych, a nawet
śmierci.
Leczenie zaburzeń odżywiania jest bardzo trudne, ponieważ chorzy
często nie chcą poddawać się terapii. Problem odmowy leczenia
dotyczy zarówno anoreksji jak i bulimii. W przypadku tego
pierwszego zaburzenia, osoby chore postrzegają anoreksję jako
osiągnięcie kontroli nad sobą. Poddanie się leczeniu oznaczałoby
powrót do poczucia braku autonomii. Dlatego też najtrudniejszym
etapem jest dostrzeżenie faktu, iż jest się chorym i podjęcie decyzji
o leczeniu. Bywa i tak, że osoby cierpiące na anoreksję są w stanie
krytycznym, wymagającym natychmiastowej hospitalizacji – nawet
wbrew woli pacjenta. Jest to konieczne, jednakże ogranicza
niezależność, więc może powodować nasilenie choroby i próby
oszukiwania personelu szpitalnego. Często stosuje się leczenie
farmakologiczne w postaci leków przeciwdepresyjnych. Nie ma
jasności co do tego, czy pomaga to zwalczać zaburzenie, czy jedynie
ułatwia udział w psychoterapii.
Otyłość
Otyłość (łac. obesitas) – parologiczne nagromadzenie tkanki
tłuszczowej w organizmie, przekraczające jego fizjologiczne
potrzeby i możliwości adaptacyjne, mogące prowadzić do
niekorzystnych skutków dla zdrowia. Za otyłość uważa się stan, w
którym tkanka tłuszczowa stanowi więcej niż 20% całkowitej masy
ciała u mężczyzn oraz 25% u kobiet. Otyłości towarzyszy nadwaga,
czyli nadmierna masa ciała powyżej masy optymalnej.
Nie tylko ilość, ale również rozmieszczenie nadmiernej ilości tkanki
tłuszczowej ma znaczenie. Zgromadzenie tkanki tłuszczowej w
jamie brzusznej, nazywane otyłością brzuszną (otyłością
androidalną), ma większe znaczenie patologiczne niż równomierne
rozłożenie lub podskórne zgromadzenie tkanki tłuszczowej.
Choroby związane z otyłością i nadwagą
Konsekwencji zdrowotnych związanych z otyłością i nadwagą
jest wiele, począwszy od większego ryzyka przedwczesnej
śmierci a skończywszy na wielu dolegliwościach, które mogą
mieć niepomyślny wpływ na jakość życia.
Główne problemy zdrowotne związane z otyłością i nadwagą to:
-
Choroby sercowo-naczyniowe i nadciśnienie tętnicze
Choroby układu oddechowego (zespół bezdechu nocnego)
Niektóre nowotwory złośliwe
Choroby zwyrodnieniowe kości
Problemy psychologiczne
Spadek jakości życia
Cukrzyca typu 2
fot.1 Didier Vidal , CC BY SA 2.0
Anoreksja
Anoreksja, czyli jadłowstręt psychiczny często nazywa się „chorobą
odchudzających się”, ale wbrew temu potocznemu określeniu,
przyczyna choroby jest o wiele bardziej złożona niż proste
pragnienie utraty wagi. Prowadzi także, w odróżnieniu od
racjonalnej diety odchudzającej, do bardzo silnego uzależnienia
psychicznego. Anoreksja jest poważnym problemem polegającym
na braku łaknienia, dotykającym niemal wyłącznie młodych ludzi
między 11 a 30 rokiem życia. Cierpią na nią częściej dziewczęta
niż chłopcy. Psychiatrzy są zdania, że w niektórych nastolatkach
bardzo głęboko tkwi lęk przed odpowiedzialnością, jaką niesie ze
sobą dorosłe życie, i przed seksualnością. Kiedy ich ciała
zaczynają zdradzać oznaki dojrzewania, dziewczęta
podświadomie pragną uciec ze świata dorosłych i powrócić do
neutralnej, aseksualnej figury dziecka.
Choroby związane z anoreksją
Należy jednak pamiętać, że anoreksja nie jest związana jedynie z
niską wagą, charakteryzuje ją całe spectrum objawów. Może się tak
zdarzyć, że osoby posiadające wagę w tzw. normie również cierpią na
tę chorobę i odwrotnie – nie każda osoba, która niewiele waży choruje
na anoreksję.
Anoreksja to bardzo poważna choroba, która wywołuje wiele
szkód w organizmie:
-
obniżenie ciśnienia krwi
obniżenie temperatury ciała
nieregularna praca serca
anemia
opóźnienie wzrostu kości
u kobiet zatrzymanie miesiączkowania.
w skrajnych przypadkach anoreksja może prowadzić do śmierci.
fot. 2, Geralt, Public Domain CCO
Bulimia
Bulimia jest to choroba psychiczna. Jest ona spowodowana
odchudzaniem. Jest to wstręt do jedzenia.
Bulimia, a szczególnie wymioty, które są jej nieodłączną częścią,
wywołuje wiele bardzo poważnych szkód w organizmie:
-
próchnica zębów
utrata płynów organicznych
zachwianie równowagi elektrolitów regulujących pracę serca
uszkodzenia serca
u kobiet zaburzenia cyklu miesiączkowego
w skrajnych przypadkach bulimia, tak jak i omawiane
wcześniej anoreksja, może prowadzić do śmierci.
Leczenie bulimii najczęściej oparte jest na technikach
behawioralno-poznawczych, polegających na pracy nad zmianą
sposobów myślenia i wynikających z nich zachowań. Pacjenci
uczą się rozpoznawać czynniki wywołujące epizody obżarstwa,
kontrolować ilość spożywanych produktów, wprowadzać
stopniowo „zakazane produkty” – te, których spożywanie
wywołuje lęk, zmieniać sposób postrzegania ciała i wagi oraz
modyfikować sposób myślenia nt. jedzenia. W przypadku
leczenia anoreksji skuteczność tych technik jest mniejsza.
fot. 3, Myriam Sanchez Foseca, CC BY SA 3.0
fot. 4, Myriam Sanchez Foseca, CC BY SA 3.0
Bibliografia
Treść
pl.wikipedia.org/wiki/Zaburzenia_odżywiania
http://wiecjestem.us.edu.pl/anoreksja-i-bulimia-kiedy-odchudzaniestaje-sie-choroba
www.e-diagnoza.pl/choroba/7/Anoreksja-Jadlowstret-psychiczny/
http://www.izz.waw.pl/pl/eufic?id=82
Grafika
Fot. 1 Didier Vidal, „Abdominal obesity in males”, Wikimedia commons,
CC BY SA 2.0
Fot. 2 Geralt, „Model piękna Piękno Kobieta Silhouette Szczupły”,
pixabay, Public Domain
Fot.3 Myriam Sanchez Foseca, „Bulimia”, Wikimedia commons, CC BY
SA 3.0
Fot.4 Myriam Sanchez Foseca, „Esto es el efecto de su transtorno”,
wikimedia commons, CC BY SA 3.0
Download