Zaburzenia od*ywiania

advertisement
ZABURZENIA ODŻYWIANIA
Klaudia Bura
Malwina Malcherek
Asia Maćkowska
ZABURZENIA ODŻYWIANIA,
CO TO WŁAŚCIWIE JEST?
Są to jednostki chorobowe charakteryzujące się
zaburzeniem łaknienia na podłożu psychicznym.
Zaburzenia odżywiania dzieli się na 2 grupy:
* Zaburzenia specyficzne (anorexia
nervosa, bulimoreksja, bulimia nervosa)
* Zaburzenia niespecyficzne (zespół jedzenia nocnego,
zespół objadania się, anarchia żywieniowa, otyłość)
* Chorzy na zaburzenia
odżywiania często
cierpią również
na depresję, dokonują
innych działań
autodestrukcyjnych
(np. samookaleczenie)
lub są uzależnieni od
innych środków
(alkohol, narkotyki)
czy czynności (seks).
* Dzieje się tak,
ponieważ zaburzenia
odżywiania to objawy
tego, co przeżywa osoba
chora (ból, stres, strach,
samotność, niska
samoocena itp).
Mechanizmy choroby
często są niezrozumiałe
dla samego chorego, a
jego zachowania (np.
objadanie się i
wywoływanie
wymiotów) to
najczęściej działania
kompulsywne.
* Zaburzenia
odżywiania
wymagają
specjalistycznego
leczenia
(psycholog,
psychiatra,
czasem dietetyk).
Nieleczone mogą
doprowadzić do
poważnych
komplikacji
zdrowotnych, a
nawet śmierci.
ANOREKSJA
Najbardziej
spopularyzowa
ne zaburzenie
odżywiania
polegające na
dążeniu do
utraty wagi
poprzez
drastyczne
ograniczenie
ilości jedzenia.
Wiąże się z
zaburzeniem percepcji
(osoba chora postrzega
siebie najczęściej jako
osobę, która wciąż ma
nadmiar kilogramów
nawet jeżeli jej
sylwetka jest szczupła
bądź wychudzona) oraz
wstrętem na myśl o
jedzeniu (zwłaszcza o
jego nadmiarze oraz
kaloryczności),a także
nadmiernym wysiłkiem
fizycznym.
Osoby chore skrupulatnie
planują swoje posiłku:
ważenie żywności,
obliczanie jej
kaloryczności, tak, by nie
przekroczyć ustanowionej
dziennej dawki kalorii ( z
reguły jest to początkowo
do 1000,później wartość
maleje nawet do 100 kcl).
* Anoreksja u nastolatków.
Dawniej anoreksję
intepretowano jako
niepogodzenie się
dojrzewniem oraz
wynikającą z niego
zmianą wizerunku (u
dziewcząt: pojawienie się
piersi, okresu,
zaookrąglenia bioder) i
chęcią powrotu do
dzieciństwa.
Współcześnie częstszym
przypadkiem jest
anoreksja będąca
wpływem mediów .
* Typy anoreksji:
Obecnie wyróżnia się dwa
typy anoreksji
Typ restrekcyjny - obniżanie
wagi przez :głodówki lub
mocno ograniczone ilości
jedzenia, ćwiczenia fizyczne.
Typ bulimiczny - prócz
odczuwanego jadłowstrętu
oraz ograniczenia ilości
jedzenia osoba kompensuje
spożyte kalorie przez :
prowokowanie wymiotów,
stosowanie środków
przeczyszczających oraz
moczopędnych.
Zachowania oraz
przebieg choroby.
Anoreksji wbrew
powszechnym
stereotypom nie
cechuje wychodzona
sylwetka (co raz
częściej jest jedynie
efektem choroby
występującym w
ciężkich przypadkach
lub ostatecznych
stadiach).
Wiąże się także z
bulimią (Postać z
napadami objadania
się/przeczyszczaniem
) autoagresją,
depresją,
zaburzeniami
nerwicowymi.
Z reguły osobę chorą
cechuje:
* wstręt oraz lęk przed
jedzeniem.
* uprawianie intensywnych
ćwiczeń
* w okresie dojrzałości
płciowej zanik mięsiączki
* spadek 15% masy ciała
* jedzenie w samotności
* jedzenie wobec
restrykcyjnego schematu
* zainteresowanie
kaloriami, zawartościami
odżywczymi, dietami
* zwolnienie czynności
serca, tętna
* nastroje depresyjne,
drażliwość
* wypadanie włosów, słaby
stan skóry, paznokci,
podkrążone oczy.
* niskie ciśnienie krwi
* omdlenia
Manoreksja-anoreksja u
mężczyzn
Choć najwięcej przypadków
zachorowań na anoreksję jest
wśród kobiet, to ostatnimi czasy
zaobserwowano także
zachorowalność u mężczyzn.
Objawy anoreksji u mężczyzn nie
różnią od objawów występujących
u kobiet. Odnotowano jednak
zwiększoną aktywność fizyczną
oraz zaoobsorbowanie jedzeniem
jak i wagą ,rzadsze występowanie
epizodów bulimicznych, lęki w
sferze seksualnej. Dłuższy czas
trwania choroby oraz większa
utrata masy ciała w czasie jej
przebiegu.
Etiologa występowania anoreksji
u mężczyzn jest wciąż nie do
końca zbadana.
Zakłada się, że
przyczynami są:
problemy z identyfikacją
płciową występujące
przed zachorowaniem.
walka z wcześniej
występującą nadwagą
bliski kontakt z osobą
chorującą na zaburzenia
odżywiania
próby leczenia trądziku
za pomocą diety.
stresogenny zawód
uprawianie sportów
związanych z
utrzymywaniem niskiej
wagi (akrobatyka,
narciarstwo, kolarstwo,
taniec)
BULIMIA
Bulimia (żarłoczność psychiczna) –
zaburzenie odżywianiacharakteryzujące
się napadami objadania się, po których
występują zachowania kompensacyjne.
Do najczęstszych zachowań należą:
wywoływanie wymiotów, głodówki,
użycie diuretyków, środków
przeczyszczających,
wykonywanie lewatyw,
nadmierne ćwiczenia fizyczne.
Przyczyny bulimii
brak samoakceptacji
konflikty rodzinne
zaburzenia mechanizmów
samoregulacji i samokontroli
uszkodzenie ośrodka sytości
w mózgu
emocjonalne zaniedbanie dzi
ecka w dzieciństwie
brak akceptacji przez grupę
rówieśniczą (wiążący się
często ze zmianą
środowiska)
Specyfika choroby
Schorzenie to należy odróżnić od
zaburzeń związanych z
objadaniem się. Chorzy na
bulimię, choć zdają sobie sprawę
z utraty kontroli nad własnym
zachowaniem związanym z
odżywianiem się, przejadają się
bardzo często, a następnie
stosują sposoby
kontrolowania wagi ciała, które
mogą być niebezpieczne
dla zdrowia.
Jest to choroba o
podłożu psychicznym, a chorzy
na nią zwykle czują
się głodni nawet bezpośrednio
po jedzeniu.
Bulimia bardzo często
dotyka osoby, które nie
akceptują swojego wyglądu,
wagi, nie czują się dobrze w
swoim ciele i pragną za
wszelką cenę polepszyć
swoje samopoczucie. Według
Amerykańskiego
Towarzystwa
Psychiatrycznego,
pracującego nad uściśleniem
kryteriów rozpoznawania
bulimii, występuje ona od 4
do 6 razy częściej niż
anoreksja.
Zmiany fizyczne i psychiczne u osób cierpiących na
bulimię
* niedobory pokarmowe
* odwodnienie
* zmęczenie, ospałość
* zły nastrój, niepokój
* zaparcia
* bóle głowy
* niedociśnienie tętnicze
* nieregularne miesiączki lub ich brak
* sucha skóra
* uszkodzenie szkliwa zębów
* uszkodzenie naczynek krwionośnych w oczach
* rozciągnięcie żołądka do znacznych rozmiarów
* osłabienie serca, wątroby i układu pokarmowego
* podrażnienie przełyku, zgaga, refluks
* niechęć do samego siebie
* stany depresyjne
* poczucie wstydu i upokorzenia
* psychiczne uzależnienie od środków przeczyszczających i
odwadniających
JEDZENIE KOMPULSYWNE
Jedzenie kompulsywne
(kompulsywne
obżeranie) - zaburzenie
odżywiania polegające
na spożywaniu dużych
ilości pokarmu w
niekontrolowany
sposób, bez odczuwania
fizycznego głodu.
Określane także jako
"uzależnienie od
jedzenia".
Charakterystyka
Wspólnym mianownikiem zachowań,
składających się na jedzenie
kompulsywne, jest okresowe
występowanie napadów
niekontrolowanego jedzenia, których
podłożem są przyczyny emocjonalne, nie
zaś rzeczywiste uczucie głodu. Do
typowych symptomów należą:
* jednorazowe spożywanie zbyt dużych
(w stosunku do osoby odżywiającej się
ilości pożywienia,
* podczas napadów - spożywanie
posiłków w sposób wyraźnie szybszy niż
podczas normalnego jedzenia,
* jedzenie w samotności, celem
uniknięcia wykrycia zaburzenia - uczucie
wstydu i winy, występujące po napadzie.
Częstym następstwem kompulsywnego
jedzenia są nadwaga i otyłość.
OTYŁOŚĆ
Otyłość – patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w
organizmie, przekraczające jego fizjologiczne potrzeby i
możliwości adaptacyjne, mogące prowadzić do
niekorzystnych skutków dla zdrowia. Za otyłość uważa się
stan, w którym tkanka tłuszczowa stanowi więcej niż 20%
całkowitej masy ciała u mężczyzn oraz 25% u kobiet.
Otyłości towarzyszy nadwaga, czyli nadmierna masa ciała
powyżej masy optymalnej.
Nie tylko ilość, ale również rozmieszczenie
nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej ma znaczenie.
Zgromadzenie tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej,
nazywane otyłością brzuszną ma większe znaczenie
patologiczne niż równomierne rozłożenie lub
podskórne zgromadzenie tkanki tłuszczowej.
Choroby i objawy związane z otyłością:
* zespół metaboliczny
* cukrzyca typu 2
* choroby układu ruchu
* nadciśnienie tętnicze
* zawał serca i mózgu
* wylew
* zatorowość
* zwyrodnienia kręgosłupa
* choroby nerek
* miażdżyca
* kamica żółciowa
* większe tendencje do nowotworów
* Rozstępy
Zotyłością są dodatnio
skorelowane:
* rzadsze i mniej
bezpieczne uprawianie
seksu,
* mniejszy mózg,
* bycie postrzeganym
jako starszy niż w
rzeczywistości,
* mniejsze zarobki,
* rzadsze zgony w
wypadkach
drogowych,
* mniejsza odporność
na ból,
* krótsza oczekiwana
długość życia.
STRONY, NA KTÓRYCH MOŻNA ZNALEŹĆ
POMOC W PRZYPADKU ZABURZEŃ
ODŻYWIANIA
http://zaburzenia-odzywiania.wroclaw.pl/
http://www.kazdystudent.pl/a/jedzenie.html
http://zaburzeniaodzywiania.wieszjak.pl/abc-zaburzenodzywiania/305064,Jak-pomoc-osobie-zzaburzeniami-odzywiania.html
http://www.wgp.org.pl/index.php/naszeprogramy/123-problemy-odywiania
ŹRÓDŁA
INFORMACJE
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaburzenia_od%C5%BCywiania
http://urodaizdrowie.pl/endoskopowe-leczenie-otylosci-balony-dozoladkowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bulimia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jedzenie_kompulsywne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oty%C5%82o%C5%9B%C4%87
http://www.zaburzenia-odzywiania.pl/
ZDJĘCIA
http://zdroow.pl/anoreksja/
http://nicoleeeeee.pinger.pl/m/6578567
http://zdroow.pl/wp-content/uploads/2012/08/Anoreksja-objawy.jpg
http://kobieta.wp.pl/kat,49400,title,Anoreksja-wsrod-mezczyzn-nowe-obliczeznanejchoroby,wid,13259954,wiadomosc.html?ticaid=1107df
http://www.papilot.pl/ludzie/11632/3/Anoreksja-choroba-duszy-i-ciala-FOTO-18Zobacz-jak-niszczy-mlode-dziewczyny.html
http://www.dobrypedagog.info/zsgh/index.php?option=com_content&view=categ
ory&id=23&layout=blog&Itemid=31
http://www.zycie.ca/tag/bulimia/
http://explosionnnnn.deviantart.com/art/Bulimia-118823916
http://www.pinger.pl/szukaj/po_tagu/p/6/?t=bulimia
http://urodaizdrowie.pl/endoskopowe-leczenie-otylosci-balony-dozoladkowe
http://zdrowie.dziennik.pl/diety/artykuly/402536,bmi-w-normie-plus-otyloscbrzuszna-wzrasta-ryzyko-chorob-serca-i-cukrzycy.html
http://w-spodnicy.ofeminin.pl/Tekst/Zdrowie/525136,1,Otylosc-przyczynaklopotow-nie-tylko-ze-zdrowiem.html
Download