rachunkowosc-zarzadcza-wyklad-1-4

advertisement
6
Rachunkowość zarządcza
prof. UE dr hab. Andrzej Piosik
Wykład nr 1 Rachunkowość zarządcza
prof. UE dr hab. Andrzej Piosik
Wykład nr 1 Konsultacje w środy: 18.10 - 19.00
Egzamin - średnia z zaliczenia (zadania) i egzaminu (test jednokrotnego wyboru)
Treść przedmiotu:
1. Definicja i funkcje rachunkowości zarządczej
2. Systemy rachunku kosztów i kryteria ich klasyfikacji
3. Rachunek kosztów zmiennych i rachunek absorpcyjny
4. Standaryzacja kosztów
5. Różne koszty dla różnych celów
6. Budżetowanie
7. Podstawowa i rozszerzona analiza C-V-P
8. Rachunkowość odpowiedzialności
9. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka
Literatura obowiązkowa:
1. Piosik A. (2006): Zasady rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Seria RRR
2. „Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne”, praca pod red. I. Sobańskiej, wyd. C.H.
Beck,
Warszawa 2009
3. „Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne”, praca pod red. I. Sobańskiej,
wyd.
C.H. Beck, Warszawa 2010
Literatura zalecana:
1. Dobija M. (2007): Rachunkowość zarządcza i controlling. Wydawnictwo Naukowe PWN
2. Drury C. (2004): Management and Cost Accounting. Sixth edition, Value Media Edition.
Thomson
3. Sojak S. (2003): Rachunkowość zarządcza. TNOiK
4. Nowak E. (2009): Zaawansowana rachunkowość zarządcza. PWN, wydanie II zmienione
Rachunkowość zarządcza - podsystem rachunkowości dostarczający informacji dla realizowania
funkcji
zarządzania (planowania, organizowania, zatrudniania, kierowania i kontroli), Zadora K. 1995.
Struktura rachunkowości zarządczej:
Analizy na poziomie zarządzania operacyjnego
Analizy na poziomie zarządzania strategicznego
Struktury i systemy rachunku kosztów
System rachunku kosztów - badanie i transformowanie, według przyjętego modelu informacji o
przychodach i
kosztach działań przyszłych, bieżących i zamierzonych w celu wspomagania zarządzania
organizacją, Jaruga A.
1999.
Kryteria klasyfikacji systemów RK:
Stopień zróżnicowania produktów
Zakres kosztów produktu
Forma i stopień normowania kosztów produktów
Dominujące struktura stosowana przy transformacji kosztów pośrednich
SRK ze względu na stopień zróżnicowania produktów
(…)
…. Zastosowanie: rachunek był podstawą rozwoju analiz na poziomie zarządzania operacyjnego.
Rachunek kosztów pełnych - kosztami produktu są koszty zmienne i stałe wytwarzania. Najczęściej
ma postać rachunku systematycznego. Zastosowany na pierwszym planie w sprawozdawczości
finansowej.
Specyficzna odmiana w rachunku kosztów działań
Rachunek kosztów super-pełnych - Na produkty rozlicza się wszystkie koszty…
… orientacji funkcjonalnej w zarządzaniu. Obligatoryjne w sprawozdawczości finansowej.
Rachunek kosztów działań - Osią systemu są procesy realizowane w przedsiębiorstwie: rozumienie
rynku, wypracowanie wizji i strategii, projektowanie wyrobów i usług, marketing, sprzedawanie
wyrobów i usług, produkowanie i dystrybucja, fakturowanie i obsługa posprzedażowa.
Podstawowym obiektem tego rachunku są działania (podzbiory procesów). Ustala się koszty działań
i rozlicza się je na produkty. Dominuje w odmianie rachunku kosztów pełnych, ale może wystąpić w
postaci kosztów zmiennych. Zastosowanie w zarządzaniu operacyjnym (budżetowanie i kontrola)
oraz strategicznym (ocena rentowości produktu klientów, dostawców, analiza efektywności
procesów gospodarczych).
Przykład - Rachunek kosztów zmiennych i pełnych…
… i stopień normowania kosztów produktów
Dominujące struktura stosowana przy transformacji kosztów pośrednich
SRK ze względu na stopień zróżnicowania produktów
Kalkulacja podziałowa - kosztowanie produktów jednorodnych (homogenicznych), które
przepływają przez proces produkcyjny lub ciąg procesów. Dokumentacja uwzględniająca przepływ
jednostek fizycznych i ekwiwalentnych produkcji. Możliwość…
Rachunkowość a rachunkowość zarządcza- opracowanie
Rachunkowość zarządcza- wykład 1
Struktury i systemy rachunku kosztów- opracowanie
Rachunkowość zarządcza- wykład 1, MWSe
Zróżnicowanie modelowe rachunku kosztów
Rachunkowść wykłady
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download