Magda Cierzuch - „Hubal” Radom

advertisement
Dzieła sztuki antycznej
 Jest jednym z centralnie
położonych
budynków ateńskiego Akropolis.
Jego budowę rozpoczęto w 447
p.n.e., a zakończono w roku 432
p.n.e.. Uważa się, że budowla
powstała według
planów Iktinosa i Kallikratesa,
zaś przy wykonywaniu
elementów rzeźbiarskich
pracować miał sam Fidiasz.
 Jest to najstarszy plac miejski
w Rzymie, otoczony
sześcioma z siedmiu wzgórz:
Kapitolem, Palatynem,
Celiusem, Eskwilinem,
Wiminałem i Kwirynałem.
Główny polityczny, religijny i
towarzyski
ośrodek starożytnego Rzymu,
miejsce odbywania
najważniejszych uroczystości
publicznych.
 Jest to rzeźba, wykonana w
V w. p. n. e.
przedstawiająca atletę.
Autentyczna rzeźba dłuta
Myrona nie zachowała się
do naszych czasów –
została zrekonstruowana
na podstawie późniejszych
rzymskich kopii.
 Jest to marmurowa
rzeźba z okresu
hellenistycznego z III lub
II wieku p.n.e.. Postać
Nike ma 2,40 m
wysokości, a ze
skrzydłami 3,28 m. Jej
twórcą był
prawdopodobnie
Pytokritos z Rodos.
 Jest to najsłynniejsza
rzeźba bogini Afrodyty.
Została znaleziona przez
greckiego wieśniaka
Jorgosa w 1820 r. w
okolicach teatru na terenie
akropolu w Adamas
głównym porcie greckiej
wyspy Milos leżącej w
archipelagu Cyklad na
Morzu Egejskim.
 Jest to okrągła świątynia na Polu
Marsowym, ufundowana przez
cesarza Hadriana w roku 125 na
miejscu wcześniejszej z 27 r.
p.n.e., zniszczonej w pożarze w
80 r. Budową
kierował Apollodoros, stracony
później przez cesarza. Od VII
wieku Panteon jest użytkowany
jako kościół katolicki pw. Santa
Maria ad Martyres –
Najświętszej Marii Panny od
Męczenników.
 Jest to amfiteatr w Rzymie
wzniesiony w latach 70-72
do 80 n.e. przez cesarzy z
dynastii Flawiuszów.
Odbywały się w nim m.in.
walki
gladiatorów, naumachie,
polowania na dzikie
zwierzęta.

Została wzniesiona w 113 r.
w Rzymie na Forum Trajana dla
upamiętnienia zwycięstwa
nad Dakami. Kolumna jest
usytuowana pomiędzy
budynkami dwóch bibliotek:
greckiej i łacińskiej, za Bazyliką
Ulpia. Kolumna ustawiona jest
na cokole, w którego wnętrzu
zostały pochowane urny z
prochami Trajana i jego żony
Plotiny
 Jest to jedno z trzech
miast rzymskich w prowincji
cesarskiej Italia , które 24
sierpnia 79 roku n.e. zniszczył
wybuch wulkanu Wezuwiusz.
Popiół wulkaniczny, który
zasypał Pompeje, doskonale
zakonserwował budowle i
przedmioty, co pozwoliło dość
dokładnie poznać wygląd
rzymskiego miasta średniej
wielkości i życie jego
mieszkańców.

Jest to rzeźba wilczycy,
stanowiąca symbol stolicy
starożytnego imperium
rzymskiego. Wilczyca była
świętym zwierzęciem Marsa –
boga wojny. Jak głosi legenda
zwierzę miało zaopiekować się i
wykarmić Romulusa i Remusa.
Rzeźba została wykopana
na Palatynie we wczesnym
średniowieczu i od IX wieku
stała na Lateranie. W 1471 r.
papież Sykstus IV podarował ją
Rzymowi i wtedy trafiła do
Palazzo dei Conservatori
na Kapitol.
Download