złota dziesiątka

advertisement
„ZŁOTA DZIESIĄTKA”
Dzieła sztuki antycznej najbardziej znanych i
podziwianych.
Wykonała :
Katarzyna Węgrzycka
Zuzanna Połczyńska
Kl. I TF
1.PARTENON

Partenon budowany był w latach 477 r. p.n.e. - 438 r. p.n.e.

Jego budowa była wzorowana na stylu doryckim, a jego
projektami byli Iktinos Kallikrates, Fidiasz. Surowce z
jakich go wykonano to kamień oraz marmur.

Partenon był nie tylko świątynią, spełniał również funkcję
galerii sztuki, był doskonałym otoczeniem dla bogatych
rzeźb. Służył on także jako cerkiew prawosławna, kościół
rzymskokatolicki i meczet.
2.FORUM ROMANUM
Forum Romanum (pol. – rynek rzymski), inna
nazwa to Forum Magnum – najstarszy plac
miejski w Rzymie, otoczony sześcioma z siedmiu
wzgórz: Kapitolem, Palatynem, Celsiusem,
Eskwilinem, Wiminałem i Kwirynałem. Główny
polityczny, religijny i towarzyski ośrodek
starożytnego Rzymu, miejsce odbywania
najważniejszych uroczystości publicznych.
Przykładami budowli Forum Romanum są :

Świątynie np.: Świątynia Romulusa, Świątynia
Saturna.

Bazyliki np.: Bazylika Emiliusza, Bazylika Julia.

Łuki triumfalne np.: Łuk Tytusa, Łuk Augusta.

Oraz inne takie jak: Regia, Rostra, Kuria,
Tabularium, Kolumna Fokasa.
3. DYSKOBOL MYRONA
Dyskobol – rzeźba Myrona, wykonana została w V w. p.n.e. przedstawiająca atletę.
Niestety oryginał rzeźby nie zachował się do naszych czasów, ale za pomocą rzymskich kopii można było ją
zrekonstruować.
4.NIKE Z SAMOTRAKI
Nike z Samotraki – marmurowa rzeźba z okresu hellenistycznego z III lub II wieku p.n.e..
Postać Nike ma 2,40 m wysokości, a ze skrzydłami 3,28 m. Jej twórcą był prawdopodobnie
Pytokritos z Rodos. Uważa się, że mogła być symbolem zwycięstw odniesionych przez
Rodyjczyków w wojnie z Antiochem III. Prawdopodobnie znajdowała się na dziobie jakiegoś
okrętu. Została odnaleziona w 1863 roku na greckiej wyspie Samotraka przez francuskiego
archeologa-amatora Charlesa Champoiseau.
Rzeźbę Nike z Samotraki można oglądać w Luwrze w Paryżu od 1884r.
5.WENUS Z MILO
Wenus z Milo - Jest to rzeźba anonimowego twórcy ze szkoły rodyjskiej z około 150 –
125 p.n.e. , niektórzy przypuszczają, że twórcą mógł być Agesandros z Rodos. Ma
charakter kompilacyjny. Naśladuje Wenus z Kapui (IV wiek p.n.e.), która z kolei jest
naśladownictwem Afrodyty Lizypa.
Afrodyta z Melos, to najsłynniejsza rzeźba bogini Afrodyty. Została znaleziona przez
greckiego wieśniaka Jorgosa w 1820 r. w okolicach teatru na terenie akropolu w Adamas,
głównym porcie greckiej wyspy Milos, leżącej w archipelagu Cyklad na Morzu Egejskim.
6.PANTEON W RZYMIE
Panteon - to okrągła świątynia na
Polu Marsowym, ufundowana przez
cesarza Hadriana w roku 125 na
miejscu wcześniejszej z 27 r. p.n.e.,
zniszczonej w pożarze w 80 r. n.e.
Budową kierował Apollodoros,
stracony później przez cesarza. Od
VII wieku Panteon jest użytkowany
jako kościół katolicki pw. Santa
Maria ad Martyres – Najświętszej
Marii Panny od Męczenników.
Jest jedną z najwspanialszych i
jednocześnie najlepiej zachowanych
budowli z czasów starożytnego
Rzymu.
7. KOLOSEUM
Koloseum – amfiteatr w Rzymie otwarty w 80roku n.e.
Od 1744 roku jest chroniony jako zabytek. Mógł on pomieścić od 45 do 73 tysięcy widzów.
Został on zbudowany na zlecenie cesarzy z dynastii Flawiuszów.
8. KOLUMNA TRAJANA
Kolumna Trajana – została
wzniesiona w 113 r. w Rzymie na
Forum Trajana dla upamiętnienia
zwycięstwa nad Dakami. Kolumna
jest usytuowana pomiędzy
budynkami dwóch bibliotek:
greckiej i łacińskiej, za Bazyliką
Ulpia. Kolumna ustawiona jest na
cokole, w którego wnętrzu zostały
pochowane urny z prochami
Trajana i jego żony Plotiny. Na
szczycie kolumny Trajan nakazał
umieścić orła. Po jego śmierci, na
polecenie Hadriana, orzeł został
zastąpiony posągiem Trajana.
9.POMPEJE
Pompeje – starożytne miasto pod Neapolem, zniszczone w
79r.n.e. przez wybuch Wezuwiusza. Zostało zasypane całe
popiołem, lecz nie zniszczone. Ponownie odkryte w 1748,
co zaowocowało wzrostem mody na antyk w sztuce. W
1860 rozpoczęto rzetelne badania archeologiczne,
najbardziej wartościowe znaleziska przechowywane są w
Museo Nazionale w Neapolu.
Fragment sceny teatru
Fragment posadzki w domu Fauna
10. WILCZYCA KAPITOLIŃSKA
Wilczyca kapitolińska – rzeźba wilczycy, stanowiąca symbol stolicy
starożytnego imperium rzymskiego. Wilczyca była świętym zwierzęciem
Marsa – boga wojny. Jak głosi legenda zwierzę miało zaopiekować się i
wykarmić Romulusa i Remusa.
Rzeźba została wykopana na Palatynie we wczesnym średniowieczu i od IX
wieku stała na Lateranie. W 1471 r. papież Sykstus IV podarował ją Rzymowi i
wtedy trafiła do Palazzo dei Conservatori na Kapitol.
Koniec…
Dziękujemy za obejrzenie naszego pokazu 
Download