Racjonalna Terapia Zachowania - skuteczny sposób poprawy

advertisement
Racjonalna Terapia Zachowania - skuteczny sposób poprawy jakości życia
i profilaktyki zdrowia
RZESZÓW, 21-22-23 styczeń 2013 r.
Hotelu Twierdza, Rzeszów, ul. Podkarpacka 10B
Racjonalna Terapia Zachowania należy do nurtu poznawczo-behawioralnego i jest
metodą psychoterapeutyczną polegającą na pracy nad zmianą dysfunkcyjnych schematów
myślenia oraz zachowania. Jest to metoda samopomocy, jej techniki są wykorzystywane w
samodzielnym rozwiązywaniu problemów emocjonalnych. Są bezpieczne w stosowaniu
również przez osoby nie zajmujące się profesjonalnie terapią. Nauka technik samopomocy
jest skuteczna, ponieważ pozwala osobie pracować samodzielnie. Racjonalna Terapia
Zachowań (RTZ) to ponadczasowy, holistyczny, poznawczo -behawioralny program
samopomocy, stosowany w psychoterapii, interwencji kryzysowej, medycynie
psychosomatycznej a także w profilaktyce i pracy z osobami zdrowymi, np. w coachingu i
sporcie. Jest to skuteczny i wszechstronny program, który zajmuje się bezpośrednio
wszystkimi grupami ludzkiego zachowania: poznawczą, emocjonalną i fizyczną, a także
wyposaża uczestników w umiejętność redukowania stresu i bycia swoim osobistym
psychoterapeutą. Podstawowe założenie w Racjonalnej Terapii Zachowania brzmi
następująco: “To nie fakty wywołują nasze emocje, ale nasze przekonania o tych faktach”.
Twórcą tej terapii jest Maxie C. Maultsby jr., amerykański lekarz psychiatra, który prowadził
studia nad naukowymi podejściami do rozumienia ludzi i nad pomaganiem ludziom w
niesieniu emocjonalnej pomocy samym sobie.
Racjonalna Terapia Zachowania to nie tylko skuteczny system terapeutyczny, ale przede
wszystkim nowoczesny sposób rozumienia siebie i innych. Pomaga samodzielnie stawiać
sobie zdrowe cele i je osiągać oraz uczy jak zapobiegać nawrotowi problemu.
Szkolenie pozwoli poznać uczestnikowi podstawy Racjonalnej Terapii Zachowania i
możliwości jej zastosowania w różnych sytuacjach zawodowych, jak i w życiu codziennym.
Szkolenie ma na celu poszerzenie umiejętności praktycznych w stosowaniu poznanych
metod pracy. Szkolenia będzie się opierało przede wszystkim na tzw. pracy własnej
uczestnika, oraz na treningu poszczególnych technik.
W programie przewidziano
wiele ćwiczeń utrwalających umiejętności praktyczne.
Dzień I – (Przegląd Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ); Dlaczego RTZ jest idealną
terapią?; Źródła RTZ; ABC Emocji; ABC dla opornych pacjentów/klientów; Pięć Zasad
Zdrowego Myślenia; Licz się ze słowami - Zdrowa Semantyka; Słowa wpływające na nasze
emocje; Wprowadzenie do Racjonalnej Samo-Analizy i Racjonalnej Wyobraźni
Emocjonalnej; Racjonalna Samo-Analiza)
Dzień II – (Neurofizjologia ABC Emocji; Reakcje emocjonalne i uczenie się znaczeń
bodźców; Psychosomatyczna Teoria Uczenia; Emocjonalna edukacja i re-edukacja;
Dysonans poznawczo-emocjonalny; Uczucia - co one nam mówią, a czego nie; Jak się
ludzie zmieniają - Stadia zmiany; Pre-kontemplacja, kontemplacja, przygotowanie, działanie,
utrzymanie, zakończenie; Motywacja; Radzenie sobie ze złością; Ćwiczenie Racjonalnej
Wyobraźni Emocjonalnej)
Dzień III – (Poczucie niższości i bezwartościowości; Poczucie winy; Praktyczne
zastosowania RTZ; Poważna choroba somatyczna; Poczucie beznadziei; Zapobieganie i
leczenie zespołu wypalenia zawodowego)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards