Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

advertisement
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Chojnowie poszukuje kandydatów na
stanowisko: psychologa
Liczba lub wymiar etatu: ½
Miejsce wykonywania pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Chojnowie ul. Reja 3
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- koordynacja pracy zespołu wspierająco – aktywizującego,
- dokonywanie diagnozy dot. stanu psychicznego, emocjonalnego oraz poziomu,
funkcjonowania umysłowego uczestników oraz konsultowanie własnych diagnoz i
spostrzeżeń ze specjalistami z zakresu psychiatrii, neurologii i innych dziedzin w zależności
od potrzeb uczestników,
- wskazywanie możliwości poznawczych i rozwojowych uczestników oraz ich potrzeb,
- proponowanie form oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych uczestników,
- stałe czuwanie nad respektowaniem potrzeb emocjonalnych, społecznych i poznawczych
wszystkich uczestników oraz pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy,
- poradnictwo psychologiczne.
Warunki pracy:
- praca w siedzibie placówki,
- praca wymagająca szczególnej koncentracji, uwagi i obserwacji,
- stres związany z pracą z osobami niepełnosprawnymi,
- współpraca z innymi instytucjami.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu psychologa,
- co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
Pozostałe wymagania:
- znajomość przepisów prawa dotyczące: środowiskowych domów samopomocy, pomocy,
społecznej, ochrony zdrowia psychicznego i inne,
- komunikatywność, rzetelność, samodzielność, zaangażowanie,
- życzliwy i taktowny stosunek do osób niepełnosprawnych,
- umiejętności organizacyjne i pracy w zespole.
Download
Random flashcards
Create flashcards