Zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne dzieci

advertisement
Zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne dzieci
Bezpieczeństwo odgrywa fundamentalną rolę w życiu człowieka. O tym, jak ono jest
ważne traktuje myśl K. Neymana: „Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez
bezpieczeństwa wszystko jest niczym”. Dla dziecka poczucie bezpieczeństwa jest ściśle
związane z niezakłóconym porządkiem i rytmem. Dla harmonijnego rozwoju niezwykle
istotne jest zapewnienie mu spokoju, opieki i ciepła rodzinnego. Każdy z nas,
a w szczególności dziecko preferuje bezpieczny, przewidywalny i sprawiedliwy otaczający
świat. Tuż obok życia rodzinnego, równie istotną rolę odgrywa właściwe funkcjonowanie
w bezpiecznym środowisku szkolnym. We współczesnym społeczeństwie coraz częściej
pojawiały się problemy psychiczne, choroby, nerwice. Udowodniono, że w dużej mierze
o charakterze człowieka decyduje środowisko, w którym się wychowuje. Pierwszy
i rozstrzygający wpływ na dziecko ma rodzina. Jest ona podstawą, na której wyrasta dziecko.
Wzory czerpane od matki, ojca, rodzeństwa i innych członków rodziny, grupy rówieśniczej,
z którymi dziecko się styka – decyduje o tym, jak będzie się rozwijać jego osobowość i jakim
człowiekiem stanie się w przyszłości. Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa psychicznego
dziecka spoczywa w początkowej fazie w jego rozwoju na członkach rodziny. Z chwilą
przyjęcia dziecka do szkoły również na wszystkich osobach, z którymi dziecko się spotyka
w nowym środowisku wychowawczym, zwłaszcza na nauczycielach i innych pracownikach
szkoły.
Do najczęściej spotykanych błędów wychowawczych, popełnianych przez rodziców
wpływających na zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne dzieci zaliczyć można: nadmierne
uleganie życzeniom dziecka, stosowanie zbyt surowych metody wychowawczych. niestałość,
brak konsekwencji, chwiejność postawy, wymagań oraz wyrażanych uczuć, przesadne
wychowanie. Z danych statystycznych gromadzonych przez Światową Organizację Zdrowia
(WHO) wynika, że do 50% wszystkich zaburzeń zdrowia psychicznego - prowadzących do
nadużywania środków psychoaktywnych, agresji i przemocy oraz innych zachowań
antyspołecznych, rozmaitych wykroczeń i ogólnego zaniedbania - ma swój początek
w okresie dojrzewania.
Co robić, aby nie łamać prawa do bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego naszych
dzieci?:
 Uważnie i spokojnie słuchajcie tego, co dziecko do was mówi.
 Unikajcie krytyki, bowiem dziecko krytykowane traci poczucie własnej wartości.
 Nie krzyczcie, ponieważ dziecko ciągle żyjące w strachu uczy się lękliwości.
 Nie chowajcie dziecka pod kloszem, ponieważ dziecko nadmiernie chronione traci
wiarę w siebie.
 Nigdy nie wyśmiewajcie, gdyż dziecko wyśmiane staje się nieśmiałe.
 Motywujcie swoje dzieci, gdyż dziecko mądrze zachęcane do działania uczy się wiary
w siebie.
 Chwalcie mądrze, gdyż dziecko chwalone umacnia swoje poczucie własnej wartości.
 Dajcie dziecku odczuć konsekwencje swoich działań, dlatego, że dziecko musi
wiedzieć, gdzie przebiega granica między tym, co wolno, a tym, co jest zabronione.
Opracowała
Joanna Stuła
Styczeń 2014
Download