Światowy dzień zdrowia psychicznego

advertisement
Czujesz się przygnębiony, smutny, brak Ci chęci do życia; masz zmartwienia, które
Cię przytłaczają?
Widzisz, że osoba Ci bliska ma problem, zachowuje się inaczej niż zwykle, coś się z
nią dzieje?
Masz problem z dzieckiem - nie rozumiesz jego zachowania?
Chcesz pomóc sobie lub komuś, ale nie wiesz jak…
10 października
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzony jest w dniu 10 października
każdego roku. Ustanowiony został w 1992 r. przez Światową Federację Zdrowia
Psychicznego, która postanowiła zwrócić uwagę na problematykę zdrowia psychicznego.
Główne cele Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego to rozpowszechnianie wiedzy na
temat zdrowia psychicznego, zwiększanie świadomości społecznej odnośnie znaczenia
zdrowia psychicznego oraz zachęcanie do podejmowania działań na rzecz zdrowia
psychicznego.
Celem obchodów tego dnia jest zwrócenie uwagi na kilka kwestii, które wydają się
zasadnicze dla poprawy sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Ważnym zadaniem jest j
przekazanie szerokiej publiczności informacji o ogromnym rozpowszechnieniu zaburzeń
psychicznych, które są mylnie uważane za problem niszowy. Tymczasem różne formy
zaburzeń psychicznych dotykają blisko 25% populacji, a estymacja WHO sugeruje, że już w
roku 2020 depresja będzie drugą co do znaczenia przyczyną niepełnosprawności na świecie.
Największe znaczenie mają zaburzenia uważane za skutek przemian cywilizacyjnych
(pośpiechu, niestabilności itp.) oraz zaburzenia psychiczne towarzyszące chorobom
somatycznym i wikłające ich przebieg.
Z danych Instytutu Psychiatrii i Neurologii na temat kondycji psychicznej mieszkańców
Polski w wieku od 18 do 64 lat wynika, że prawie osiem milionów w Polsce ludzi boryka się
z mniejszymi lub większymi zaburzeniami psychicznymi.
Ważnym zadaniem Światowych Dni Zdrowia Psychicznego jest zredukowanie efektu
stygmatyzacji związanego z zaburzeniami psychicznymi. Efektem stygmatyzacji jest ze
strony pacjentów unikanie leczenia psychiatrycznego, a ze strony otoczenia unikanie kontaktu
z osobami chorymi. Tragicznym skutkiem stygmatyzacji psychiatrycznej jest dyskryminacja
chorych psychicznie w różnych obszarach życia społecznego, od trudności w uzyskaniu
zatrudnienia do zaniżania kosztów leczenia psychiatrycznego i zaniedbywania elementarnej
potrzeby zapewnienia godziwych warunków leczenia. Skrajnym wyrazem dyskryminacji są
(zdarzające się nadal) trudności w uzyskaniu pomocy lekarskiej w przypadku somatycznych
problemów osób chorych psychicznie. Jedna na cztery osoby dorosłe i jedno na dziesięcioro
dzieci doświadcza przynajmniej raz w życiu trudności o podłożu psychicznym. To właśnie
tego dnia chcemy podkreślić, że osoby chore mają prawo do godnego życia, do szacunku,
informacji medycznej i leczenia. Mają także prawo do funkcjonowania w społeczeństwie,
akceptacji i szansy rozwoju.
Warto podkreślić, jak ważna jest edukacja społeczna w zakresie tego, czym są zaburzenia
psychiczne, ale także tego, gdzie i w jaki sposób szukać efektywnej pomocy. Dla osób, które
chciałyby zmienić coś w swoim życiu oraz dla tych, które cierpią i trudno im dalej
funkcjonować i dla tych osób, które wiedzą, że taka pomoc jest im potrzebna, ale nie wiedzą
gdzie i jak jej szukać. Zastanawiają się, jakiego specjalistę wybrać, jaką formę pomocy
czy jaki nurt terapeutyczny to kolejnym celem Światowych Dni Zdrowia Psychicznego jest
przedstawienie współczesnej oferty leczenia psychiatrycznego i przełamanie stereotypu o
złym rokowaniu zaburzeń psychicznych. Przedstawiając możliwości leczenia i rehabilitacji
oraz korzystając ze współpracy z organizacjami pacjentów można ukazać aktywne życie
chorych podejmujących odpowiedzialność ze swoje zdrowie.
Światowa Organizacja Zdrowia oraz wiele instytucji i organizacji wspierających
zwiększanie świadomości społecznej w zakresie zdrowia psychicznego właśnie tego dnia
prowadzą szeroko zakrojoną edukację na rzecz przeciwdziałania stygmatyzacji osób
cierpiących na zaburzenia psychiczne.
Dzień Zdrowia Psychicznego 10.10.2016
Opracowała: psycholog mgr Janina Przyjemska-Mietek
Download