ZABURZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

advertisement
SEMINARIUM STUDENCKIE
(OTWARTE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE)
Przygotowanie i przedstawienie referatów: Studenci II roku studiów magisterskich
na kierunku Pedagogika, specjalność Profilaktyka społeczną z terapią
w ramach przedmiotu „Profilaktyka społeczna”
ZABURZENIA
ZDROWIA
PSYCHICZNEGO
JAKO PROBLEM SPOŁECZNY
1.
Wprowadzenie w problematykę – mgr Elżbieta
Mudrak.
2.
Zaburzenia
zdrowia
psychicznego
człowieka.
Problemy terminologiczne, klasyfikacje.
3.
Epidemiologia
zaburzeń
psychicznych
we
współczesnym świecie.
4.
Z problematyki zaburzeń zdrowia psychicznego –
depresja.
5.
Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży.
6.
Edukacja
dzieci
psychicznymi
przykładzie
i
w
młodzieży
środowisku
Zespołu
Szkół
z
zaburzeniami
zamkniętym
Specjalnych
na
przy
Wojewódzkim Zespole Leczenia Psychiatrycznego
(WZLP) w Olsztynie.
7.
Pacjent
na
oddziale
dziennym
w
Szpitalu
Psychiatrycznym w Żurominie.
8.
Aktywizacja
i
wsparcie
osób
z
zaburzeniami
psychicznymi w środowisku lokalnym – Środowiskowy
Dom Pomocy w Pieckach.
9.
Podsumowanie.
Opieka merytoryczna – mgr Elżbieta Mudrak
24 maja 2014 r. godz. 9:40-11:10, WSIiE TWP ul. Jagiellońska 59, sala nr 205
Download