Ulepszenia w Usługach Wspierających Loklną Służbę Zdrowia

advertisement
ach
g
u
ł
s
U
w
ia
Ulepszen
ia
w
o
r
d
Z
ę
b
Służ
ą
n
l
k
o
L
ących
j
a
r
e
i
p
s
W
ny
o
c
ó
r
k
s
k
i
– poradn
gi…
usłu
e
c
ą
j
a
z
s
p
e
wo ul
a
r
p
e
w
o
N
W październiku 2012r. weszły w życie nowe przepisy
prawne, których celem jest usprawnienie działania
psychiatrycznych usług wspierających w Walii.
Przepisy te zostały zatytułowane Akt o Zdrowiu Psychicznym
(Mental Health (Wales) Measure). Akt powstał oraz został
przegłosowany w Parlamencie Walijskim.
‘Część 1’ Aktu zajmuje się usługami pierwszego kontaktu
w zakresie zdrowia psychicznego (primary mental health
support services), które są zwykle dostępne w rejonowych
przychodniach lekarskich.
Osoby korzystające z tych usług mają zwykle niewielkie
lub średnio zaawansowane problemy w zakresie zdrowia
psychicznego, takie jak:
• niepokój
• nieostra lub łagodna depresja
• problemy psychologiczne i emocjonalne jak równiez
zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży
• zaburzenia pamięci u osób starszych
Usługi powyższe zapewniają również opiekę osobom
zdiagnozowanym z przewlekłymi chorobami psychicznymi
takimi jak schizofrenia, cyklofrenia, demencja, zaburzenia
jedzenia.
?
rzepisy
p
e
w
o
n
dzono
a
w
o
r
p
w
Dlaczego
Pomoc we wstępnym etapie choroby jest niezwykle istotna
gdyż może ona zapobiec pogorszeniu się stanu chorego
oraz przyspieszyć powrót do zdrowia i pomóc pacjentowi
kontynuować aktywny tryb życia.
Niestety otrzymaliśmy wiele negatywnych raportów na temat
długości oczekiwania na dostęp do usług.
W efekcie Rząd Walijski podjął współpracę z Parlamentem
Walii, NHS oray instytucjami charytatywnymi zajmującymi
się zdrowiem psychicznym oraz innymi organizacjami w
celu wypracowania przepisów prawnych usprawniających te
usługi.
Przepisy mają na celu:
• zapewnić lepsze usługi na terenie całej Wales
• polepszyć doświadczenie pacjentów
• zapewnić wcześniejszy dostęp do usług
• zapewnić lepsze wyniki w konkretnych przypadkach
• zmniejszyć ryzyko pogarszania się zdrowia pacjentów
• zredukować konieczność leczenia szpitalnego
ne...
hnicz
c
e
t
a
i
n
e
l
Usta
Nowe przepisy wymagają od władz lokalnych oraz władz
NHS zapewnienia usług pierwszego kontaktu w zakresie
zdrowia psychicznego, takich jak:
• Kompleksowa ocena stanu zdrowia psychicznego każdego
pacjenta po wstępnej wizycie u lekarza pierwszego kontaktu,
który zdecyduje, czy wymagana jest bardziej szczegółowa
ocena zdrowia lub pacjenta, który zostanie skierowany przez
drugorzędne służby psychologiczne;
• Interwencje krótkotrwałe (np. leczenie), indywidualnie lub
przez terapię grupową, w przypadku gdy wymaga tego
ocena zdrowia psychicznego. Tego rodzaju interwencje
mogą przybrać formę terapii, różnorodnych interwencji
psychologicznych takich jak terapia poznawcza, terapia
skupiająca się na rozwiązaniach, praca z rodziną, wspacie
internetowe, zarządzanie stresem, biblioterapia oraz
edukacja;
• Skierowanie oraz koordynacja kolejnych eatpów leczenia we
współpracy z drugorzędnymi służbami psychologicznymi w
przypadku, gdy jest to niezbędne dla konkretnego pacjenta;
• Zapewnienie wsparcia i porady lekarza pierwszego kontaktu
lub innych osób zaangażowanych w opiekę (takich jak
pielęgniarka środowiskowa) w celu zapewnienia bezpiecznej
opieki nad pacjentami z problemami zdrowia psychicznego;
• Zapewnienie informacji i porady dla pacjentów i ich
opiekunów na temat interwencji i opieki z włączeniem
dostępnych opcji takich jak dostęp do innych usług (takich
jak wsparcie zapewniane przez organizacje trzecie) oraz
pomoc w dostępie do tych usług.
yce?
prakt
w
a
z
c
a
n
Co to oz
Dostęp do większej liczby usług dla lekarza pierwszego
kontaktu w celu skierowania pacjenta, w razie gdy ma on
depresję lub niepokój.
Usługi te, takie jak terapia czy zarządzanie stresem i
stanami lękowymi, będą dostępne w przychodni lub w
sąsiedztwie – w celu łatwiejszego dostępu.
Pacjent powinien byc również poinformowany o innych
usługach mogących mu pomóc, takich jak te zapewniane
przez lokanle grupy wolontariuszy lub doradztwo finansowe
czy w kwestii znalezienia domu lub mieszkania.
Akt nie ma na celu wprowadzenia natychmiastowych zmian,
które uleczyłyby system w ciągu jedenj nocy ale władze
lokalne i władze służby zdrowia powinny wprowadzić
ulepszenia zawarte w tym buklecie.
W efekcie pacjenci powinni otrzymać odpowiednią poradę,
wsparcie oraz leczenie bez konieczności długotrwałego
oczekiwania.
obić?
r
z
o
w
t
s
ń
o mogą Pa
C
Jeżeli wydaje sie Państwu, że doświadczają Państwo
problemów psychologicznych, oto co należy zrobić:
• umówic się na wizytę u lekarza pierwszego kontaktu
• dokładnie opisać problemy, z jakimi się Państwo borykają
• zapytać o usługi w zakresie porad, terapii i wsparcia
dostępnych za pośrednictwem lokalnej przychodni
• zapytać o usługi w zakresie porad, terapii i wsparcia
dostępnych w najbliższym sąsiedztwie oraz poprzez
grupy woluntariuszy oraz instytucje charytatywne
Zdrowie psychiczne jest niezwykle istotne. Jeśli mają
Państwo jakiekolwiek obawy co do swojego zdrowia
psychicznego proszę nie obawiać się o tym mówić, zadawać
pytania i szukać pomocy.
Jedna na cztery osoby będzie miała problemy
psychologiczne na przestrzeni tego roku.
Oznacza to, że wiele osób – naszych przyjaciół i członków
rodziny – będzie potrzebowało pomocy ze strony służb
zdrowia psychicznego w jakims momencie ich życia.
Jest bardzo ważne, aby byli Państwo poinformowani o
wsparciu dostępnym za pośrednictwem lekarza pierwszego
kontaktu w lokalnej przychodni, dlatego też prosimy aby
rozmawiali Państwo z przyjaciółmi, rodziną, kolegami z pracy
o tym nowym prawie i zachęcali każdego, kto mógłby mieć
problemy ze zdrowiem psychicznym, aby skontaktował się
z własnym lekarzem ogólnym i zasięgnął informacji natem
dostępnego leczenia i wsparcia.
sług?
u
h
c
y
n
l
a
ni z lok
e
l
o
w
o
d
a
Niez
Akt o Zdrowiu Psychicznym (The Mental Health (Wales)
Measure) nakłada na władze lokalne i władze służby
zdrowia obowiązek prawny zapewnienia usług w zakresie
zdrowia psychicznego na poziomie lokalnym, jak to zostało
przedstawione w Ustaleniach technicznych powyżej.
Jeżeli są Państwo niezadowoleni z usług NHS w zakresie
opieki podtsawowej na terenie Walii, mają Państwo prawo
przekazać swoje obserwacje władzom lokalnym.
Mogą Państwo przekazać swoje uwagi telefonicznie, za
pomocą e-maila, listu, faxu lub sms-a. Prosimy również
odnaleźć swoje lokalne władze służby zdrowia, wchodząc
na stronę internetową:
www.wales.nhs.uk/ourservices/directory
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat wnoszenia zażaleń prosimy odwiedzić stronę
internetową: www.puttingthingsright.wales.nhs.uk lub
sontaktować się z lokalnym Community Health Council w
celu uzyskania bezpłatnej porady oraz wsparcia.
Komitet Community Health Councils w Walii:
Tel: Tel: Email:
Web:
0845 644 7814
02920 235558
[email protected]
www.communityhealthcouncils.org.uk
al…
f
o
G
t
s
e
j
Co to
Gofal to przodująca walijska instytucja charytatywna
zajmująca się zdrowiem psychicznym. Zapewniamy
szeroki zakres usług dla osób doświadczających
problemów ze zdrowiem psychicznym, wspieramy ich
niezależność, zdrowie oraz proces rekonwalescencji.
Prowadzimy również lobbing w celu poprawy
przepisów prawnych w zakresie zdrowia psychicznego
jak również prowadzimy kampanię mającą na celu
poprawę społecznej świadomości natemat zdrowia
psychicznego.
Nasza wizja:
Zdrowie psychiczne dla każdego.
Nasza misja:
Mieć trwały pozytywny wpływ na wszystkie aspekty
naszej działalności
Strona internetowa:
www.gofal.org.uk
Download