Biologia – nauka o życiu

advertisement
Biologia – nauka o życiu – przykładowe pytania
1. Zadanie
Wymień trzy przykłady źródeł wiedzy biologicznej.
................................................................................
................................................................................
2. Zadanie
1) Zaznacz prawidłową definicję komórki.
A. Podstawowa jednostka budulcowa i funkcjonalna wszystkich organizmów.
B. Podstawowa jednostka budulcowa i funkcjonalna bakterii i pierwotniaków, niezdolna do
samodzielnego życia.
C. Największa jednostka budulcowa organizmów wielokomórkowych, zdolna do samodzielnego
życia.
D. Element budowy organizmów, z którego są zbudowane wszystkie organelle.
2) Podkreśl nazwę organizmów o najmniejszych komórkach.
A. Organizmy wielokomórkowe.
B. Bakterie.
C. Pierwotniaki.
D. Rośliny.
3) Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. Wszystkie istoty żywe
A. mają ciało zbudowane z tkanek.
B. mają ciało zbudowane z komórek, odżywiają się i oddychają.
C. mają budowę komórkową, są samożywne i wykonują ruchy.
D. mają ciało zbudowane z tkanek, odżywiają się, oddychają i wykonują ruchy.
4) Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. Komórki różnią się od siebie między innymi
A. funkcją mitochondrium.
B. budową błony komórkowej.
C. kształtem i wielkością.
D. funkcją jądra komórkowego.
5) Zaznacz punkt dotyczący zadań systematyki.
A. Badanie budowy zewnętrznej i sposobów rozmnażania się organizmów.
B. Szukanie pokrewieństw między roślinami a zwierzętami.
C. Nadawanie nazw i określanie środowisk życia organizmów jednokomórkowych.
D. Opisywanie organizmów, nadawanie im nazw, ich podział na grupy oraz szukanie pokrewieństw
między organizmami.
3. Zadanie
1) Podkreśl nazwy struktur, które nie występują w komórce zwierzęcej.
błona komórkowa, chloroplasty, mitochondria, ściana komórkowa, rybosomy, aparat Golgiego,
jądro komórkowe
2) Podkreśl nazwy struktur, które nie występują w komórce grzyba.
mitochondria, błona komórkowa, chloroplasty, ściana komórkowa, rybosomy, jądro komórkowe,
wodniczki
4. Zadanie
Zaznacz nazwę organelli, której dotyczy opis.
1
1) To struktura z dwiema błonami, w której odbywa się oddychanie wewnątrzkomórkowe –
uwalnianie z pokarmu energii potrzebnej komórkom.
A. Chloroplast.
B. Mitochondrium.
C. Jądro komórkowe.
D. Wodniczka.
2) To struktura z dwiema błonami, w której odbywa się produkcja pokarmu przy udziale energii
słonecznej.
A. Chloroplast.
B. Mitochondrium.
C. Jądro komórkowe.
D. Wodniczka.
5. Zadanie
Wpisz funkcje podanych organelli komórkowych.
Błona komórkowa – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ściana komórkowa – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chloroplast – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jądro komórkowe – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wakuola – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitochondrium – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cytozol – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Zadanie
Obok każdej nazwy organizmu wpisz nazwę królestwa, do którego należy.
Pies – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pantofelek – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koźlarz – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sosna – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drożdże – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Róża – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gronkowiec – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryś – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salmonella – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rak – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stokrotka – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Borowik – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Zadanie
Rozpoznaj i podpisz komórkę przedstawioną na ilustracji oraz podpisz zaznaczone organelle.
………………………………………………
8. Zadanie
Przyporządkuj nazwom nauk przedmiot ich badań.
A. Cytologia …..
1. Zajmuje się budową tkanek.
B. Histologia …..
2. Zajmuje się dziedziczeniem cech i zmiennością organizmów.
C. Anatomia …..
3. Zajmuje się budową i funkcjonowaniem komórek.
D. Genetyka …..
4. Zajmuje się budową wewnętrzną organizmów.
5. Zajmuje się budową chemiczną organizmów.
2
9. Zadanie
1) Podkreśl nazwy części optycznych mikroskopu.
obiektyw, śruba makrometryczna, śruba mikrometryczna, tubus, kondensor, statyw ze stolikiem,
okular, źródło światła, rewolwer
2) Podkreśl nazwy części mechanicznych mikroskopu.
obiektyw, śruba mikrometryczna, okular, statyw ze stolikiem, śruba makrometryczna, tubus,
kondensor, źródło światła, rewolwer
10. Zadanie
1) Oblicz, jakie powiększenie uzyskasz w mikroskopie, jeżeli okular powiększa obraz 10 razy, a
obiektyw – 35 razy.
..............................................................................
2) Oblicz, jakie powiększenie uzyskasz w mikroskopie, jeżeli okular powiększa obraz 10 razy, a
obiektyw – 25 razy
..............................................................................
11. Zadanie
Napisz, która czynność jest obserwacją, a która doświadczeniem.
a) Określenie reakcji rośliny na brak słońca – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Pomiar temperatury ciała człowieka – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Zadanie
Przyporządkuj systemy klasyfikacji organizmów ich charakterystykom.
A. Klasyfikuje organizmy na podstawie ich zewnętrznego podobieństwa.
B. Klasyfikuje organizmy na podstawie ich pokrewieństwa.
1. System naturalny . . . . .
2. System sztuczny . . . . .
13. Zadanie
Uzupełnij tabelę znakiem „+” jeżeli dana część występuje w komórce lub „–” jeżeli nie.
Komórka zwierzęca
Komórka roślinna
Komórka bakteryjna
Wodniczka
Mitochondrium
Błona komórkowa
Ściana komórkowa
Jądro komórkowe
Rybosomy
Chloroplasty
14. Zadanie
Uszereguj jednostki klasyfikacji biologicznej zwierząt od najniższej do najwyższej.
rodzaj, gatunek, typ, królestwo, gromada, rząd, rodzina
................................................................................
................................................................................
15. Zadanie
Napisz, do którego królestwa należą opisane organizmy.
Organizmy jednokomórkowe lub wielokomórkowe; cudzożywne; mają ścianę komórkową
zbudowaną z chityny.
...............................................................................
3
16. Zadanie
Uzupełnij schemat obrazujący przebieg metody naukowej.
Obserwacja, problem badawczy, . . . . . . . . . . . . , doświadczenie, . . . . . . . . . . . teoria naukowa
17. Zadanie
Poniżej opisano doświadczenie. Napisz, o czym zapomniała osoba, która je przeprowadzała.
Paweł sprawdzał, jak sąsiedztwo pszenicy wpływa na wzrost jęczmienia. Posiał w doniczce po 10
nasion jęczmienia i pszenicy. Następnie obserwował wzrost roślin.
...............................................................................
18. Zadanie
Wymień trzy przykłady obiektów, które możemy obserwować za pomocą mikroskopu optycznego.
...............................................................................
...............................................................................
4
Download