Budowa komórek – ćwiczenia

advertisement
Budowa komórek – ćwiczenia
1. Podkreśl struktury, które występują w komórce bakterii.
otoczka śluzowa, ściana komórkowa, mitochondrium, błona komórkowa,
substancja jądrowa (NUKLEOID), cytoplazma, chloroplast, aparat Golgiego, rybosom, mezosom, rzęska
2. Zaznacz, które zdania zawierają prawdziwe informacje (P), a które fałszywe (F).
A)
B)
C)
D)
E)
Komórki grzybów zawierają chloroplasty.
Wnętrze każdej żywej komórki wypełnione jest cytoplazmą.
Komórki bakterii posiadają centralnie położone jądro komórkowe.
Komórka zwierzęca nie posiada ściany komórkowej.
Niektóre komórki grzybów mogą mieć więcej niż jedno jądro komórkowe.
……
……
……
……
……
3. W poniższych zdaniach skreśl błędne informacje.
A) Wszystkie komórki otoczone są ścianą komórkową / błoną komórkową.
B) Podstawowym elementem budulcowym ściany komórkowej jest:
- u roślin celuloza / białko,
- u grzybów celuloza / chityna,
- u bakterii chityna / białko.
C)
D)
E)
F)
Jądro komórkowe jest charakterystyczne dla wszystkich komórek z wyjątkiem grzybów / bakterii.
Chloroplasty odpowiedzialne za proces fotosyntezy występują w komórce roślinnej / zwierzęcej.
Mitochondrium / wodniczka to organelle odpowiedzialne za procesy energetyczne w komórce.
Rybosomy i siateczka śródplazmatyczna uczestniczą w procesie powstawania cukrów / białek.
4. Uzupełnij tabelę wpisując w odpowiednie miejsca rodzaje komórek.
Rodzaj komórki
Jądro komórkowe
Ściana komórkowa
Chloroplasty
+
+
+
+
+
—
—
+
—
+
—
—
5. Na schemacie budowy komórki człowieka wskaż strzałką i nazwij następujące struktury:
jądro komórkowe, błonę komórkową, cytoplazmę, wodniczkę, mitochondrium, aparat Golgiego,
siateczkę śródplazmatyczną.
Download