Solphy GlassNexus

advertisement
Solphy GlassNexus
System Elektronicznej Wymiany Danych
Dla Producentów Szyb Zespolonych
Elementy Systemu






Obsługa poczty elektronicznej
Tworzenie więzi zaufania
System filtrów antyspamowych
Automatyczne rozpoznawanie formatu
zamówienia
Zintegrowany system uczący
Automatyczne generowanie potwierdzenia
zamówienia
Integracja Systemu

Import Danych
Whokna
 Stolcad
 ...


Eksport Danych
Alfak 2000
 Wykrop
 ...

Aplikacja GlassNexus
Obsługa Poczty




Zamówienia od klientów dostarczane są za pośrednictwem
poczty elektronicznej i stanowią załącznik do przesyłanego listu.
Wbudowane filtry antyspamowe oraz mechanizmy weryfikujące
nadawcę wiadomości.
Klient poczty bazuje na nowoczesnych algorytmach
samouczących dzięki czemu obsługa samej poczty jest intuicyjna.
Przychodząca poczta w sposób automatyczny dzielona jest na
listy od nieznanych kontrahentów, listy od klientów z którymi
firma współpracuje oraz listy, które zawierają spam.
Operator dokonuje ostatecznej weryfikacji treści listu i jego
akceptacji do dalszego procesu przetwarzania danych
Obsługa Poczty
Import Zamówień



Akceptacja zamówienia powoduje jego
przekazanie do podsystemu importu danych.
Automatyczny system rozpoznawania danych
pozwala oprogramowaniu znaleźć odpowiedni
sterownik w celu poprawnego wczytania
informacji w nim zawartych.
Weryfikacja poprawności i kompletności
przesyłanych danych.
Import Zamówień – Faza 1
Import Zamówień – Faza 2
Import Zamówień – Faza 3
Tworzenie Powiązań



Związanie importowanych informacji z bazą danych
systemu produkcyjnego.
Zastosowanie algorytmów uczących powoduje że
operacja wiązania jest z reguły czynnością jednorazową.
Wydatnego skrócenie procesu importu danych.
Przetwarzanie pojedynczego zamówienia od momentu
otrzymania do momentu wczytania do systemu
produkcyjnego skraca się do około 30 sekund, przy
czym ilość pozycji na zamówieniu nie jest istotna.
Tworzenie Powiązań
Eksport Danych





Automatyzacja procesu eksportu danych.
Integracja z systemem produkcyjnym producenta.
Wymiana informacji po przez pliki lub lub bezpośrednie
odwołania do bazy danych.
Zamówienie przetworzone może zostać poddane procesowi
optymalizacji i zostać przesłane na linie produkcyjną.
Generowanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do firmy z
której zostało ono wysłane. Potwierdzenie jest generowane do
pliku Adobe Acrobat w formacie PDF i jako załącznik wysłane
pocztą elektroniczną. Czynność odbywa się w tle bez udziału
operatora.
Eksport Danych
Raportowanie
Dziennik Zdarzeń

Dziennik zapisuje wszystkie operacje dokonane
w programie oraz informuje o operacjach
dziejących się automatycznie. Określa dokładny
czas, opis zdarzenia oraz użytkownika.
Dziennik Zdarzeń
Podsumowanie


Dzięki zastosowaniu oprogramowania Solphy
GlassNexus, firma uzyskuje bezpośrednie
oszczędności wynikające z bezbłędnego
wczytywania pozycji zamówienia. Miesięczne
oszczędności mogą sięgnąć nawet do 50%
dotychczasowych reklamacji.
Implementacja rozwiązania Solphy GlassNexus
zwiększa komfort pracy oraz wydatnie skraca
czas potrzebny na wprowadzenie zamówienia.
Dziękujemy za zainteresowanie naszym produktem,
zespół firmy Solphy.
Download