Euklides

advertisement
Życie i działalność
Euklidesa
Wykonanie projektu:
Ewelina Matug
Renata Siwek
Michał Mądel
Euklides
Urodził ok. 365 p. n. e., zmarł
ok. 300 p.n.e. Był jednym z
pierwszych matematyków.
Pochodził z Aten, lecz przez
większość życia działał w
Aleksandrii.
Najważniejsze dzieło Euklidesa
„Elementy”
• Tytuł grecki - „Stoicheia geometrias”
• Jest to zbiór ówczesnej wiedzy
matematycznej, zarówno w
dziedzinie geometrii, jak i w teorii
liczb
• Podstawowy podręcznik geometrii aż
do XIX wieku
• Zostały przetłumaczone na olbrzymią
ilość języków, zaś ilością wydań
ustępuje jedynie Biblii
Zachowały się też dzieła z geometrii, optyki (m.in. prawo odbicia światła),
astronomii, teorii muzyki.
Przestrzeń euklidesowa
Trójwymiarowa przestrzeń
euklidesowa jest tą
najlepiej znaną nam
intuicyjnie, ponieważ w niej
żyjemy i jej cech uczymy
się w życiu i w szkole. Na
przykład, w przestrzeni
euklidesowej suma kątów
w trójkącie wynosi 180
stopni, a proste równoległe
się nie przecinają.
Metryka euklidesowa

Przyjęta definicja odległości
euklidesowej jest zgodna z
twierdzeniem Pitagorasa, będącym
obserwacją związków między
odległościami w otaczającym nas
świecie

Punkty o identycznej odległości
euklidesowej od pewnego punktu
centralnego tworzą na płaszczyźnie
okrąg, a w trzech i większej liczbie
wymiarów odpowiednio sferę i
hipersferę
Download