Pomiar geometrii podwozia Szkolenie otwarte

advertisement
M-TERM Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pomiar geometrii podwozia
Szkolenie otwarte
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bezpieczeństwo poruszania się samochodem w dużej mierze zależy od właściwego działania układu
kierowniczego. Prawidłowo działający układ kierowniczy powinien utrzymywać samoczynnie
kierunek podczas jazdy na wprost, umożliwiać toczenie się bez poślizgu kół kierowanych w trakcie
pokonywania zakrętu, a także zapewnić samoczynne ich powracanie do pozycji środkowej
odpowiadającej jeździe na wprost. Dla zapewnienia tych warunków układ kierowniczy powinien
gwarantować optymalne ustawienie kół i osi sworzni zwrotnic. Zespół wszystkich decydujących
o tym parametrów nazywany jest geometrią ustawienia kół pojazdu. Ponieważ parametry te
znacząco wpływają na bezpieczeństwo jazdy, należy po naprawach oraz okresowo sprawdzać
prawidłowość ich ustawienia. Przy współczesnych pojazdach konieczny jest pomiar przyrządem
cztero-głowicowym czyli wyposażonym w cztery niezależne zespoły pomiarowe zakładane na koła
pojazdu. Teoretyczna wiedza o geometrii zawieszenia wsparta jest solidną dawką ćwiczeń
praktycznych stanowiących przygotowanie do profesjonalnej obsługi układu zawieszenia. Efektem
szkolenia powinna być poprawa komfortu codziennej pracy i zadowolenie klienta.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Osoby docelowe:
Szkolenie prowadzone jest w formie
interaktywnych warsztatów i zostało
zaprojektowane dla pracowników komunikujących
się z klientem i pracowników produkcyjnych w
firmach motoryzacyjnych, czyli serwisach
samochodowych i warsztatach usługowych:


Doradcy serwisowi i pracownicy biura
obsługi klienta,
Pracownicy produkcyjni serwisu-mechanicy
Treści szkolenia:





wiedza podstawowa o podwoziu pojazdu
organizacja stanowiska pomiarowego
przegląd technik pomiarowych
wybór wyposażenia przyrządu
procedury przeprowadzania pomiarów
i regulacji geometrii zawieszenia
Wykładowcy:
Antoni Trybus
Cele dydaktyczne:
Uczestnicy…

znają podstawy wiedzy o podwoziu pojazdu
i jego geometrii

znają organizację stanowiska pomiarowego

znają nowoczesne techniki pomiarowe

znają najnowocześniejsze przyrządy
pomiarowe i ich wyposażenie

znają procedury przeprowadzania pomiarów
geometrii zawieszenia i techniki regulacji

potrafią praktycznie obsłużyć nowoczesne
przyrządy do pomiarów geometrii
zawieszenia

potrafią aktywnie sprzedawać dodatkowe
usługi serwisowe i części zamienne




Tomasz Moksa


Czas trwania szkolenia: 1 dzień
(8 godzin)
mgr inż. mechanik
certyfikat „dyplomowany kierownik serwisu
VW”
certyfikat „trenera programu
kwalifikacyjnego dla kierowników serwisu
VW”
od 20 lat praca w ASO, doświadczenie
teoretyczne i praktyczne, także jako trener
szkoleń nietechnicznych dla pracowników
serwisowych sieci VW, Audi, Skoda i Seat


dyplomowany doradca serwisowy marek
Hyundai, Mitsubishi, Volkswagen,
posiadający 20-letnie doświadczenie w
pracy w serwisie
laureat finału „Światowego konkursu jakości
serwisu” w Wolfsburgu
dyplom z „Pedagogiki i dydaktyki szkoleń
dla trenerów koncernu Volkswagen AG”
od kilku lat trener szkoleń nietechnicznych
dla pracowników sieci serwisowej koncernu
Volkswagen AG w Polsce
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ul. Tysiąclecia 2 • 62-010 Pobiedziska • tel. 61 8177079 • fax. 61 8153819 • e-mail: [email protected]
NIP: 7822354414 • Regon: 300294080 • Nr konta: 88 1750 1019 0000 0000 0722 6799 • www.mterm.pl
Download