Uploaded by User356

rezygnacja-z-uslug-upc

advertisement
Zawieszenie usług
Wniosek Klienta o całkowite zawieszenie usług
imię i nazwisko Klienta
....................................................................................
adres zamieszkania
....................................................................................
ID Klienta
....................................................................................
Proszę o całkowite zawieszenie usług świadczonych przez UPC Polska na warunkach wskazanych poniżej:
1. Całkowite zawieszenie usług dotyczy usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (wpisać nazwę).
2. Okres zawieszenia usług od dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (okres ten nie może ulec przedłużeniu).
Zostałem poinformowany, że:
1. Z zawieszenia usług nie może korzystać Klient, który aktualnie pozostaje w okresie zobowiązania wynikającego z Promocji (bez względu
na to jakiego rodzaju usługi dotyczy Promocja).
2. Z zawieszenia usług nie może skorzystać Klient, który jest dłużnikiem UPC Polska z jakiegokolwiek tytułu.
3. Po zakończeniu okresu zawieszenia będę korzystał z usług telekomunikacyjnych na zasadach określonych w umowie abonenckiej.
4. Jednorazowa opłata za całkowite zawieszenie usług wynosi: 29,00 złotych.
5. Maksymalny okres zawieszenia usług wynosi 2 miesiące.
6. Ponowne zawieszenie usług może zostać dokonane najwcześniej po upływie 12 miesięcy.
7. Okres zawieszenia usługi może zostać skrócony drogą telefoniczną (telefon do OBOK).
.......................................,
dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podpis Klienta
Zgoda Operatora na Całkowite Zawieszenie Usług
UPC Polska z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na całkowite zawieszenie usług świadczonych na rzecz
Pana/Pani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (imię i nazwisko oraz ID Klienta) na zasadach wskazanych we wniosku Klienta.
Termin ponownego podłączenia
data .....................................
........................... ...........
(wpisać datę).
..........................................................
podpis przedstawiciela UPC podpis Klienta
..........................................................
Zawieszenie usług
Wniosek Klienta o całkowite zawieszenie usług
Tu wpisz imię i nazwisko Abonenta UPC.
imię i nazwisko Klienta
....................................................................................
adres zamieszkania
....................................................................................
ID Klienta
Tu wpisz adres zamieszkania Abonenta UPC.
Tu wpisz Numer Identyfikacyjny Abonenta UPC.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Numer znajdziesz na każdej fakturze).
Proszę o całkowite zawieszenie usług świadczonych przez UPC Polska na warunkach wskazanych poniżej:
Tu wpisz nazwę całkowicie zawieszanej usługi.
1. Całkowite zawieszenie usług dotyczy usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (wpisać nazwę).
2. Okres zawieszenia usług od dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (okres ten nie może ulec przedłużeniu).
Tu wpisz okres, na jaki wyżej wymieniona usługa ma zostać zawieszona.
Zostałem poinformowany, że:
1. Z zawieszenia usług nie może korzystać Klient, który aktualnie pozostaje w okresie zobowiązania wynikającego z Promocji (bez względu
na to jakiego rodzaju usługi dotyczy Promocja).
2. Z zawieszenia usług nie może skorzystać Klient, który jest dłużnikiem UPC Polska z jakiegokolwiek tytułu.
3. Po zakończeniu okresu zawieszenia będę korzystał z usług telekomunikacyjnych na zasadach określonych w umowie abonenckiej.
4. Jednorazowa opłata za całkowite zawieszenie usług wynosi: 29,00 złotych.
5. Maksymalny okres zawieszenia usług wynosi 2 miesiące.
6. Ponowne zawieszenie usług może zostać dokonane najwcześniej po upływie 12 miesięcy.
7. Okres zawieszenia usługi może zostać skrócony drogą telefoniczną (telefon do OBOK).
Tu wpisz miejsce i datę wypełnienia wniosku
o całkowite zawieszenie usług.
.......................................,
Tu powinien podpisać się Abonent UPC.
dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podpis Klienta
Zgoda Operatora na Całkowite Zawieszenie Usług
UPC Polska z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na całkowite zawieszenie usług świadczonych na rzecz
Pana/Pani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (imię i nazwisko oraz ID Klienta) na zasadach wskazanych we wniosku Klienta.
Termin ponownego podłączenia
data .....................................
........................... ...........
(wpisać datę).
..........................................................
podpis przedstawiciela UPC podpis Klienta
..........................................................
Download