Szczegółowy opis dla zadania 2

advertisement
Zał. nr 2
Szczegółowy opis dla zadania nr 2
MODELOWANIE CZĘŚCI I ZŁOŻEŃ
Modelowanie bryłowe 3D
Projektowanie dużych złożeń
Zaawansowanie modelowanie powierzchniowe
Projektowanie elementów blaszanych
Konstrukcje spawane, ramy
Projektowanie form i wykrojników
Odczytywanie danych PCB jako części 3D
Możliwość modyfikacji bezpośredniej z możliwością wyłączenia historii operacji, przy
wykorzystaniu metod pchania, wyciągania, usuwania i zastępowania ścianek
Możliwość jednoczesnej edycji kształtu i wymiarów dla wielu komponentów złożenia
Pełna wymiana danych między CAD elektrycznym i mechanicznym
Projektowanie instalacji rurowych
Projektowanie instalacji elektrycznych, tras kablowych
DOKUMENTACJA RYSUNKOWA 2D
Automatyczne tworzenie widoków rysunkowych, dokumentacji technicznej (również formaty
DWG, DXF)
Automatyczne odświeżanie widoków rysunkowych
Wymiarowanie
Adnotacje rysunkowe
Listy materiałów BOM, Listy elementów ciętych konstrukcji spawanych
Automatyczne generowanie tabel otworów, spoin, danych gięcia rur
Wsparcie wielu międzynarodowych standardów m.in. ISO, DIN, …
Kontrola rysunków (porównywanie)
Sprawdzanie zgodności ze standardami
Rysunki spłaszczone tras i połączeń elektrycznych
PONOWNE WYKORZYSTANIE PROJEKTÓW ORAZ WALIDACJA
Wyszukiwanie
Automatyzacja projektowania
Konfiguracje, wersje oraz typoszeregi produktów
Biblioteka projektów
Modele 3D od Dostawców
Inteligentne komponenty oraz inteligentne łączniki
Biblioteka standardowych komponentów (części złączne, łożyska, rury, profile)
Harmonogram zadań
Kontrola poprawności geometrii części, możliwość automatycznej naprawy części
ANIMACJE I RENDERING
Animacje złożeń
Animacje przelotów i przejść przez projekty
Fotorealistyczne renderingi
OCENA PROJEKTU ORAZ SYMULACJE
Wykrywanie kolizji oraz przenikania
Sprawdzanie wyrównania otworów
Sprawdzanie technologiczności
Symulacja przepływu płynów
Ocena oddziaływania na środowisko
Analiza pochyleń i podcięć
Obliczanie kosztów produkcji części blaszanych i obrabianych
Analiza stosu tolerancji
Analiza kinematyczna ruchu
Pełna analiza statyczna MES części, złożeń, blach, konstrukcji spawanych
WSPÓŁPRACA ORAZ UDOSTĘPNIANIE
Import / eksport
Udostępnianie modeli dla drukarek 3D
Wykorzystywanie danych 2D DWG/DXF
Zapis plików do formatów: SLDPRT, SLDASM, SLDDRAW
Eksport geometrii 3D do formatów graficznych 3D: PDF 3D, eDrawings
Otwarcie geometrii 3D w natywnych formatach: SOLIDWORKS, SolidEdge, NX, Pro/E (Creo),
Inventor
Otwarcie i zapis geometrii 3D w formatach pośrednich: STEP, IGES, STL, Parasolid
Ochrona danych projektowych podczas udostępniania
eDrawings
Przeglądanie dużego projektu
eDrawings Professional
Rozpoznawanie operacji w modelach importowanych
Archiwizacja danych oraz kontrolowanie zmian
Importowanie oraz obróbka danych ze skanerów 3D i maszyn pomiarowych
DODATKOWE INFORMACJE
Przyjazny interfejs oprogramowania z możliwością jego konfiguracji, obsługa skrótów
klawiszowych i gestów myszy
Interfejs, wbudowana w oprogramowanie pomoc oraz samouczki w języku polskim
Roczna subskrypcja: wsparcie techniczne z aktualizacjami do najnowszej wersji
Możliwość świadczenia pomocy technicznej kanałami: poczta email, zdalny pulpit, HelpDesk,
telefon, wizyta bezpośrednia
Oprogramowanie na nośniku DVD
Licencja umożliwiająca instalację na dowolnej liczbie komputerów z możliwością jednoczesnego
uruchomienia i pracy tylko na jednym z nich – oparta o funkcję ręcznego transferu licencji
Z obsługą serwisową na 13 miesięcy.
Licencja komercyjna
Subskrypcja – 1 rok.
Download