Info_prasowe_29.06.2012

advertisement
29.06.2012
Volkswagen Poznań przeprowadza modernizację rzeki Cybiny
We wrześniu 2011 Volkswagen Poznań Sp. z o.o. rozpoczęła prace
związane z modernizacją rzeki Cybiny na wyznaczonym odcinku od km 7+672 do km 8+900.
Prowadzone prace są związane z utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą wzgl. remontem istniejącej infrastruktury,
są to m.in.:
- odcinkowe odmulenie dna cieku o charakterze konserwacyjnym. W trakcie wykonywanych prac z dna rzeki zostały
wyciągnięte odpady w ilości ok. 7 ton, wśród nich m.in. opony, kanapa, sprzęt AGD.,
- odbudowa umocnień pod mostami ul. Warszawskiej i linii kolejowej Warszawa-Kunowice;
- prace konserwacyjne niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa obu mostów i kanalizacji sanitarnej;
- przebudowa przepustów, które z uwagi na zbyt małą wydajność powodują częste zatory, a tym samym stwarzają
zagrożenie powodziowe dla terenów położonych powyżej tych przepustów.
Ww. prace modernizacyjne na rzece Cybina, których koszt zamknie się kwotą blisko dwóch milionów złotych, mogą
spowodować, iż w przyszłości rzeka Cybina będzie dostępna dla celów rekreacji i sportów wodnych.
Zakończenie inwestycji przewidziane jest na przełomie lipca i sierpnia br.
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Volkswagen Poznań jest 100% spółką-córką marki Volkswagen Nutzfahrzeuge (Volkswagen Samochody Użytkowe).
Obok fabryki w Hanowerze w Niemczech i w Pacheco w Argentynie jest trzecią fabryką na świecie, w której
produkowane są lekkie samochody użytkowe tej marki.
Kontakt: Piotr Danielewicz
Rzecznik Prasowy
Telefon: (061) 876 17 84
Telefax: (061) 876 14 73
mobile phone: +48 696 443 956
E-Mail: [email protected]
Download