Odległość w matematyce

advertisement
Odległość w
matematyce
Definicja odległości (metryki):


Figury geometryczne w metryce

Przykłady metryk:
-metryka euklidesowa,
-metryka kolejowa,
-metryka dyskretna,
-metryka miejska,
-metryka „rzeka”,
-metryka maksimum,
-metryka w przestrzeni unormowanej.
Metryka euklidesowa

Metryka kolejowa

Metryka dyskretna

Metryka miejska

Metryka „rzeka”

Kule w różnych metrykach
Kula w metryce euklidesowej
Kula w metryce kolejowej

1)

2)

3)

1) Kula składa się tylko ze
swojego środka:
2) Kula składa się z całego
zbioru:
Kula w metryce miejskiej

Wykonał: Mateusz Górski

Źródła:

http://zasoby1.open.agh.edu.pl/dydaktyka/matematyka/c_analiza
_matematyczna/wyklady/Wyklad8.htm

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przestrze%C5%84_metryczna
Download