TRENING PRZED SPRAWDZIANEM Z ASTRONOMII

advertisement
TRENING PRZED SPRAWDZIANEM Z ASTRONOMII
1. Księżyc obiega Ziemię, bo działa na niego siła dośrodkowa. Tą siłą jest siła .......................
2. Jednostka astronomiczna to w przybliżeniu .................................
3. W latach świetlnych mierzymy odległość do ................................
4. Zgodnie z prawem powszechnego ciążenia ciała o większych masach przyciągają się siłami o
........................................ wartości.
5. Dlaczego sztuczne satelity obiegają Ziemię i nie spadają na nią?
6. Wykres przedstawia zależność ciężaru ciała od jego masy na planecie MXL. Ile wynosi
przyspieszenie na tej planecie?
7. Na podłodze ciężarówki jadącej ze stałą szybkością po prostej szosie leży piłka. Co stanie się z
piłką, gdy samochód skręci w lewo?
8. Jak musi obiegać Ziemię satelita geostacjonarny?
9. Podaj nazwy największej i najmniejszej planety Układu Słonecznego.
10. Czy mucha śpiąca na obracającej się jednostajnie karuzeli porusza się ze stałą prędkością?
Uzasadnij.
11. Zaćmienie Słońca powstaje gdy .................................................................................
12. Zgodnie z prawem powszechnego ciążenia dwie kule przyciągają się wzajemnie. Na rysunku
zaznaczono siłę, którą mała kula przyciąga dużą. Dorysuj siłę, którą duża kula działa na małą.
Co się stanie z siłami jeśli odległość między ciałami wzrośnie dwa razy?
13. Planety, które sąsiadują z Ziemią to ........................................
14. Masa kosmonauty okrążającego Ziemię w rakiecie jest taka sama jak na Ziemi, czy mniejsza?
Uzasadnij.
15. Wyobraź sobie, że nagle znikła siła grawitacji międz Ziemią, a Księżycem. Przedstaw na
poniższym rysunku dalszy tor ruchu Księżyca.
Download