6. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1d do SIWZ ( 28 KB )

advertisement
Załącznik nr 1d do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ IV REGAŁY MAGAZYNOWE
Regały wykonane ze stali ocynkowanej.
Nogi regału z blachy perforowanej co 30mm, o grubości 1,5 mm. Profil kontownika 35×35 mm.
Wszystkie półki metalowe z blachy ocynkowanej o grubości 0,8 mm. W komplecie każdego regału
znajdują się ograniczniki tylne i boczne (zabezpieczające akta przed wypadaniem z regału).
Konstrukcja półek winna zapewnić niską ich wagę równocześnie gwarantując wysoką wytrzymałość
- minimum 80 kg/mb półki.
Materiał użyty do wykonania wskazanych regałów odporny na korozję i inne działania czynników
zewnętrznych.
Dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości oraz bezpieczeństwa obsługujących pracowników
każda krawędź półki powinna posiadać odpowiednie zagięcie (niedopuszczalne jest spawanie i
nitowanie).
Regały powinny posiadać atest higieniczny PZH oraz atest ogniowy na niepalność materiałów,
świadectwo bezpieczeństwa pracy.
LOKALIZACJA
1. Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście ul. Jagiellońska 15, 03-719 Warszawa
Dane techniczne:
wysokość regału - 220 cm
głębokość półki - 30 cm
długość półki - < 94cm - 100 cm>,
ilość półek w regale - 6+1 szt kryjąca
odstęp między półkami ok. 35 cm
ilość: 16 sztuk
wysokość regału - 220 cm
głębokość półki - 30 cm
długość półki - 120 cm,
ilość półek w regale - 6+1 szt kryjąca
odstęp między półkami ok. 35 cm
ilość: 30 sztuk
2. Urząd Skarbowy w Otwocku ul. Dłuskiego 5, 05-400 Otwock
Dane techniczne:
wysokość regału - 220 cm,
głębokość półki - 30 cm,
długość półki - < 94cm - 100 cm>,
ilość półek w regale - 6+1 szt kryjąca,
odstęp między półkami ok. 35 cm,
ilość: 30 sztuk
1
3. Urząd Skarbowy w Gostyninie, ul. Płocka 10, 09-500 Gostynin
Dane techniczne:
wysokość regału - 185 cm,
głębokość półki - 30 cm,
długość półki - 120 cm,
ilość półek w regale - 5+1 szt kryjąca,
odstęp między półkami ok. 35 cm,
ilość: 11 sztuk
wysokość regału - 185 cm,
głębokość półki - 30 cm,
długość półki - < 94cm - 100 cm>,
ilość półek w regale - 5+1 szt kryjąca,
odstęp między półkami ok. 35 cm,
ilość: 1 sztuk
4. Urząd Skarbowy w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock
Dane techniczne:
wysokość regałów - 220 cm,
głębokość półki - 30 cm,
długość półki - < 94cm - 100 cm>,
ilość półek w regale - 6+1 szt kryjąca,
odstęp między półkami ok. 35 cm,
Ilość: 56 sztuk
5. Izba Skarbowa w Warszawie, ul. Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa
Dane techniczne:
wysokość regałów - 220 cm
głębokość półki - 50 mm
długość półki - < 94cm - 100 cm>,
ilość półek w regale: 5 szt,
odstęp między półkami ok. 50 cm,
Ilość: 62 sztuk
2
Download