sesja mikrobiologiczna

advertisement
13.06.2013r. Krajowa Konferencja Pulmonologów i Mikrobiologów
- sesja mikrobiologiczna
09.00
Sesja I
09.00 - 09.30
09.30 - 09.45
09.45 - 10.00
10.00 - 10.15
Sesja II
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
11.15 - 11.45
Sesja III
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
12.30 - 12.45
12.45 - 13.00
13.00 - 14.30
Sesja IV
14.30 - 14.45
14.45 - 15.00
15.00 - 15.15
Sesja V
15.15 - 15.30
15.30 - 15.45
15.45 - 16.00
16.00 -16.15
16.15
Prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć - Otwarcie Sesji Mikrobiologicznej
Co należy zmienić w mikrobiologicznej diagnostyce gruźlicy?
Przewodniczące sesji: Prof. E. Augustynowicz-Kopeć, Dr M. Kozińska
Prof. dr hab. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć: Rekomendacje w diagnostyce
mikrobiologicznej gruźlicy i mycobakterioz
Prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć, Dr n. med. Monika Kozińska: Krajowy bank szczepów
– propozycja wyznaczenia ośrodków odpowiedzialnych za kolekcjonowanie
szczepów M. tuberculosis
Dr n. med. Monika Kozińska: Oczyszczanie DNA wyizolowanego z materiałów
klinicznych od chorych na gruźlicę – porównanie metody manualnej i automatycznej
Mgr Ewa Działek-Smętek: Diagnostyka gruźlicy u dzieci
Oznaczanie lekooporności na leki przeciwprątkowe ze szczególnym uwzględnieniem
lekooporności na PZA Przew. sesji: Prof. E.Augustynowicz-Kopeć, Mgr A.Napiórkowska
Mgr Agnieszka Napiórkowska: Lekooporność na PZA - pierwsze polskie badania w
latach 2000-2012. Zakład Mikrobiologii IGiCHP, Warszawa
Mgr Dorota Krawiecka: Lekooporność na PZA - wyniki badań w województwie
kujawsko-pomorskim
Dr n. med. Magdalena Klatt: Trudności w prawidłowej interpretacji testu lekooporności
Mgr Lidia Maciak: Diagnostyka zakażeń Clostridium difficile u chorych leczonych
lekami p/prątkowymi
Przerwa Kawowa.
Rola molekularnych dochodzeń epidemiologicznych w kontroli nad transmisją
gruźlicy w Polsce. Przewodniczące sesji: Prof. E.Augustynowicz-Kopeć, Dr M.Kozińska
Dr n. med. Monika Kozińska: Molekularne dochodzenia epidemiologiczne wśród
chorych na gruźlicę blisko spokrewnionych oraz ocena przydatności zastosowanych
metod typowania. Praca doktorska, IGiChP, Warszawa 2011
Mgr Grażyna Passak-Stańda: Rola molekularnych dochodzeń epidemiologicznych w
kontroli nad transmisją gruźlicy w Polsce – doświadczenia Małopolskiego Centralnego
Laboratorium Prątka Gruźlicy
Mgr Dorota Krawiecka Transmisja gruźlicy w Domach Pomocy Społecznej w woj.
kujawsko-pomorskim
Dr Jerzy Zientek: Transmisja gruźlicy w województwie śląskim
Dr Anna Gostkowska-Malec: Transmisja gruźlicy u chorych z immunosupresją
Obiad
Nowe możliwości identyfikacji Mycobakterium
Przewodniczące sesji: Prof. E. Augustynowicz-Kopeć, Mgr S.Brzezińska
Mgr Sylwia Brzezińska: Zastosowanie testów molekularnych Hain w diagnostyce
mikrobiologicznej gruźlicy
Dr n. med. Aleksandra Safianowska, Prof. Hanna Grubek-Jaworska: Typowanie
prątków w obrębie kompleksu MTBC oraz prątków niegruźliczych metodą GenoType –
doświadczenia własne
Dr Alicja Rusinek BioMerieux RAL STAINER – nowe rozwiązania w barwieniu prątków gr.
GENE XPERT MTBC/RIF, czyli jaką wartość ma badanie w kierunku gruźlicy na cito?
Przewodniczące sesji: Prof. E. Augustynowicz-Kopeć, Dr M. Klatt
Mgr Sylwia Brzezińska: Zastosowanie metod molekularnych w wykrywaniu DNA
prątków w tkankach zatopionych w bloczkach parafinowych
Dr Joanna Schőnthaler-Humięcka: Dwuletnie doświadczenie w zakresie diagnostyki
gruźlicy z wykorzystaniem metody PCR, w oparciu o aparat Gene Xpert oraz
wypływające z niego wnioski
Dr n. med. Paweł Gruszczyński: Ocena przydatności testu Gene Xpert MTBC/RIF w
oparciu o wyniki badań uzyskane w ciągu ostatnich 3 lat
Dr n. med. Aleksandra Safianowska, Prof. Hanna Grubek-Jaworska: Przydatność
metody GeneXpert MTBC/RIF w diagnostyce gruźlicy dla różnych materiałów
klinicznych – doświadczenia własne
Dyskusja i zakończenie sesji
Download