Wojewódzki Szpital Chorób P*uc w Jaroszowcu

advertisement
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
w Jaroszowcu
Jan Koch
Niemiecki uczony, lekarz
i bakteriolog. Odkrywca
m.in. bakterii wywołujących
wąglika, cholerę i gruźlicę.
Laureat Nagrody Nobla w
1905 r. za badania nad
gruźlicą.
Był, obok Ludwika Pasteura,
jednym z twórców
mikrobiologii lekarskiej.
Maria Curie Skłodowska
Polsko- francuska uczona,
fizyczka i chemiczka,
dwukrotna noblistka
Do jej dokonań należą:
opracowanie teorii
promieniotwórczości,
technik rozdzielania
izotopów
promieniotwórczych oraz
odkrycie dwóch nowych
pierwiastków – radu
i polonu. Z jej inicjatywy
prowadzono także
pierwsze badania nad
leczeniem raka za pomocą
promieniotwórczości
Ignacy Mościcki
polski polityk i chemik
Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej w latach 1926–1939.
Naukowiec, wynalazca,
budowniczy polskiego
przemysłu chemicznego.
Brał udział przy wkopaniu
kamienia węgielnego pod
budowę Szpitala w
Jaroszowcu
Jan Witkiewicz-Koszczyc
polski malarz, fotografik,
pisarz, dramaturg
i filozof.
Autor projektu
architektonicznego zespołu
szpitalnego (składającego
się z 3 budynków głównych
oraz kilkunastu domków
służbowych i mieszkalnych
dla personelu) -Projekt
oddano w październiku
1928r.
Personel lekarski
Dzieci leczone w Sanatorium
Zakład Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy
i Chorób Płuc w Warszawie
Gruźlica pozostaje wciąż istotnym problemem zdrowotnym w skali globalnej. Obecnie
szacuje się, że trzecia część populacji ludzkiej zakażona jest prątkiem gruźlicy
(Mycobacterium tuberculosis). Każdego roku rejestrowanych jest 8-9 milionów nowych
zachorowań i 2 miliony zgonów z powodu gruźlicy, co plasuje ją wśród wiodących
przyczyn chorobowości i umieralności z powodu wszystkich chorób zakaźnych. Światowa
Organizacja Zdrowia przewiduje, że przy zachowaniu obecnego trendu, do 2015 roku
niemal miliard ludzi zakazi się prątkiem gruźlicy, około 200 milionów zachoruje, a 35
milionów umrze z powodu gruźlicy. Do najważniejszych czynników, które negatywnie
wpływają na sytuację epidemiologiczną gruźlicy należą: niski poziom wykrywalności
przypadków
choroby,
występowanie
lekoopornych
szczepów
M. tuberculosis, współwystępowanie zakażenia M. tuberculosis oraz HIV, wzmożony
napływ imigrantów z krajów o wysokiej prewalencji gruźlicy, złe warunki
socjoekonomiczne, a także niewydolność programów zwalczania gruźlicy. Jakkolwiek
choroba występuje przede wszystkim w krajach rozwijających się, gdzie notuje się 95%
wszystkich nowych zachorowań i 98% wszystkich zgonów z jej powodu, jest ona stale
obecna także w społecznościach krajów wysoko rozwiniętych. Niniejsza praca
przedstawia aktualną sytuację epidemiologiczną gruźlicy w świecie, Europie i Polsce.
AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA GRUŹLICY
(na podstawie opracowania: Tomasz Jagielski, Ewa AugustynowiczKopeć, Zofia Zwolska; 2010r.)
Epidemiologia gruźlicy w perspektywie
Świata
Epidemiologia Gruźlicy
w perspektywie Świata, Europy
i Polski
Budynek Główny Wojewódzkiego Szpitala
Chorób Płuc
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
Statystyka leczenia pacjentów
gruźlicy
w Wojewódzkim Szpitalu
Chorób Płuc
w Jaroszowcu
Statystyka 2010 rok
Liczba zgłoszeń ze względu na płeć w 2010 roku
Liczba zgłoszeń wg wieku w roku 2010
●
Liczba zgłoszeń ze względu na płeć w wieku
produkcyjnym w 2010 roku
Liczba zgłoszeń ze względu na powiat w 2010 roku
Liczba zgłoszeń ze względu na województwo
w 2010 roku
Zgony z powodu zachorowania na
gruźlicę wg płci w roku 2010
Liczba zgonów z powodu zachorowania
na gruźlicę wg wieku w roku 2010
Liczba zgonów z powodu zachorowań na
gruźlicę wg powiatu w roku 2010
●
Liczba zgonów z powodu zachorowań na gruźlicę
wg województwa w roku 2010
Statystyka 2011 rok
Liczba zgłoszeń ze względu na płeć
w 2011r.
250
200
mężczyzn, 190
150
100
kobiet, 72
50
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Liczba zgłoszeń wg wieku w 2011r.
80
75
70
60
50
42
40
37
34
37
30
20
10
15
15
5
2
0
11~20
21-30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70
Wiek [lata]
71 – 80
81 – 90
91-100
Liczba zgłoszeń ze względu na płeć
w wieku produkcyjnym w 2011r.
mężczyźni, 125
kobiety, 44
Liczba zgłoszeń ze względu na
województwo w 2011r.
250
220
200
150
100
50
26
10
3
2
świętokrzyskie
łódzkie
1
0
bezdomny
małopolskie
podkarpackie
śląskie
Liczba zgłoszeń ze względu na powiat
w 2011r.
80
75
70
60
52
50
40
30
22
20
10
10
5
1
0
12
8
7
1
6
3
1 1 1 1
1 1 1 1 2
4
11
7
1
5
3
1 1 2
9
1
4
1
Liczba zgłoszeń ze względu na
wykształcenie w 2011r.
120
104
100
80
67
60
40
22
20
3
0
10
Liczba zgonów z powodu zachorowań na
gruźlicę wg płci.
25
20
mężczyźni, 18
15
10
5
kobiety, 2
0
0
-5
0.5
1
1.5
2
2.5
Liczba zgonów z powodu zachorowań na
gruźlicę wg powiatu w 2011r.
4.5
4
3.5
3
2.5
4
2
3
1.5
2
1
0.5
0
4
1
1
2
1
1
1
Liczba zgonów z powodu zachorowań na
gruźlicę wg województwa w 2011r.
bezdomny, 1
śląskie, 4
małopolskie,
15
Download