Światowy Dzień Walki z Gruźlicą

advertisement
Światowy Dzień Walki z Gruźlicą - 24 marca
Światowy Dzień Walki z Gruźlicą, ustanowiony został przez WHO
w rocznicę odkrycia prątka gruźlicy przez niemieckiego lekarza Roberta Kocha
który fakt ten ogłosił w swoim wykładzie 24 marca 1882r w Berlinie.
Jakie są drogi zakażenia?
Zakażenie następuje drogą kropelkową poprzez kontakt z chorym (układ
oddechowy), ale też przez układ pokarmowy i powłoki skórne. Nie każde zakażenie
kończy się chorobą, szacuje się, że około 30 % ludzi nosi w sobie prątki gruźlicy
pozostające w stanie utajnienia. Spadek odporności organizmu może powodować
uaktywnienie drobnoustrojów i rozwój choroby. Do osłabienia sił obronnych
organizmu dochodzi w skutek niedożywienia i niehigienicznego trybu życia: brak
ruchu na świeżym powietrzu, zbyt mała ilość snu, duża ilość używek - np. alkoholu,
nikotyny. Pewne grupy osób są bardziej narażone na zachorowanie, np. ludzie
starsi, mniej ruchliwi, osoby z obniżoną odpornością, mężczyźni bardziej niż
kobiety, nie tylko z powodu trybu życia, ale i z powodu anatomicznych różnic
w budowie płuc.
Mycobacterium tuberculosis...
Chorobę wywołują prątki gruźlicy. Są to bakterie tlenowe, a więc żyją w środowisku
tlenowym, wzbogaconym dwutlenkiem węgla (płuca). Mają kształt laseczki, nie
posiadają otoczki i nie wytwarzają zarodników i toksyn. Prątki są bakteriami
światłoczułymi. Bardzo szybko giną na skutek działania promieni UV i ciepła.
Gruźlica...
Jest to choroba zakaźna. Większość zachorowań (około 90%) dotyczy płuc. Jednak
jest to choroba mogąca atakować również inne narządy: nerki, kości, układ
rozrodczy itd.
Dane statystyczne (www.gruzlica.pl)
* ok. 70% populacji miało kontakt z prątkami gruźlicy
* ok. 30% ludności świata uważa się za zainfekowaną gruźlicą
* u 5-10 % zainfekowanych rozwija się aktywna gruźlica
* ok. 2 mln ludzi umiera rocznie na gruźlicę i ok 3,5 mln się infekuje
* nieleczona gruźlica prowadzi w 50-60% przypadków w ciągu 2 do 5 lat do śmierci
* gruźlica jest chorobą biednych krajów: 98% nowych zachorowań i 99%
przypadków śmiertelnych ma tam miejsce
* 75 % przypadków śmiertelnych występuje w grupie wiekowej 15-45
Czynniki sprzyjające rozwojowi choroby:
 chroniczny kontakt z osobą chorą
 przewlekłe choroby płuc
 nowotwory
 cukrzyca
 nikotynizm i alkoholizm
 niewydolność nerek
 przewlekłe leczenie sterydami np. w astmie
 podeszły wiek
 ciągły stres i przemęczenie
 zakażenie HIV
 złe warunki bytowe
Objawy i diagnostyka gruźlicy
Niestety w początkowym etapie choroby mogą nam umknąć. Nie manifestują się od
razu, są słabo wyrażone i długotrwałe.
Należą do nich:
 utrzymujący się ponad 3 tygodnie kaszel
 przewlekłe stany podgorączkowe
 ból w klatce piersiowej
 spadek masy ciała ze względu na utratę apetytu
 krwioplucie
 przewlekłe osłabienie
 zmiany radiologiczne w płucach
Na podstawie objawów nie można stwierdzić gruźlicy. Diagnostyka tej choroby
polega na wykonaniu badania bakteriologicznego plwociny, zdjęcia rtg, odczynu
tuberkulinowego i czasem badania histologicznego. Podstawą jest wyhodowanie
prątków z materiału pobranego od pacjenta.
Profilaktyka:
Profilaktyka gruźlicy to przede wszystkim prowadzenie zdrowego trybu życia,
higiena kaszlu, systematyczne wietrzenie pomieszczeń, w których przebywamy,
odpoczynek na świeżym powietrzu, wykonywanie badań kontrolnych płuc (Rtg).
Główną linią obrony jest szczepienie.
Gruźlica to choroba, której nie trzeba się bać, pod warunkiem że jest wcześnie
wykryta. Pozwala to na efektywne leczenie. Jednak cały proces dochodzenia do
zdrowia jest długotrwały i mogący prowadzić do wyniszczenia. Zatem zmobilizujmy
się do badań profilaktycznych. To tak niewiele... a może nam zaoszczędzić wiele
cierpienia.
Download