Wzór oferty - Centrum Medyczne Cztery Pory Roku

advertisement
WZÓR OFERTY
………………………
……………………..
Data, miejscowość
Nazwa i adres oferenta
Centrum Medyczne ”Cztery Pory Roku”
Ul. W. Broniewskiego 39
43-300 Bielsko - Biała
OFERTA HANDLOWA
Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia …………………. roku niniejszym przedstawiamy swoją
ofertę współpracy na zasadzie partnerstwa na usługi diagnostyki i leczenia
Specyfikacja:
1. Diagnostyka i leczenie zaburzeń układu ruchu, w tym:
- diagnostyka wad postawy oraz innych zaburzeń układu ruchu u dzieci, w tym ocena
postawy, ocena prawidłowości wzorca ruchowego
2. Leczenie zdiagnozowanych w badaniu wstępnym zaburzeń wymagających interwencji
fizjoterapeuty, w tym
- prowadzenie ćwiczeń korygujących,
- nauka – zlecanie ćwiczeń do wykonywania w domu,
- terapia manualna,
- fizykoterapia
3. Diagnostyka zaburzeń układu ruchu u dorosłych
4. Leczenie zdiagnozowanych zaburzeń
- nauka i zlecanie ćwiczeń do wykonywania w domu,
- terapia manualna
- fizykoterapia
Partner winien dysponować zasobami technicznymi w zakresie w/w usług do diagnostyki i leczenia
oraz dysponować kadrą z kompetencjami do realizacji w/w usług.
Nasza propozycja obejmuje wykonanie usług diagnostyki i leczenia:
1.Diagnostyka i leczenie zaburzeń
układu ruchu, w tym:
TAK/NIE*
- diagnostyka wad postawy oraz innych
zaburzeń układu ruchu u dzieci, w tym
ocena postawy, ocena prawidłowości
wzorca ruchowego
2. Leczenie zdiagnozowanych w badaniu
wstępnym zaburzeń wymagających
interwencji fizjoterapeuty, w tym
TAK/NIE*
- prowadzenie ćwiczeń korygujących,
- nauka – zlecanie ćwiczeń do
wykonywania w domu,
- terapia manualna,
- fizykoterapia
3.Diagnostyka zaburzeń układu ruchu u
dorosłych
TAK/NIE*
4. Leczenie zdiagnozowanych zaburzeń
TAK/NIE*
- nauka i zlecanie ćwiczeń do
wykonywania w domu,
- terapia manualna
- fizykoterapia
5.Dysponuje zasobami technicznymi w
zakresie w/w usług do diagnostyki i
leczenia oraz dysponuje kadrą z
kompetencjami do realizacji w/w usług.
TAK/NIE*
Oferowana cena:
………………… netto (podać walutę)
………………… brutto (podać walutę)
Termin realizacji:
………………………………………..
Termin ważności oferty: …………………
Dodatkowe informacje:
……………………………………….
W załączeniu składamy Oświadczenie Wykonawcy zgodnie ze wzorem.
………………………………………
………………………………
(pieczęć Wykonawcy)
Download