Program szkolenia - Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla dzieci

advertisement
Projekt „Rozbudowa i doposażenie Hospicjum dla Dzieci oraz działania informacyjno – szkoleniowe w zakresie opieki
hospicyjnej w Województwie Podkarpackim” jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.
Program szkolenia
Terapia neurorozwojowa dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego
Sesja I: 5-6.09.2015r.
1 dzień – sobota – godz. 9-16
- Uwarunkowania neurorozwojowe niemowląt. Zasady i prawidłowości fizjologicznego rozwoju motorycznego
niemowląt.
-Rola ośrodków podkorowych i korowych u dziecka w kształtowaniu się prawidłowego mechanizmu odruchu
postawy. Kształtowanie się stabilności centralnej i mobilności dystalnej.
- Analiza zaburzeń napięcia mięśniowego. Patomechanizm nieprawidłowego rozwoju dziecka (film).
- Zajęcia praktyczne z dzieckiem. Przedstawienie wybranych metod neurozwojowych ułatwiających pracę z
dzieckiem z obniżonym i podwyższonym napięciem mięśniowym.
2 dzień - niedziela – godz. 9-16
- Rozwój sensomotoryczny małego dziecka. Wpływ i rola zmysłów na prawidłowe przetwarzanie sensoryczne
dziecka
-Zaburzenia przetwarzania sensorycznego będące przyczyną zaburzonego rozwoju dziecka. Zaburzenia w zakresie
modulacji i dyskryminacji narządów zmysłu.
- Praca z dzieckiem i możliwości wykorzystania sprzętu do integracji sensorycznej
- Możliwości oddziaływania terapeutycznego na ośrodki podkorowe małego dziecka. Zajęcia praktyczne z dzieckiem.
Osoba prowadząca: dr Łukasza Przygoda- fizjoterapeuta posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi
z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z niemowlętami z zaburzoną ośrodkową koordynacją nerwową. W swoim bogatym
warsztacie terapeutycznym wykorzystuje wiedzę zdobytą na szkoleniach; między innymi NDT- Bobath, NDT-Bobath Baby, PNF
podstawowy, PNF rozwijający, PNF w Pediatrii, Integracja Sensoryczna, System Nauczania Kierowanego, Kinesiology Tapping,
RR Weroniki Sherborne, Kinezjologia P. Dennisona, Theraband i inne.Dr nauk o kulturze fizycznej, adiunkt Instytutu Fizjoterapii
Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, autor i współautor kilkunastu prac naukowych.
Sesja II: 3-4.10.2015r.
1 dzień – sobota – godz. 9-16
-Pielęgnacja małego dziecka: terapeutyczne podnoszenie, noszenie, transfer.
-Pielęgnacja małego dziecka rozbieranie, ubieranie, zabawy terapeutyczne
-Karmienie terapeutyczne małego dziecka
-Karmienie terapeutyczne ćwiczenia praktyczne na sobie.
Osoba prowadząca: dr Łukasza Przygoda
1
2 dzień – niedziela – godz. 9-18
- Prawidłowy rozwój motoryczny dziecka w 1 roku życia
-Diagnostyka neurokinezjologiczna i terapeutyczna według Vojty
- Podstawy teoretyczne metody Vojty
- Zajęcia praktyczne- wybrane stymulacje odruchowej lokomocji
Osoba prowadząca: mgr Marta Ryszkiewicz-Poborca – fizjoterapeuta z kilkuletnim doświadczeniem pracy z dziećmi
niepełnosprawnymi . Ukończyła szkolenia: S-E-T „ Koncepcja ćwiczeń rehabilitacyjnych z wykorzystaniem systemu pasów
i podwieszek TerapiMaster”, Kurs podstawowy PNF, „Balance Taping Therapy”, „Analiza i terapia dziecka zagrożonego”,
Instruktora Masażu Shantala, „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa - pierwszy, drugi i trzeci rok życia”, Metoda
Vojty, Certyfikat ukończenia kursu: „Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży
z zaburzeniami ruchowymi”, Metoda NDT Bobath Basic.
Sesja III – 7-8.11.2015r.
1 dzień – sobota – godz. 9-18
-Ważne aspekty rozwoju prawidłowego dziecka 0 do 1 r.ż. - teoria i ćwiczenia na macie
-Motoryka spontaniczna dziecka- demo z pacjentem
-Możliwe zaburzenia ruchowe- asymetria ułożeniowa, obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe
-Obserwacja, interpretacja, analiza - demo z pacjentem
-Planowanie terapii i wyznaczanie celów
-Pielęgnacja i stymulowanie rozwoju dziecka- ćwiczenia praktyczne, praca na lalkach
2 dzień – niedziela – godz. 9-18
-Mózgowe porażenie dziecięce- teoria
-Obserwacja i analiza pacjenta- teoria i video
-Wyznaczanie celów i wdrożenie działań
-Propozycja terapii - demo z pacjentem
-Analiza terapii
-Podstawowe techniki usprawniania- ćwiczenia praktyczne, praca na lalkach
Osoba prowadząca: mgr Marta Ryszkiewicz-Poborca – fizjoterapeuta z kilkuletnim doświadczeniem pracy z dziećmi
niepełnosprawnymi . Ukończyła szkolenia: S-E-T „ Koncepcja ćwiczeń rehabilitacyjnych z wykorzystaniem systemu pasów
i podwieszek „Terapi Master”, Kurs podstawowy PNF, „Balance Taping Therapy”, „Analiza i terapia dziecka zagrożonego”,
Instruktora Masażu Shantala, „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa - pierwszy, drugi i trzeci rok życia”, Metoda
Vojty, Certyfikat ukończenia kursu: „Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży
z zaburzeniami ruchowymi”, Metoda NDT Bobath Basic.
Sesja IV – 4-5-6.12.2015r.
1 dzień – piątek – godz. 9-18
-Metoda PNF w terapii dzieci z MPD – zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne warsztaty z lalkami oraz pacjentem
-Zespoły spastyczne i dyskinetyczne - zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne warsztaty z lalkami oraz pacjentem
-Metody obniżania spastyczności
-Terapia funkcjonalna
-Warsztaty z pacjentem
2
2 dzień – sobota – godz. 9-18
-Najczęstsze problemy ortopedyczne dzieci z MPD
-Diagnostyka ortopedyczna
-Zaopatrzenie ortopedyczne dzieci z MPD
-Ortezy wykorzystywane w leczeniu dzieci z MPD
-Analiza chodu
-Zaburzenia chodu i patologiczne wzorce chodu w MPD
3 dzień – niedziela – godz. 9-18
-Doskonalenie chodu – warsztaty z wykorzystaniem urządzenia loko mat
-Leczenie gorsetowe skolioz idiopatycznych wspomagane ćwiczeniami trójpłaszczyznowymi
-Poprawne badanie
-Poprawa mobilności poszczególnych odcinków ciała- Warsztaty
-Podsumowanie szkolenia oraz rozdanie certyfikatów.
Osoba prowadząca: dr Wojciech Rusek - fizjoterapeuta z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie pracy
z dziećmi niepełnosprawnymi, specjalista rehabilitacji II st., Adiunkt w Katedrze Rehabilitacji - Kierownik Pracowni
Antropometrycznej Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fizjoterapeuta oraz Prezes Zarządu Centrum
Rehabilitacji Rehamed-Center w Tajęcinie.
Ukończył szkolenia: Osteopatia, Flanders International College of Osteopathy Poland – w trakcie, Funkcjonalna Terapia
Manualna wg koncepcji Briana Mulligana, Mulligan Polska, Kraków – Moduł A,B, New Development In the Treatment of
Cerebral Palsy Kinesiology Taping, K-Active Association, Postępy w terapii Mózgowego Porażenia Dziecięcego, Diagnostyka
i rehabilitacja dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, Holandia Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja
i Skolioza, International PNF Association, Kraków Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja, International PNF
Association Kraków – kurs rozwijający, Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja, International PNF Association
Kraków – kurs podstawowy, Wczesna diagnostyka i terapia zaburzeń rozwoju psychoruchowego niemowląt i małych dzieci,
Kraków, Terapia manualna – diagnostyka i techniki mobilizacji stawów obwodowych, Eureka, Kazimierz Dolny Terapia
manualna – diagnostyka i techniki mobilizacji kręgosłupa lędźwiowego i stawów krzyżowo-biodrowych, Eureka, Kazimierz
Dolny, Terapia manualna – podstawy diagnostyki i leczenia wybranych schorzeń, Eureka, Kazimierz Dolny Diagnostyka
i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenzie, Instytut McKenziego Polska - Moduł A,B,C,D, Terapia Manualna –
zastosowanie w leczeniu i diagnostyce wybranych schorzeń
Metody pracy z uczestnikami:
Z uwagi na tematykę szkolenia jak również założone cele program będzie realizowany
z wykorzystaniem metod, które w znacznym stopniu są ukierunkowane na aktywne zaangażowanie uczestników.
Wykorzystywane techniki będą odwoływały się do koncepcji aktywnego uczenia, co pozwoli z jednej strony na
wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczestnikami szkolenia, a z drugiej na zapoznanie się i przećwiczenie
konkretnych umiejętności praktycznych.
Wykorzystane techniki:
 mini wykład,
 prezentacje multimedialne,
 filmy
 warsztaty praktyczne ze sprzętem
 warsztaty praktyczne z lalkami oraz w parach
 warsztaty praktyczne z pacjentami
 dyskusje.
Uczestnicy otrzymują pełne wyżywienie (przerwy kawowe oraz obiad zostały wliczone do czasu szkolenia)
oraz materiały szkoleniowe, w tym 2 książki.
Miejsce szkolenia: REHAMED-CENTER Sp. z o.o. Tajęcina 66a 36-002 Tajęcina woj. podkarpackie.
3
Download