Szczegółowe informacje

advertisement
Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu
zaprasza na kurs medyczny
ASERTYWNOŚĆ W RELACJI Z PACJENTEM
który odbędzie się dnia 23 września 2017r. (sobota) w godz.9.00-15.00
w sali klubowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej przy al.Matejki 6 we Wrocławiu
Wykładowca:
mgr ANNA MASTERNAK, psycholog, trener komunikacji
wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
konsultant w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w Warszawie
Uczestnikowi kursu przysługuje 6 punktów edukacyjnych.
OMAWIANE ZAGADNIENIA
1.






2.



CHARAKTERYSTYKA ASERTYWNOŚCI W PORÓWNANIU Z INNYMI POSTAWAMI
Co wyróżnia postawy: agresywną, uległą i manipulacyjną od asertywnej?
Jakie są korzyści ze stosowania każdej z nich, a jakie potencjalne koszty?
Co sprawia, że wielu z nas obawia się być asertywnymi?
Jakie prawa ma lekarz w relacji z pacjentem? Gdzie można wyznaczyć granice w relacji
z pacjentem?
Jakie przekonania na swój temat przyczyniają się do zachowań asertywnych?
Kiedy należy reagować asertywnie, a kiedy nie-reagować w relacji z pacjentem?





ASERTYWNA KOMUNIKACJA W PROCESIE LECZENIA
Jak przekazywać instrukcje dotyczące leczenia i swoje oczekiwania?
Co zrobić z pacjentem, który oporuje na proponowane przez nas leczenie?
Jak odpowiednio przedstawić pacjentowi prawdę na temat wszystkich aspektów proponowanego leczenia (pewne ograniczenia, brak 100% pewności o sukcesie, itp.)
Jak umiejętnie wyrażać swoje oczekiwania w stosunku do pacjenta?
Jak przekazywać krytykę „trudnemu” pacjentowi tak, aby prowadziła do zmiany?
Jak reagować na krytykę ze strony pacjenta, złość i pretensje?
Jakie manipulacje stosuje pacjent? Jak się przed nimi bronić?
Muszę czy chcę odmówić pacjentowi? Jak odmawiać?
3.




NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE ASERTYWNOŚĆ
Jak pozawerbalnie możemy komunikować swoją asertywność?
Jaki rodzaj kontaktu wzrokowego jest właściwy?
Jak nie ulec prośbom, namowom, negocjacjom?
Trening słuchania bez interpretacji, konstruktywnie i rzeczowo w oparciu o metodę 4 uszu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie proszone są WYŁĄCZNIE O PISEMNE
zgłaszanie się do Komisji Kształcenia DRL: e-mail: [email protected]
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczba uczestników – 25 osób.
W przypadku większej liczby zainteresowanych kursem niż zaplanowana liczba miejsc,
zostanie utworzona lista rezerwowa uczestników na kolejną edycję szkolenia.
Download