Agnieszka Kania

advertisement
mgr Agnieszka Kania
Konspekt z przedsiębiorczości
1.
2.
3.
4.
5.
Klasa: II zawodowa
Dział: Gospodarka rynkowa.
Zagadnienie: Rola pieniądza w gospodarce rynkowej.
Temat lekcji: Od wymiany naturalnej do pieniądza elektronicznego.
Czas trwania lekcji: 1 * 45 min.
6. Cel ogólny:
 Poznawczy:
Poznanie roli pieniądza w gospodarce.
 Wychowawczy:
Uczeń aktywnie pracuje na lekcji (zgłasza się do odpowiedzi, robi
notatki w zeszycie i na karcie pracy)
7. Cele szczegółowe:
 Wiadomości:
-pamięta pojęcia:
pieniądz, ekwiwalent, banknot, moneta, bilon, karta bankomatowa,
-rozumie jaką rolę pełni pieniądz w życiu codziennym człowieka
 Umiejętności:
-potrafi zdefiniować czym jest pieniądz
-potrafi podać rodzaje funkcji jakie pełni pieniądz
-potrafi wymienić formy płatności (gotówkowa i bezgotówkowa)
-potrafi rozróżniać banknoty i monety
7. Metody nauczania:
 m. podająca
czytanie podręcznika
 m. praktyczna
notatka w zeszycie
wypełnienie karty pracy
8. Środki dydaktyczne:
podręcznik, tablica, zeszyt
9. Formy organizacyjne:
praca zbiorowa i indywidualna
10. Stopień niepełnosprawności intelektualnej uczniów: lekki
11. Osoba prowadząca: nauczyciel przedsiębiorczości
1
12. Plan zajęć:
a) część organizacyjna (sprawdzenie obecności)
b) podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji
c) odczytanie treści z podręcznika
d) podanie definicji pieniądza oraz ról jakie pełni pieniądz
e) wypełnienie karty pracy
f) wyjaśnienie niezrozumiałych poleceń, zadań, sytuacji związanych z
tematem lekcji
Zad1. Odczytanie treści podręcznika „Elementarz życia gospodarczego” –
„Królestwo pieniądza” str.31
Zad.2 Definicja osoby fizycznej.
Pieniądz to środek płatniczy który można wymieniać na towary lub usługi.
Rola pieniądza:
-miernik wartości (wyraża ceny usług i towarów)
-środek wymiany (ekwiwalent towaru)
-środek płatniczy (sposób regulacji zobowiązań)
-środek gromadzenia oszczędności (umożliwia gromadzenie bogactwa)
Zad.3 Karta pracy
1.Wyjaśnij dlaczego wymiana naturalna (produkt za produkt) została zastąpiona
pieniędzmi.
Wymiana naturalna została zastąpiona pieniędzmi, bo są poręczniejsze, nie
zajmują dużo miejsca.
2. Wyjaśnij treść przysłowia „Czas to pieniądz”.
Np. kiedy ktoś pracuje chętnie i szybko będzie miał większy zysk
3. Wypisz nominały polskich pieniędzy:
Nominały banknotów: 200zł, 100zł, 50zł, 20zł, 10zł
Nominały monet obiegowych: 5zł, 2zł, 1zł
Nominały bilonu: 50gr, 20gr, 10gr, 5gr, 2gr, 1gr
Monety okazjonalne: np. z okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej
2
4. Opisz z jakich elementów zabezpieczających składa się polski banknot.
5. Opisz z jakich elementów składa się karta płatnicza.
6. Jak bezpiecznie korzystać z karty bankomatowej:
-nie podawaj nikomu numeru PIN swojej karty, nie zapisuj go w telefonie
-przechowuj kartę w bezpiecznym miejscu, nie niszcz jej, nie przeginaj, nie pisz
na niej niczego
-gdy płacisz kartą, pamiętaj, że wszystkie operacje powinny być dokonywane w
Twojej obecności
-w czasie korzystania z karty zwróć uwagę czy cię ktoś nie obserwuje
-nie pożyczaj nikomu swojej karty
-gdy pobierasz pieniądze z bankomatu, zasłoń 2 ręką klawiaturę, gdy wpisujesz
PIN
3
Download