Strefa klimatów równikowych

advertisement
Strefa klimatów
równikowych
Zuzia Łopaciuk,
Michał Źródlak,
Ksawery Tarnas
Klasa IA
Spis treści:
Wybitnie wilgotny:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Zasięg strefy równikowej
Typy klimatu
Dane klimatyczne
Stacje meteorologiczne
Wzory i obliczenia
Cechy charakterystyczne
Charakterystyczne rośliny
Sawanna
Zwierzęta na sawannie
Charakterystyczne zwierzęta
Charakterystyczne gleby
Ciekawostki
Bibliografia
Równikowy wilgotny
(podrównikowy):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Zasięg strefy równikowej
Typy klimatu
Dane klimatyczne
Stacje meteorologiczne
Wzory i obliczenia
Cechy charakterystyczne
Charakterystyczne rośliny
Sawanna
Zwierzęta na sawannie
Charakterystyczne zwierzęta
Charakterystyczne gleby
Ciekawostki
Bibliografia
Zasięg strefy równikowej:
Podział na typy klimatu:
•


•


Wybitnie wilgotny
Nizina Amazonki
Kotlina Kongo
Równikowy wilgotny
Kuba
Wyżyna Brazylijska
Wybitnie wilgotny:
Kisangani
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
26,
2
25,
8
25,
2
24,
5
24,
7
25,
1
t
25, 25,
7
4
26,
1
25,
2
25,
1
25,
4
o
53
178 157 137 224 132 165 183 218
84
67
84
Wybitnie wilgotny:
Kisangani
0°26’N, 25°14’E
418 m n.p.m.
Równikowy wilgotny:
Kaduna
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
t
23,
3
24,
7
27,
2
28,
6
27,
0
25,
3
24,
1
23,
3
24,
4
25,
3
24,
1
23,
0
o
2
3
13
64
150 180 216 302 269
74
3
2
Równikowy wilgotny:
Kaduna
10°35’N, 7°26’E
644 m n.p.m.
Wzory i obliczenia:
Kisangani
Roczna amplituda temperatur :
wzór : najwyższa roczna temp. – najniższa roczna temp.
28 °C- 25 °C = 3 °C (roczne amplitudy temp.
nie przekraczają 5 °C)
 Średnia roczna temperatura :
wzór : dodać temp. dla wszystkich miesięcy : ilość miesięcy
26+ 26+ 27+ 27+25,5+25+25+25,5+27+28+27+27 :12 =26,3 °C
 Roczna suma opadów :
wzór : dodać sumy opadów dla wszystkich miesięcy
50+82+180+160+140+145+140+165+185+220+200+80
=1747 mm (zwykle do 2000 mm)

Wzory i obliczenia:
Kaduna
 Roczna
amplituda temperatur :
wzór : najwyższa roczna temp. – najniższa roczna temp.
28,6 °C- 23 °C = 5,6 °C
 Średnia roczna temperatura :

wzór : dodać temp. dla wszystkich miesięcy: ilość miesięcy
 23,3+24,7+27,2+28,6+27,0+25,3+24,1+23,3+24,4+25,
3+24,1+23,0 : 12= 25 °C
 Roczna suma opadów :
wzór : dodać sumy opadów dla wszystkich miesięcy
 2+3+13+64+150+180+216+302+269+74+3+2=
=1278 mm
Cechy charakterystyczne
strefy równikowej i jej klimatu:








Występowanie charakterystycznych lasów równikowych
Obszar z glebami żółto- i czerwonoziemymi, glebami górskimi
oraz madami
Dominacja ssaków prowadzących nadrzewny tryb życia
Występowanie najmniejszej na Ziemi rocznej amplitudy
temperatury
Średnia temperatura powietrza w każdym miesiącu wynosi
powyżej 20°C
Nasilające się opady podczas górowania Słońca w zenicie
Opady w pobliżu równika bardzo obfite przez cały rok
W miarę oddalania się od równika roczna suma opadów
maleje
Rośliny
Klimat podrównikowy wilgotny :
Klimat równikowy wybitnie
wilgotny :
o Na suchszych obszarach
o W strefach znajdujących się
rosną lasy kolczaste i lasy
pod wpływem działania
sukulentowe, w których
monsunów tworzą się lasy
przeważającą roślinnością są
monsunowe. W wilgotnych
gatunki magazynujące wodę
lasach monsunowych
przez dłuższy czas: kaktusy,
dominują liany i epifity, a w
wilczomlecze, baobaby,
suchych drzewo tekowe i
palmy, akacje czy
bambus. Lasy te zajmują
eukaliptusy.
głównie południowowschodnią Azję.
Bambusy
Eukaliptusy
Palmy
Epifity
Kaktusy
Baobaby
Sawanna:



trawiasta formacja roślinna, strefy
międzyzwrotnikowej o klimacie
gorącym z wyraźnie zaznaczoną
porą suchą
W szacie roślinnej dominują kępy
sucholubnych traw (np. afrykańska
trawa słoniowa)
Sawanny występują na znacznych obszarach Afryki i Ameryki
Południowej na północ i południe od strefy lasów
równikowych
Zwierzęta na sawannie :
 antylopy,
słonie, zebry
 lwy, lamparty, gepardy
 szakale, hieny
 sępy, strusie
 węże, gekony
 kameleony
Zwierzęta:
Do życia w klimacie równikowym przystosowało się
wiele gatunków zwierząt. Większość z nich bardzo
dobrze znamy.
Tak, tak na
pewno
nas
znacie.
Okapi
Ssak z rodziny
Żyrafowatych,
zamieszkujący
centralną
Afrykę.
Leniwiec
Średniej wielkości
zwierzę
nadrzewne,
występujące
w lesie
równikowym
Ameryki
Południowej
i Środkowej.
Legwan
Gad z rodziny
jaszczurek.
Występuje w
południowozachodniej
części USA oraz
na wyspach.
Szympans
Duża,
człekokształtna m
ałpa, która
występuje w
zachodniej i
środkowej Afryce.
Papuga
Ptak potrafiący
mówić. Licznie
występuje na
obszarach
Ameryki
Południowej.
Hipopotam
Duży ssak
roślinożerny.
Zasiedla rzeki i
jeziora
w Afryce na
południe
od Sahary.
Charakterystyczne gleby:


równikowe czerwonożółte gleby ferralitowe, bogate w
wodorotlenki żelaza i glinu (gleby laterytowe).
podrównikowe czerwone gleby ferralitowe o małej zawartości
próchnicy i dużym stężeniu w górnych partiach tlenków glinu i
żelaza, przechodzące w gleby cynamonowoczerwone i
czerwonobure.
Ciekawostki:



W lasach równikowych nie ma pór roku.
Lasy równikowe występują na ubogich glebach laterytowych,
w klimacie przez cały rok jednostajnie gorącym i wilgotnym.
Hoduje się tam banany trzcinę cukrową, kawę i palmy
kokosowe .
Są nazywane zielonymi „płucami” Ziemi.
Bibliografia:
 www.maps.google.pl
 www.wikipedia.org
Download