Kotlina Kongo

advertisement
Kotlina Kongo
M. Klimaszewska
Spis treści










Występowanie lasów równikowych na Ziemi.
Charakterystyka Kotliny Kongo.
Roczny przebieg opadów w Kotlinie Kongo.
Roczny przebieg temperatur w Kotlinie Kongo.
Wilgotny las równikowy.
Roślinność lasu równikowego.
Zwierzęta.
Ludność zamieszkująca Kotlinę Kongo.
Wtórny las równikowy.
Uprawy.
Występowanie lasów równikowych
na Ziemi.
A
f
r
y
k
a
Kotlina
Kongo
Kotlina Kongo
Obszar w Afryce Środkowej o powierzchni ok. 3 mln km²
i średniej wysokości ok. 400 m n.p.m., z niewysokimi
garbami, które są poprzedzielane dopływami rzeki Kongo.
Większość Kotliny Kongo zajmuje las równikowy.
Temperatura tam nigdy nie schodzi (w dzień) poniżej 2526 C, a maksymalne opady to 1760mm na metr
kwadratowy. Nie ma tam przejścia między dniem a nocą,
lecz od razu robi się ciemno lub jasno. Brak pór roku.
Grudzień
Listopad
Październik
Wrzesień
Sierpień
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń
Roczny przebieg opadów w Kotlinie
Kongo
opad mm
250
200
150
100
50
0
Grudzień
Listopad
Październik
Wrzesień
Sierpień
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń
Roczny przebieg temperatur powietrza
w ciągu roku
temp ◦C
26,00
25,00
24,00
Rzeka Kongo
Rzeka w Afryce
równikowej, uchodzi do
Oceanu Atlantyckiego.
Druga co do długości,
rzeka w Afryce. Jej
zlewnia pokrywa 12%
kontynentu.
Długość - 4320 km.
Powierzchnia - 3 690 000
km².
Wilgotny las równikowy
Wilgotny las równikowy — lasy wiecznie zielone. Stanowią około 30%
powierzchni wszystkich lasów na świecie. Występują na obszarze, gdzie przez
cały rok panuje wysoka temperatura i padają obfite deszcze ,dlatego ich
roślinność rośnie bardzo szybko i jest bardzo bujna, występuje ok. 200 gatunków
drzew, podczas gdy w lesie strefy umiarkowanej, najwyżej dziesięciokrotnie
mniej). Las ten to zbiorowisko roślin drzewiastych, krzewiastych, epifitów, lian,
mchów, porostów, glonów oraz grzybów.
Roślinność
lasu
równikowego
Epifity
Rośliny rosnące na
innych roślinach, ale nie
prowadzące
pasożytniczego trybu
życia.
Korzystają z nich tylko
jako podpory, a
odżywiają się
samodzielnie.
Liany
Pnącza o zdrewniałych łodygach. Występują w cienistych lasach
strefy międzyzwrotnikowej, rzadko w strefie umiarkowanej.
Korzystając z innych roślin lub przedmiotów jako podpór, wynoszą
ku światłu organy asymilacyjne.
Storczyk
Rodzaj bylin należących do
rodziny storczykowatych,
która liczy około 750
rodzajów i 25 tys. gatunków.
Storczyki występują głównie
w klimacie tropikalnym
Afryki, Ameryki i Azji. Znane
są też gatunki rosnące w
klimacie umiarkowanym,
nieliczne żyją na pustyniach
lub w rejonie arktycznej
tundry.
Drzewo kapokowe (puchowiec)
Dorasta 60-70 m wysokości, pień
wraz z korzeniami podporowymi
osiąga średnicę 3 m.
Włókno drzewa zwane kapokiem,
jest głównym celem uprawy
puchowca. Jest ono bardzo lekkie,
sprężyste i odporne na działanie
wody. Dzięki tym zaletom
wykorzystywane jest do
wypełniania materaców, w
tapicerstwie, i jako wykładzina
ocieplająca. W przeszłości
używano go również do
wypełniania pływaków kamizelek
ratunkowych.
Drzewo chlebowe
Owoce chlebowca różnolistnego spożywa się przeważnie
na surowo, a nasiona pieczone, zaś owoce i nasiona
chlebowca właściwego po upieczeniu.
Bananowiec
Wymagania glebowe rośliny nie są duże,
chroni ona natomiast glebę przed erozją.
Kwiat bananowca >>>
Zwierzęta
G
o
r
y
l
W Kotlinie Kongo występuje bogactwo gatunków świata
zwierzęcego, wśród ssaków: małpy, także człekokształtne.
Hipopotam
Mamba pospolita
Osiąga 1,8 m (rzadko 2 m) długości. Wierzch ciała jednolicie
jaskrawozielony. Spód żółty, oczy duże, czarne. Młode z niebieskim
odcieniem.
Bawół
Mucha tse-tse



Tse - tse - rodzaj
owadów z rodziny
much. Zamieszkują
tropikalną i
subtropikalną Afrykę.
Jest ich około 20
gatunków.
Osiągają zazwyczaj
długość ok. 12 mm.
Przypominają
wyglądem muchę
domową.
Jej ukąszenie
powoduje śpiączkę śmiertelną u bydła
chorobę.
Okapi
Termity
Termity żywią się w
większości drewnem ale
są gatunki, które hodują
grzyby i żywią się nimi.
Niektóre gatunki
termitów budują
imponujące gniazda
zwane termitierami.
Termitiery
mogą mieć kształt
wysokich kolumn
osiągających wysokość
kilku metrów, gniazda
znajdującego się na
drzewie lub stanowić
sieć kanałów w drzewie
i ziemi.
Kameleon
Oczy ruchliwe
niezależne od siebie tak,
że każde może patrzeć
w inną stronę. Mają
szczególną zdolność
zmiany barwy ciała
dostosowując ją do
otoczenia. Niektóre
stosują mimetyzm
przybierając kształt np.
zeschłych liści.
Ludność
zamieszkująca
Kotlinę
Kongo
Pigmeje
Pigmeje - ludy
zamieszkujące dżungle
Afryki Środkowej,
charakteryzuje ich mały
wzrost, średnio ok. 150cm.
Częściowo prowadzą
koczowniczy tryb życia,
zajmując się łowiectwem i
zbieractwem. Na czas
polowań zbierają się pod
przewodnictwem
tymczasowego wodza.
Pigmeje są ludem koczowniczym.
Wtórny las równikowy
Występują tu murzyni Bantu. Ich znaczącą
cechą jest to, że wypalają część lasu
równikowego pod uprawę, a kiedy teren
przestaje ich żywić - przenoszą się w inny
obszar lasu. Na miejscu wypalanych przez
nich terenów wyrasta tzw. wtórny las
równikowy, jednak nigdy nie jest on tak bujny,
jak naturalne wiecznie zielone lasy.
Najczęściej
uprawiane
rośliny
Maniok jadalny
Częścią użytkową są bulwy korzeniowe o długości
30-60 cm, grubości 10 cm i ciężarze do 25 kg. Są one
brązowe z zewnątrz, wewnątrz białe lub żółtawobiałe.
Zawierają 20-40% skrobii, w stanie surowym są trujące.
Bataty-słodkie ziemniaki
Spożywane są po ugotowaniu lub upieczeniu. Wytwarza
się z nich również mąkę, płatki, skrobię oraz alkohol.
Kakaowiec
W wyniku prażenia i mielenia otrzymywana jest gęsta masa, z
której w procesie tłoczenia otrzymuje się masło kakaowe, a
odtłuszczone wytłoczyny, poddane powtórnemu mieleniu,
przybierają postać proszku kakaowego - kakao.
Kauczukowiec
W korze występuje
lateks - sok
mleczny,
uzyskiwany przez
nacięcie pnia, który
jest przerabiany na
kauczuk naturalny.
Proso
Roślina zbożowa uprawiana w Afryce.
Z prosa wytwarza się
m.in. kaszę jaglaną.
Kwiat zebrany w
kwiatostan - wiecha
zwisła, rozpierzchła lub
wyprostowana.
? Pytania ?
Jakie to zwierzęta?
Jakie to rośliny?
Download