miejsce na pieczęć firmową Oferenta

advertisement
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18 grudnia 2013 roku
……………………………………
(Miejscowość, data)
(miejsce na pieczęć firmową Oferenta)
„PREMIUM TRADE” Sp. z o.o.
Kozenin 53D
26-332 Sławno
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.12.2013 r. w imieniu:
……………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa Oferenta)
……………………………………………………………………………………………………………
(pełny adres Oferenta)
…..……………...
(NIP)
…..……………...
(REGON)
…..…..……………...
(adres e-mail)
…..……………...
(numer telefonu)
…..……………...
(numer faksu)
……....……………...
(adres strony WWW)
Przedkładam ofertę na:
1. Analizator spalin - 1szt.,
MODEL: ……..
2. Cyfrowy detektor gazu
- 1szt.
MODEL: ……..
3. Oscyloskop - 1szt.
MODEL: ……..
4. Półautomat spawalniczy - 1szt.
MODEL: ……..
Strona 1 z 18
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa
5. Montażownica opon - 1szt.
MODEL: ……..
6. Sprężarka śrubowa - 1szt.
MODEL: ……..
7. Podnośnik Czterokolumnowy - 1szt.
MODEL: ……..
8. Urządzenie do podłączenia się do systemu zdalnego - 2 szt.
MODEL: ……..
9. Zestaw podstawowych narzędzi serwisowych - 1 kpl.
MODEL: ……..
10. Komplet narzędzi ręcznych - 1 kpl.
MODEL: ……..
11. Prasa do łożysk
- 1 szt.
MODEL: ……..
12. Ściągacze hydrauliczne - 1 kpl.
MODEL: ……..
13. Automat spawalniczy TIG - 1 szt.
MODEL: ……..
14. Przecinarka plazmowa - 1 szt.
MODEL: ……..
15. Smarownica pneumatyczna - 1 szt.
MODEL: ……..
16. Zestaw kluczy pneumatycznych - 1 kpl.
MODEL: ……..
17. Szafka narzędziowa - 10 szt.
MODEL: ……..
18. Wysysarka do olejów - 1 szt.
MODEL: ……..
19. Pompka do olejów z przepływomierzem do beczek - 5 szt.
MODEL: ……..
20. Zakuwarka - 1 szt.
MODEL: ……..
21. Stoły warsztatowe - 2 szt.
MODEL: ……..
22. Urządzenie do obsługi klimatyzacji - 1 szt.
MODEL: ……..
23. Wózek paletowy - 1 szt.
MODEL: ……..
Strona 2 z 18
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa
I.
Lp.
1.
PRZEDMIOT OFERTY
Nazwa
Analizator
spalin
Ilość
Parametry techniczne















1szt.








2.
Cyfrowy
detektor
gazu

1szt.






3.
Oscyloskop
1szt.
czas nagrzewania: <9 min (przy temp. zewn. 23C - około 3 min)
czas pomiaru: 5-6 s dla CO2, CO, HC
automatyczna kalibracja i przyjmowanie punktu zerowego
odczyt wartości sensora O2
graficzny ekran.
5 klawiszowa klawiatura.
wbudowana drukarka.
zasilanie 90-260 V AC , 50 60Hz.
temperatura pracy: 0°C do 40°C.
sondy obrotów „Benzyna” i Diesel”.
sonda temperatury oleju.
Tryb pomiaru urzędowy i ciągły.
Automatyczne odprowadzanie kondensatu.
Automatyczne zerowanie co 30 minut.
Urzędowy pomiar nieprzeźroczystości i procedura określenia
nieprzeźroczystości odpowiednia dla warsztatów.
Analizator spełnia wymogi OIML klasa 0 i Dyrektywy 2004/22/WE (CE
MID)
Wbudowana drukarka termiczna
Pomiar obrotów i temperatury oleju
Typ sensora: półprzewodnikowy
Wykrywane gazy: gaz ziemny, metan LNG, mieszaniny metanu, propan
LPG, mieszaniny propan-butan
Próg czułości: 50 ppm, metan
Zakres temperatury pracy: 0°C ~ 50°C
Alarm optyczno-akustyczny, sygnał dźwiękowy o rosnącej częstotliwości
wraz ze wzrostem stężenia gazu
Temperatura przechowywania: -10°C ~ 55°C Wilgotność: 10-90% Rh
(bez kondensacji)
Ręczna regulacja czułości płynna
Czas pracy baterii: ok. 8 godziny ciągłej pracy w zależności od rodzaju
zastosowanych baterii
Czas przygotowania do pracy: < 1 min.
Sposób próbkowania: ciągły
Zasilanie: 4,5 VDC (trzy baterie alkaliczne 1.5V R14 typ C)
Długość sondy elastycznej: 410 mm
Tryb pionowy:
 Kanały: 2
 Szerokość pasma: 200MHz
Strona 3 z 18
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa
 Czas narostu: 1.7ns
 Impedancja wejściowa: 1MΩ ; 15 pF
 Czułość: 10mV/div do 5V/div
 Sprzężenie: AC, DC and GND
 Rozdzielczość pionowa: 8 bits
 Max. napięcie wejściowe: 400V (DC+AC Peak)
Tryb poziomy:
 Próbkowanie w czasie rzeczywistym: 500MSa/s
 Próbkowanie ekwiwalentne: 50GSa/S
 Zakresy podstawy czasu: 5ns/div~1000s/div
 Pamięć próbek: 32k przy jednym kanale, 16k przy dwóch kanałach
 Dokładność podstawy czasu: ±50ppm
4.
5.
Półautomat
spawalniczy
Montażowni
ca opon














1szt.
1szt.
6.
Sprężarka
śrubowa
1szt.
7.
Podnośnik
1szt.







Znamionowe napięcie zasilania: 230/400 V; 50Hz (1ph)
Moc (60% / max): 2,3 / 7 kW
Zabezpieczenie sieci zasilającej: 16 A
Współczynnik mocy cos fi: 0,9
Napięcie stanu jałowego: 53 V
Zakres regulacji prądu spawania: 30 - 200 A
Prąd maksymalny (A - %) (przy temp. otoczenia 40oC): 180 - 15%
Prąd przy pracy 60% (przy temp. otoczenia 40oC): 80 A
Stopnie regulacji prądu spawania: 8
Średnica drutu stalowego: 0,6 - 1,0
Średnica drutu ze stali nierdzewnej: 0,8
Średnica drutu aluminiowego: 0,8 - 1,0
Klasa izolacji: H
Stopień ochrony: IP 21
 napięcie zasilające: 1400 obr/min
 moc silnika przekładni: 2,2 kW
 moc silnika pompy: 1,1 kW
 ciśnienie robocze hydrauliki: 0 – 20 MPa
 siła nacisku opiekacza: max 3900kg
 prędkość obrotowa uchwytu: 7-14 obr./min.
 maksymalna waga koła: 2200 kg
 maksymalna średnica montowanych kół: 2360mm
 zakres średnic obręczy montowanych kół: od 14”
 maksymalna szerokość koła: 1100mm
 sterowanie napięciem bezpiecznym: 24V
 głośność: 70 dBA
Pojemność zbiornika: 270 litrów
Hałas: <75 (69*) dB
Wydajność: 320 l/min / 19,2 m3/h
Max. ciśnienie: 8 bar / 0,8 MPa
Moc silnika: 2,2 kW
Moc silnika: 3 HP
Napięcie zasilania: 400 V
Strona 4 z 18
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa
Czterokolum
nowy
8.
9.
Urządzenie
do
podłączenia
się do
systemu
zdalnego
Zestaw
podstawowy
ch narzędzi
serwisowych













Udźwig
Wysokość podnoszenia
Czas podnoszenia (załadowany)
Czas opuszczania (załadowany)
Wysokość najazdu
Długość szyn
Szerokość szyn
Odstęp między szynami
Jakość betonu
Moc napędu
Napięcie zasilania (elektryczne)
Zabezpieczenie (elektryczne)
Ciśnienie robocze
1.
2.
3.
Walizka na oprzyrządowanie
Złącza diagnostyczne
Elektroniczne łącze danych
 Zamiennik do równoległego moduł danych

Łącze USB lub Bluetooth - 3 kanały
 Wbudowane funkcje CAN Health
 Kabel USB 16m

Honownica do cylindrów 50-177mm -1szt.

Wiertarka stołowa-frezarka – 1szt
- Maks. średnica wiercenia 20 [mm]
- Maks. średnica frezowania płaszczyzn 63 [mm]
- Maks. średnica frezowania pionowego 20[mm]
- Obroty wrzeciona 95-1420 (6 przełożeń)
- Skrętny wrzeciennik [poziomo°/pionowo°] 360°/±90°
- Skok wrzeciona 85 [mm]
- Odległość wrzeciona od stołu 439 [mm]
- Odległość osi wrzeciona od kolumny 197,5 [mm]
- Posuw stołu w osi Z 140 [mm]
- Posuw stołu w osi Y 290 [mm]
Frezy do gniazd zaworowych – 1kpl.
Skład kompletu:
Głowice o rozmiarach: 52mm x 65mm (75° x 60°), 46mm x 60mm (45° x 30°), 4
37mm X 46mm (67° x 45°), 37mm x 44mm (75° x 30°), 28mm x 35mm (75° x 4
Pilot o stałej średnicy 6,0mm
4szt. pilotów o modyfikowanej średnicy 6,5-12,5mm
Pokrętło do głowic
Przetyczka do pokrętła
Trzpień do łatwego demontażu pilotów
Klucz wpustowy gięty
Zestaw do wulkanizacji – 1kpl
2szt.
1kpl.


5.500 kg
1890 mm
45 s
42 s
246 mm
5190 mm
490 mm
800 - 1100 mm
C20/25
2,2 kW
400 / 50 V/Hz
16 A
8 atmosfer
Strona 5 z 18
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa





Skład kompletu:
- Szydło do sznurów 1 000 szt.
- Frez ręczny a 1 000 szt.
- Rolka z łożyskiem 1 000 szt.
- Skrobak do ciężarków klejonych 1 000 szt.
- Skrobak do opon 1 000 szt.
- Skrobak do szorstkowania opon 1 000 szt.
- Ciężarki klejone 100szt.
- Ciężarki stalowe nabijane 5g/100szt.
- Ciężarki stalowe nabijane 10g/100szt.
- Ciężarki stalowe nabijane 15g/100szt.
- Ciężarki stalowe nabijane 20g/100szt.
- Ciężarki stalowe nabijane 25g/100szt.
- Przyrząd do pomiaru bieżnika - 1 szt.
- Przeciągacz do zaworów z wkrętakiem do wentyli - 1 szt.
- Kalibrownik wielofunkcyjny - 1 szt.
- Śrubokręt/wkrętak do wentyli dwustronny - 1 szt.
- Wkłady do zaworów 50 000 szt.
- Zestaw kołków 6'' – 24 szt.
- Zestaw kołków 9'' – 24 szt.
Przyrząd do demontażu zaworów, zakres pracy 55-175mm– 1szt.
Przyrząd do wymiany płynu hamulcowego – 1szt.
Opaska do tłoków , zakres pracy 90-175mm – 1szt
Zestaw 100szt.bitów – 1kpl.
Skład kompletu:
- końcówka motylkowa 20 mm,
- przejściówka - redukcja sześciobok ¼" / kwadrat ¼" długości 25 mm (do grzecho
- przejściówka - redukcja kwadrat ¼” / sześciobok ¼” 2 szt. długości 25mm i 50m
lub wkrętarki),
- uchwyt magnetyczny do bitów długości 60 mm,
- bity płaskie 9szt: 3 - 4- 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8mm,
- bity krzyżowe PH 8 szt.: 0 - 1 - 2 x 5szt. - 3,
- bity krzyżowe PZ 8 szt.: 0 - 1 - 2 x 5 szt. - 3,
- bity imbusowe metryczne 9szt: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm,
- bity imbusowe metryczne z otworami 6szt: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6mm,
- bity imbusowe calowe 10szt: 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 6/64" - 5/32" - bity imbusowe calowe z otworami 6szt: 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32
- bity 9szt: T8 - T10 - T15 - T20, T25 - T27 - T30 - T40 - T45,
- bity z otworami 8szt: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45,
- bity typu gwiazda 4szt nr: 1 - 2 - 3 - 4,
- bity krzyżowe niesymetryczne Gr 3szt: 6 - 8 - 10,
- bity kwadratowe R 4szt: 0 - 1 - 2 - 3,
- bity "widełki" serwisowe 4szt: nr 4 - 6 - 8 - 10,
- bity 3szt: 5 - 6 - 8,
- bity serwisowe typ C 3szt.
Urządzenie do zarabiania przewodów – 1szt.
- Praska do zarabiania końcówek,
- Uchwyt do przewodów hamulcowych,
Strona 6 z 18
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa







- Obcinaczka do przewodów hamulcowych,
- Adaptery do zarabiania końcówek (7 sztuk): 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”,
Kątomierz na ½, skala 0-360 stopni, podziałka co 1 stopień - 1szt.
Zestaw szczypiec do zabezpieczeń – 1kpl.
Skład kompletu:
Średnica 2,0 mm
Proste zewnętrzne 33 mm
Proste wewnętrzne 40 mm
Odgięte wewnętrzne 25 mm
Odgięte zewnętrzne 28 mm
Wykrentak do szpilek o średnicy 6-19mm – 1szt.
Zestaw szczypiec do opasek +szczypce na lince – 1kpl.
szczypce do opasek zaciskowych z obrotowymi szczękami,
wygięte szczypce do wąskich opasek zaciskowych,
szczypce do wąskich opasek zaciskowych,
szczypce do opasek typu Click oraz Click-R,
ściągacz do giętkich przewodów.
Przyrząd do rozkuwania łańcuchów -1szt.

Video endoskop – 1szt.
Diagnozowanie COMMON RAIL z adapterem – 1szt.
Rurka pomiarowa do bezpośredniego połączenia - 6szt.
Zestaw 6-ciu pojemników pomiarowych z długimi przewodami.
Zestaw adapterów do systemów BOSH, SIEMIENS, DENSO, DELPHI-24szt.
Adapter do podpierania zaworów bez demontażu – 1szt.

Docierka pneumatyczna do zaworów – 1szt.

Przyrząd do ustalenia kąta pochylenia koła wyposażony jest w śrubę regulującą i skalę od -


Średnicówka pomiarowa -1szt.
Dokładność do 0,01mm
Zakres pracy 50-160mm
Statyw magnetyczny do czujnika o wysokości min. 40cm z blokadą ramion – 1szt.

Przyssawki do szyb -2szt.

Magnetyzer – rozmagnetyzer – 1szt.

Komplet skrobaków do głowic bloków – 1szt.

Chwytak magnetyczny- podświetlany – 1szt.

Chwytak do spinek tapicerskich – 1szt.

Lusterko inspekcyjne teleskopowe 1szt.

Próbówka 6-24v – 1szt.


Wycinaki do gumy – 1kpl.
Skład kompletu:
rękojeść
13 wkręcanych noży z hartowanej stali sprężynowej: 5, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 2
Zestaw wybijaków – 1kpl.
Skład kompletu:
- 6szt. wybijaków walcowych w pudełku
Klucz dynamometryczny 19-100Nm – 1szt.

Klucz przekładniowy z momentem obrotowym 3800Nm – 1szt.

Strona 7 z 18
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa


Klucz pneumatyczny kątowy – 1szt.
- Rozmiar uchwytu: 1/2″
- Max. moc: 108 Nm
- Prędkość bez obciążenia: 280 obr./min
- Średnie zużycie powietrza: 113 l/min
Przedłużki ½ - 4szt.

Przedłużki ¼ - 4szt.

Przedłużka ¾ – 1szt.

Przedłużka 3/8 – 1szt.

Urządzenie prostowniczo rozruchowe – 1szt.
- napięcie zasilające - 230 V, 50 Hz
- napięcie ładowania - 12 V, 24 V
- prąd rozruchu- 390 A / 12 V, 650 A / 24 V
- bezpiecznik - 1x50 A
- funkcja rozruchu
Przedłużacz bębnowy o długości kabla 25m i napięciu 230V – 1szt.



Przedłużacz bębnowy 25m 400V – 1szt.
- Przewód: 5 x 2,5 mm
- Natężenie prądu: 16A
- Max. obciążenie 230V (przewód rozwinięty) 3000 W
- Max. obciążenie 230V (przewód zwinięty) 1200 W
- Max. obciążenie 400V (przewód rozwinięty) 9000 W
- Max. obciążenie 400V (przewód zwinięty) 3000 W
- Stopień ochrony: IP44
Imadło warsztatowe, szerokość szczęk 200mm– 1szt.

Tester akumulatorów – 1szt.

Miernik napięcia – 1szt.

Przyrząd do pompowania cyfrowy – 1szt.

Termometr cyfrowy – 1szt.


Zestaw czterech mikrometrów – 1kpl.
Skład kompletu:
- Mikrometr 0 - 25 mm
- Mikrometr 25 - 50 mm
- Mikrometr 50 - 75 mm
- Mikrometr 75 - 100 mm
Czujnik zegarowy cyfrowy – 1szt.

Pojemnik do napełniania akumulatorów – 1szt.

Olejarka ręczna – 1szt.


Zestaw kluczy do alternatorów – 1szt.
- twardość 38-42 - 53-57 - 40-044 HRC
- przystosowane do grzechotki 1/2
Przegub udarowy z blokadą – 1szt.

Zestaw redukcji – 1kpl.

Zestaw kluczy grzechotek – 1kpl
Skład kompletu:
- Klucze: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 [mm]
Strona 8 z 18
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa


Zestaw łyżek montażowych – 4szt.
- 8" długość x 1/4" szerokość łyżyki
- 12" długość x 3/8" szerokość łyżyki
- 18" długość x 7/16" szerokość łyżyki
- 24" długość x 7/16" szerokość łyżyki
Wiertło wielostopniowe 6-30mm – 1szt.

Przyrząd do montażu wentyli – 1szt.

Szczypce do filtrów – 1szt.

Ściski do przewodów gumowych – 1kpl.
Skład kompletu:
- Ścisk 1/4" - 3/4" (6.3-19mm) do przewodów hamulcowych i paliwowych
- Ścisk 1/2" - 5/4" (12.5-32mm) do przewodów elastycznych
- Ścisk 3/4" - 9/4" (19-57mm) do przewodów chłodnicy
Redukcja udarowa – 1szt.


10.
Komplet
narzędzi
ręcznych
1kpl.

Klucze do przewodów hamulcowych – 1kpl.
- Klucze o rozmiarach: 8x10, 11x12, 13x14, 15x17 mm
- kąt nachylenia 15°
Szczypce do pierścieni tłokowych 50-95mm – 1kpl.

Szczypce do pierścieni tłokowych 95-175mm – 1kpl.

Szczypce do ściągania izolacji – 1kpl.


Ściągacz –zestaw
- Śruba hydrauliczna
- Strzemię
- Oddzielacz
- Śruba ciągowa
Klucz pneumatyczny udarowy 3660Nm – 1szt.

Klucz żaba do rur 3’’ – 1szt.

Zestaw grotów do uszczelniaczy – 1kpl. (w skład kompletu wchodzi 5 szt. grotów)

Szczelinomierz 20listków – 1szt.

Ściągacz do klem i wycieraczek – 1szt.

Przyrząd do czyszczenia klem – 1szt.

Młot 5kg – 1szt.

Młotek bezodrzutowy gumowy 450g – 1szt.

Młotek miedziany – 1szt.

Kowadło 30kg – 1szt.

Łom 800mm – 1szt.

Wkrętaki Torx – 1szt.

Młotek 1000g – 1szt.

Młotek 2000g – 1szt.

Klucze nasadowe 21elementów. Duże ¾ – 1kpl.

wózek narzędziowy z wyposażeniem – 1szt.
o Ilość szuflad: 6,
o Ilość narzędzi: 177 szt.,
Strona 9 z 18
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa

klucze odgięte oczkowe 21-32mm (21x23, 24x27, 25x28, 30x32mm) – 1kpl.

klucze płasko-oczkowe w etiu 6-32 mm – 1kpl.

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką i przegubem 8 mm – 1szt.

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką i przegubem 22 mm - 1szt.

klucz typu T 8mm – 1szt.

klucz typu T 14mm – 1szt.

klucz nastawny 380mm – 1szt.

Klucz dynamometryczny 3/4", 100-500 Nm – 1szt.

zestaw kluczy imbusowych z kulką – 12szt.

Zestaw kluczy Torx długich z otworem – 9szt.

Szczypce czołowe - obcęgi 180 mm – 1szt.

Szczypce zaciskowe typu 250 mm – 1 szt.

szczypce zewnętrzne proste 200 mm – 1szt.

szczypce wewnętrzne wygięte 200 mm – 1szt.

szczypce nastawne hydrauliczne 300mm – 1szt.

pęseta wygięta 170 mm – 1szt.


zestaw do zaciskania konektorów – 1szt.
miernik cyfrowy – 1szt.
Pomiar:
o Napięcie stałe 0.2-2-20-200-500V
o Napięcie przemienne 200-500V

Przecinaki, wybijaki i punktaki – 1kpl.

Komplet wierteł do metalu – 1kpl.

Zestaw gwintowników i narzynek m3-m20 – 56cz.

Gwintownik maszynowy M22 – 1szt.

Gwintownik maszynowy M24 – 1szt.

Gwintownik maszynowy M27 – 1szt.

Gwintownik maszynowy M30– 1szt.

Narzynka M22 – 1szt.

Narzynka M24 – 1szt.

Narzynka M27 – 1szt.

Narzynka M30 – 1szt.

uchwyty do gwintowników M22-M42 – 1kpl.

uchwyt do narzynek M22-M24 – 1kpl.

uchwyt do narzynek M27-M36 – 1kpl.

piła brzeszczot do metalu – 1szt.

szczotka druciana 6-rzędowa – 1szt.

Pilniki do metalu 250 mm – 5szt.

Pilniki iglaki 160x75mm – 1kpl.

Nitownica dźwigniowa 2,4 - 6,4 mm – 1szt.
Strona 10 z 18
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa

Suwmiarka 150mm – 1szt.

Szczelinomierz 100mm, 17 listków – 1szt.

klucz do filtra oleju 60-73 mm – 1szt.

Klucz do filtra oleju 95 - 111 mm – 1szt.

Klucz do filtra oleju 63-120 trójramienny – 1szt.

klucze do korków oleju – 12szt.

smarownica ręczna do katuszy 0,5l - 1szt.

strzykawka do oleju 0,5 l – 1szt.

ściągacz dwuramienny 6 cal 150 mm – 1szt.

ściągacz trójramienny 8cal - 1szt.

Wykrętaki do zerwanych śrub M3-M24 – 1kpl.

klucz do świec z przedłużką 16/21 mm – 1kpl.

Klucz do kół krzyżowy 24x27x232x3/4" – 1szt.

zestaw kluczy nasadowych z grzechotką 10-32mm – 1szt.

Zestaw narzędzi wkrętak i klucze nasadowe 1/4" – 1szt.

Komplet 16 kluczy płasko-oczkowych w miękkim wkładzie profilowanym 1szt.

Zestaw kluczy płasko oczkowych 22-32mm – 1szt.

klucze płasko oczkowe 6-32 mm – 1kpl.

Zestaw kluczy oczkowych z grzechotką 8-19mm – 1szt.

kombinerki, obcinaczki, szczypce – 1kpl.

Klucze żabki – 1kpl.

Zestaw wkrętaków płaskich we wkładzie profilowanym z tworzywa sztucznego – 1szt.

śrubokręty gwiazdki – 1kpl.

Klucze imbus młotkowe – 1kpl.

Klucze torx młotkowe – 1kpl.

Komplet 9 kluczy trzpieniowych z kulką kątowych sześciokątnych – 1szt.

Komplet 8 kluczy trzpieniowych kątowych z końcówką kulista – 1kpl.

Komplet narzędzi (młotki przecinaki) w miękkim wkładzie profilowanym z tworzywa -1k

Zestaw szczypiec - 1szt.

komplet 5 szt. piliników – 1szt.

Zestaw 6szt. kluczy nasadowych giętych – 1sz.

Klucze oczkowe odgięte – 1kpl.

Klucze oczkowe dwustronne odgięte – 1kpl.

gwintowniki – 1kpl.

uchwyty gwintowników – 1kpl.

Komplet wybijaków 2-8mm – 1kpl.

klucz do nakrętek wieńcowych 100mm -1szt.

klucz nastawny 250mm – 1szt.

Klucz żaba duża – 1szt.

Komplet wierteł 1-13 mm 49 szt. – 1kpl.
Strona 11 z 18
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa

wiertła 13,5 do 20mm (uchwyt 13) -1kpl.

Komplet 10 frezów obrotowych z węglika – 1kpl.

Otwornice uniwersalne, kpl. 15 szt. - 1kpl.

Klucz dynamometryczny klikowy – 1szt.

nasadki udarowe w pudełku 10-32 mm -1kpl.

Komplet 6 nasadek udarowych z końcówką trzpieniową -1kpl.

Komplet 8 nasadek udarowych z końcówką trzpieniową sześciokątną – 1kpl.

Zestaw 61 końcówek wkrętakowych i pokrętła z uchwytem szybkomocującym – 1kpl.

52 końcówki wkrętaków z chwytem i 2 akcesoriami w pudełku – 1kpl.

klucze rurowe dwustronne 6 do 22 mm – 1kpl.

klucz do świec 16/21mm – 1kpl.

Multimetr – 1szt.

kluch krzyżak do kół 24x27x32 3/4" – 1szt.

Zestaw 6 pęset. kwasoodpornych, nie magnetycznych – 1kpl.

Obcęgi – 1szt.

ściągacz do izolacji – 1szt.

konektory na kable z zagniatarką – 1kpl.

Zestaw 6 wykrętaków do uszkodzonych śrub i szpilek w pudełku -1szt.

klucz do filtrów taśmowy o średnicy 80-110 mm- 1szt.

klucz taśmowy do filtrów o średnicy 65-110mm – 1szt.

Klucz samonastawny do filtrów oleju o średnicy 60-120mm – 1szt.

Zestaw 14 narzędzi do wymiany oleju -1kpl.

wskaźnik napięcia – 1szt.

ściągacz dwuramienny uniwersalny – 1kpl.

ściągacz dwuramienny cienkościenny - 1szt.

ściągacz trójramienny samozaciskowy – 1szt.

szczelinomierz metryczny, 20 płytek stalowych – 1szt.

pilniki igiełkowe – 1kpl.

brzeszczot z ramką – 1szt.

szczotka druciana – 1szt.

Nitownica boczna w zestawie z 700 nitami aluminiowymi – 1szt.

strzykawka olejowa – 1szt.

areometr do płynów – 1szt.

tester elektrolitu akumulatora – 1szt.

smarownica dźwigniowa – 1szt.

lutownica zestaw w pudełku 100W – 1szt.

Diodowa lampa inspekcyjna bezprzewodowa 12V i 230v – 1szt.

Diodowa lampa warsztatowa12V i 230v – 1szt.

opalarka – 1szt.

dozownik kleju na gorąco w pudełku – 1szt.
Strona 12 z 18
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa
11.
12.
Prasa do
łożysk
Ściągacze
hydrauliczne
1szt.
1 kpl.

leżanka warsztatowa- 1szt.

lewarek żaba 4t – 1szt.

lewarek słupkowy 10t – 1szt.

wspornik kobyłka 6t – 2szt.






zestaw narzędziowy 106 części – 1szt.
Nacisk: 50ton
Pompa ręczna
Wspomaganie sprężynowe
Łoże robocze pozycjonowane systemem cięgien linowych z mechanizmem
korbowym (obsługa 1-osobowa)
Cylinder przesuwny w zakr. 125mm w obie strony od osi ramy















Cylinder 16,1-tonowy – 1szt.
Pompa ręczna 700bar ze zbiornikiem 0,74L – 1szt.
Wąz 2m z szybkozłączką. – 1szt.
Manometr z przyłączem – 1szt.
Ściągacz 3-ramienny 17-tonowy – 1szt.
Ściągacz-wciskacz 17tonowy z ramionami 419mm– 1szt.
Ramiona dod. do ściaagcza 1062 - dł. 572mm - 1 para
Przystawka do wyciągania pierścieni od wewnątrz – 1szt.
Jarzmo do odklejania łożysk – 1szt.
Śruba naciskowa z korbą – 1szt.
Nasadka na śrubę – 1szt.
Adapter naciskowy – 1szt.
Głowica 2-ramienna do śc. 1066 – 1szt.
Adapter stalowy 1" - 5/8" (m) – 1szt.
Adapter stalowy 5/8" - 3/4" (f) – 1szt.

13.
Automat
spawalniczy
TIG
1szt.





14.
Przecinarka
plazmowa
1szt.
15.
Smarownica
pneumatycz
na
1szt.







Spawarka:
o Napięcie zasilania V, Hz
o Bezpiecznik zwłoczny [A]
o Maks. prąd wyjściowy przy P=20% [A]
o Maks. prąd wyjściowy przy P=60% [A]
o Maks. prąd wyjściowy przy P=100% [A]
Przewód zasilający 3m z wtyczką 16A,
Przewód masowy i elektrodowy 3m,
Wąż gazowy 2m,
Uchwyt spawalniczy 4m,
Uchwyt elektrodowy 3m.
230 V-50Hz
16
220A
150A
140A
Zasilanie - 230 V/ 50 Hz 16 A
Typ uchwytu plazmowego - PT-31XL 4,5 m
Zakres cięcia jakościowego/rozdzielającego stali węglowe- 6/10 mm
Cykl pracy/prąd cięcia - 35%/35 A
pojemność zbiornika: 13kg,
długość węża: 2m
stosunek ciśnień: 50:1,
Strona 13 z 18
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa





16.
Zestaw
kluczy
pneumatycz
nych
1kpl.
17.
Szafka
narzędziowa
10szt.
18.
Wysysarka
do olejów
1szt.
19.
Pompka do
olejów z
przepływomi
erzem do
beczek
5szt.
ciśnienie robocze: 5-8bar,
zużycie powietrza: 120l/min (przy ciśnieniu 8 bar),
wydajność: 800g/min,
złącze wlotu powietrza: szybkozłącze ¼”
Klucz pneumatyczny udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiału
kompozytowego – 1szt.
o
Obroty biegu jałowego
4.500 obr./min.
o
Max. moment obrotowy
1.800 Nm
o
Wlot powietrza
3/8" GAS
o
Ciśnienie powietrza
6,2 Bar
o
Zużycie powietrza śr.
215 l/min
o
Ø przewodu powietrza
10 mm
o
Max. rozmiar śruby
kl 8.8 M27 41 mm
o
Max. rozmiar śruby
kl 12.9 M22 - 34 mm


Nasadki udarowe długie 3/4" (19,22,24,27,30,32,36,41mm) – 8szt.
Komplet 10 nasadek w pudełku metalowym – 1kpl.









1.
Zamek z przodu.
Półka wewnętrzna z możliwością montażu na różnych wysokościach.
Kieszeń na dokumenty na wewnętrznej stronie drzwiczek.
Blat roboczy z aluminium wykończony antypoślizgowo.
Pneumatyczna wysysarko ściekarka na kołach,
Zbiornik 115l,
Wanna ściekowa na pantografie o pojemności 150l,
Komplet sond,
Zbiornik opróżniany pneumatycznie.
Pompa typ 3:1
 Przystosowana do olejów klasy do 150 SAE.
 Max. ciśnienie cieczy - 24 bar

Średnica robocza silnika pneumatycznego - 63 mm
 Ciśnienie robocze - 8 bar
 Maksymalne natężenie przepływu ciągłego - 12 l/min
 Zużycie sprężonego powietrza (przy ciśnieniu 8 bar) - 110 l/min
 Wlot powietrza -1/4"
 Wylot cieczy - 1/2", BSP
 Poziom hałasu - 82 dB
 Długość rurki ssącej 940mm
Miernik cyfrowy:

Zakres regulacji natężenia przepływu 1-35 l/min
 Zakres regulacji ciśnienia 0.5-50 bar
 Temperatura max. 60oC
 Precyzja +/- 0,5%
 Lepkość 8-5000 mPa
 Rurka wylotowa sztywna z końcówką ręczną
 Źródło zasilania: 1 bateria 3V (CR123A)
Przewód połączeniowy dł. 4m
2.
3.
Strona 14 z 18
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa
20.
21.
Zakuwarka
Stoły
warsztatowe
1szt.
2szt.
22.
Urządzenie
do obsługi
klimatyzacji
1szt.
23.
Wózek
paletowy
1szt.
II.
Lp.
Nazwa
Analizator
spalin
2.
Cyfrowy
detektor
gazu
3.
Oscyloskop
4.
Półautomat
spawalniczy
5.
Montażowni
ca opon
6.
Sprężarka
śrubowa
8.
siła docisku –135 ton
maksymalna średnica zakucia – 83 mm
otwarcie szczęk - średnica +42mm
wydajność/ godzinę – 480 zakucia
zasilanie – 3kW 400V 3~
max rozmiar kolan 90o – 1 ¼”




blat lakierowany
2 szafki: drzwi, półka z regulacją wysokości
1 szafka: 4 szuflady
nadbudowa: 4 listwy dwumodułowe, 4 tablice perforowane, 1 szafka
narzędziowa z perforowaną tylną ścianką





Czynnik chłodniczy:
Zbiornik wewnętrzny:
Wydatek pompy podciśnienia:
Dokładność napełniania:
Wyświetlacz kolorowy:

R134A
22 l
7,9 m³/h
+/-10 g
3,5”
Nośność: 2000kg
CENA I OKRES GWARANCJI:
1.
7.






Podnośnik
Czterokolum
nowy
Urządzenie
Ilość
Cena (w PLN)
Okres gwarancji (w miesiącach)
Cena netto za szt. ………………………...
1szt. Wartość netto:……………………………
Wartość brutto:…………………………..
Cena netto za szt. ………………………...
1szt. Wartość netto:……………………………
Wartość brutto:…………………………..
Cena netto za szt. ………………………...
1szt. Wartość netto:……………………………
Wartość brutto:…………………………..
Cena netto za szt. ………………………...
1szt. Wartość netto:……………………………
Wartość brutto:…………………………..
Cena netto za szt. ………………………...
1szt. Wartość netto:……………………………
Wartość brutto:………………………….
Cena netto za szt. ………………………...
1szt. Wartość netto:……………………………
Wartość brutto:………………………….
Cena netto za szt. ………………………...
1szt. Wartość netto:……………………………
Wartość brutto:…………………………..
2szt. Cena netto za szt. ………………………...
Strona 15 z 18
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa
9.
10.
do
podłączenia
się do
systemu
zdalnego
Zestaw
podstawowy
ch narzędzi
serwisowych
Komplet
narzędzi
ręcznych
11.
Prasa do
łożysk
12.
Ściągacze
hydrauliczne
13.
Automat
spawalniczy
TIG
14.
Przecinarka
plazmowa
15.
16.
Smarownica
pneumatycz
na
Zestaw
kluczy
pneumatycz
nych
17.
Szafka
narzędziowa
18.
Wysysarka
do olejów
19.
Pompka do
olejów z
przepływomi
erzem do
beczek
20.
Zakuwarka
21.
Stoły
warsztatowe
Wartość netto:……………………………
Wartość brutto:………………………….
Cena netto za szt. ………………………...
Wartość netto:……………………………
1kpl.
Wartość brutto:…………………………..
Cena netto za szt. ………………………...
1kpl. Wartość netto:……………………………
Wartość brutto:…………………………..
Cena netto za szt. ………………………...
1szt. Wartość netto:……………………………
Wartość brutto:…………………………..
Cena netto za szt. ………………………...
1 kpl. Wartość netto:……………………………
Wartość brutto:………………………….
Cena netto za szt. ………………………...
1szt. Wartość netto:……………………………
Wartość brutto:………………………….
Cena netto za szt. ………………………...
1szt. Wartość netto:……………………………
Wartość brutto:………………………….
Cena netto za szt. ………………………...
1szt. Wartość netto:……………………………
Wartość brutto:………………………….
Cena netto za szt. ………………………...
Wartość netto:……………………………
1kpl.
Wartość brutto:…………………………..
Cena netto za szt. ………………………...
10szt. Wartość netto:……………………………
Wartość brutto:………………………….
Cena netto za szt. ………………………...
1szt. Wartość netto:……………………………
Wartość brutto:………………………….
Cena netto za szt. ………………………...
Wartość netto:……………………………
5szt. Wartość brutto:…………………………..
Cena netto za szt. ………………………...
1szt. Wartość netto:……………………………
Wartość brutto:…………………………..
Cena netto za szt. ………………………...
2szt. Wartość netto:……………………………
Wartość brutto:…………………………..
Strona 16 z 18
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa
22.
Urządzenie
do obsługi
klimatyzacji
23.
Wózek
paletowy
Cena netto za szt. ………………………...
1szt. Wartość netto:……………………………
Wartość brutto:…………………………..
Cena netto za szt. ………………………...
1szt. Wartość netto:……………………………
Wartość brutto:…………………………..
Łącznie dla całej oferty:
WARTOŚĆ NETTO: ……. …………………………..PLN
WARTOŚĆ PODATKU VAT: ………………….... PLN
CENA BRUTTO:……. ………………PLN ( słownie:……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………)
III.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: ……………………………………………..
IV.
WARUNKI/SPOSÓB PŁATNOŚCI: ………………………………………………..
V.
TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY1: ………………………………………......................
VI.
ZAŁĄCZNIKI:

1
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
minimum 30 dni
Strona 17 z 18
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa
Jednocześnie składam następujące oświadczenia:
1. Posiadam niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia oraz dysponuję niezbędnym
potencjałem technicznym umożliwiającym terminową realizację zamówienia;
2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. Przyjmuję do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o
zamówienie z dnia 18.12.2013 r.
4. W przypadku wybrania naszej oferty deklaruję gotowość do zawarcia umowy na
zrealizowanie przedmiotu zamówienia określonego w Ogłoszeniu o zamówieniu;
5. Podana cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
…………………………………….
(podpis i pieczątka Oferenta)
Strona 18 z 18
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Download