SDI

advertisement
Internet- jest zbiorem sieci używających
tego samego języka, protokołu. To
największa ogólnoświatowa sieć
komputerowa.
Ludzie łączą się na różne sposoby:
tańsze ale i wolne połączenia
komutowane lub droższe i szybkie
połączenia stałe.
Oprogramowanie
Aby korzystać z internetu należy zainstalować
jeden z pakietów Microsoft Internet Explorer
lub Netscape Communication. Istotnym
elementem obu pakietów jest przeglądarka,
program służący do przeglądania stron
internetowych.
Połączenie za pomocą modemu
Od kilku lat Telekomunikacja
Polska S. A. udostępnia internetowy
serwer, dostępny pod ogólnopolskim
numerem telefonu 0202122.
Niewątpliwie jest to w tej chwili jedna z
najbardziej popularnych metod połączeń z
Internetem, za pośrednictwem której codziennie
łączy się z siecią wiele milionów ludzi. Szybkość
połączenia to 56Kb/s (4 strony na sekundę)
Aby udać się w wędrówkę po internecie należy
zainstalować modem oraz usługę Dial Up Networing
Modem zewnętrzny
SDI
Jesienią 2001 roku Telekomunikacja Polska w
niektórych miastach uruchomiła tak zwany Stały
Dostęp do Internetu (SDI). Idzie tu o
umożliwienie korzystania z Internetu bez
ograniczeń czasowych ponosząc stałą opłatę.
Szybkość transmisji informacji może być nawet
do 116 Kb/s. SDI pozwala jednocześnie
korzystać z Internetu i prowadzić rozmowę
telefoniczną. W usłudze SDI zastosowano
unikalną metodę rozdziału kanałów pomiędzy
usługi telefoniczne i transmisję danych. SDI nie
ingeruje w usługi telefoniczne. Dotychczasowe
numery, telefony i okablowanie w domu pozostają
bez zmian.
Zestaw SDI
Terminal SDI - 1szt
Dyskietki - 2szt
Kabel telefoniczny RJ-45 ? RJ-11 - 1szt
Kabel RS-232 - 1szt
Zasilacz - 1szt
Gniazdo telefoniczne RJ-11 - 1szt
Wygląd terminala i oznaczenie
panelu
Mapa zasięgu
ISDN
ISDN to nowoczesna, w pełni cyfrowa usługa
telekomunikacyjna. Skrót ISDN znaczy: "cyfrowa sieć
z integracją usług" (Integrated Services Digital
Network). Integracja usług to możliwość podłączenia
do sieci wielu różnych urządzeń końcowych ( cyfrowe
telefony, telefaksy, komputery itp.), wszystko to można
zrealizować na jednym łączu. Telefonia cyfrowa ISDN,
umożliwi Ci realizację dwóch połączeń jednocześnie.
Mogą to być dwie rozmowy telefoniczne lub rozmowa
i połączenie z Internetem. ISDN zapewnia szybki
dostęp do Internetu - do 128 kb/s.
Numer dostępu
do ISDN-u to 0202422
Internet przez gniazdko elektryczne
Od marca 2002 roku jest możliwy
dostęp do Internetu i telefonu przez
gniazdko elektryczne. Usługę świadczy
spółka Pattern Communications.
Umożliwi to świadczenie usług
telekomunikacyjnych i przesyłu danych
za pomocą urządzenia, które będzie
zamontowane w gniazdku
elektrycznym.
Droga satelitarna
Telewizja satelitarna jest w Polsce bardzo powszechna,
jednak rzadko kto wykorzystuje ją do łączenia się z
internetem. Do korzystania z tego typu tarnsmisji
niezbędny jest odbiornik satelitarny.
Antena satelitarna może jedynie odbierać nadawany
sygnał, nie może jednak wysyłać do satelity
zapotrzebowania na dane. W związku z tym do
korzystania z Internet niezbędny jest również dostęp do
sieci przez modem. Wówczas dane wędrują z naszego
komputera do Internetu przez powolną linię telefoniczną,
a z powrotem już szybkie łącze satelitarne.
Radio
Radiowe połączenie z Internetem odbywa się za pomocą
wieży transmisyjnej. Na dachu domu lub biura montuje
się urządzenie- nadajnik i odbiornik - wielkości mniej
więcej połowy konwencjonalnej anteny satelitarnej.
Użytkownicy otrzymują połączenie o przepustowości 1,5
Mb/s, czyli około 60 razy szybsze niż przy standardowych
łączach typu dial-up. Urządzenie abonenta składa się z
kompaktowego interfejsu wewnątrz budynku oraz
zewnętrznego urządzenia radiowego połączonego z
kierunkowymi antenami o dużej mocy. Urządzenia
klienta połączone są z Internetem poprzez stacje bazowe i
szybkie routery.
Internet przez komórkę
Brytyjski operator BT Cellnet jako
pierwszy w świecie uruchomił komercyjną
usługę pozwalającą na szybki i stały dostęp
do globalnej sieci komputerowej przez
telefony komórkowe. Firma wprowadziła
technologię GPRS(General Packet Radio
Service) , która zapewnia ponad 10-krotnie
szybszą transmisję danych w sieciach
ruchomej telefonii. W Polsce technologia
GPRS jest poddawana próbom m.in. przez
Erę GSM, która jej komercyjne
wprowadzenia zapowiedziała na koniec br.
Protokół TCP/IP
TCP/IP to protokół opisujący sposób
przekazywania informacji w internecie- to
zestaw zasad. Protokół ten dzieli
informacje na pakiety, przenosi je z
komputera wysyłającego do odbierającego,
po czym ponownie gromadzi pakiet po jego
dotarciu do komputera odbierającego.
Protokół tworzący Internet - TCP/IP - możemy opisać za pomocą
siedmio-warstwowego modelu ISO/OSI. Lepiej jednak oddaje
funkcje i właściwości protokołu TCP/IP uproszczony model czterowarstwowy. Warstwa łącza (network access)
Warstwa sieciowa (internet layer)
Warstwa transportowa (transport layer)
Warstwa aplikacji (application layer)
Opracowanie:
I. Mikiciuk
Download