Internet (prezentacja)

advertisement
Sieci dostępowe do Internetu,
mieszkanie, dom jednorodzinny, budynek, biuro, instytucja.
Rozbudowa sieci szkieletowych Internetu, łącznie z sieciami
umożliwiającymi operatorom zarządzanie usługami, oraz budowa
szerokopasmowej infrastruktury dostępowej jest jednym z kluczowych
elementów strategii Unii Europejskiej.
Planowany rozwój zakłada, że do 2010 roku gospodarka europejska
będzie czołową pod względem konkurencyjności gospodarką świata.
1
Sieci dostępowe do Internetu,
mieszkanie, dom jednorodzinny, budynek, biuro, instytucja.
Telefon analogowy + modem, ISDN, Neostrada (ADSL),
sieć komputerowa LAN Fast Ethernet, Metro Ethernet 1Gb/s.
HFC Hybrid Fiber Coax
Dostęp hybrydowy.
Światłowód do budynku,
kable lub skrętka Cu do
Abonenta.
Telewizja, Internet,
kanał zwrotny.
FTTD
Fiber To The Desk –
światłowód jest
doprowadzony do
komputera i
podłączony
do optycznej karty
sieciowej.
Dostęp satelitarny, telefonia komórkowa 3G, LMDS, UMTS, sieć WLAN 802.11x, WiMAX.
2
Sieci dostępowe do Internetu oparte na skrętce Cu
Telefonia tradycyjna
- POTS, modem
Centrala
telefoniczna
ISDN BRA (2B+D)
(TDM)
ISDN PRA (30B+D)
Łącza HFC
LINK
Linie dzierżawione
64 kbit/s
Linie dzierżawione
n×64kbit/s / 2Mbit/s
Sieć IP/ATM
(komutacja pakietów)
Sieć linii
dzierżawionych
(TDM)
Linie xDSL (ADSL)
Abonenci
3
Sieć dostępowa
Sieć szkieletowa
Telefonia analogowa i sieć z integracją usług ISDN
POTS – telefonia analogowa + modem
56,6 kbit/s – dla pasma 3,1kHz, dostęp
komutowany, tel. TP S.A. 0202122
ISDN – telefonia cyfrowa z integracją usług
Dostęp komutowany, tel. 0202422
BRA - 2B+D - 2*64kbit/s + 16kbit/s = 144kb/s
PRA - 30B+D - 30*64kbit/s + 64kbit/s = 1984kb/s
4
Usługi xDSL
Neostrada
SZYBKOŚĆ !
2 – 8 Mb/s
VoD
Fast Internet
Tele-Praca
128 kb/s
Wideokonferencje
16 kb/s
64kb/s
Modem +
telefon
analogowy
5
Wirtualny Bank
Tele-Nauka
ADSL
Niesymetryczne pasma transmisji „do” oraz „z” Internetu
Kodowanie i modulacja o wysokiej skuteczności widmowej 6 - 8 b/s/Hz.
CAP- dwie nośne ortogonalne, kluczowanie 8 poziomów amaplitudy oraz
8 wartości fazy, 256 symboli oznacza 8 bitów na symbol, transmisja przy
stłumionej nośnej:
* pasmo telefoniczne (POTS lub ISDN),
* pasmo transmisyjne w górę: od 26 kHz do 134 kHz,
* pasmo transmisyjne w dół: od 138 kHz do 1142 kHz.
Kodowanie DMT ( Discrete Multitone Technology ), podział pasma na
256 podkanałów o dynamicznej adaptacji przepływności.
6
Rozwiązania, technologie xDSL
ISDN
ADSL
SDSL/
SHDSL
VDSL
symetryczny
asymetryczny
Symetria
symetryczny
asymetryczny
symetryczny
Do abonenta
128 + 16 kb/s
8 Mb/s
2.3 Mb/s
25 Mb/s/52 Mb/s
Od abonenta
128 + 16 kb/s
800 kb/s
2.3 Mb/s
25 Mb/s/2 Mb/s
10 km
2.5... 5 km
2.5... 5 km
0.8...2 km
Bogaty zestaw
usług
dodanych
POTS, ISDN
POTS, ISDN
POTS, ISDN
Max. Zasięg
Interfejsy
głosowe
7
Neostrada – szybki dostęp do Internetu
35 razy szybciej
Tradycyjny dostęp do Internetu
Telefon analogowy + modem
Przyjęto max. prędkość = 56,6 kb/s
8
FastLink (dostęp ADSL)
Przyjęto max. prędkość 2 Mb/s
(w USA 6 - 8 Mb/s)
Sieć dostępowa w technologii technologii ADSL
NT - zakończenie sieciowe, ONU - optyczna jednostka sieciowa,
SNU - usługowa jednostka sieciowa, OLT - optyczne zakończenie liniowe
AccessIntegrator
(System zarządzania)
Centrala
telefoniczna
SNU
a/b, S0
ADSL
System
transmisyjny
OLT
Sieć
danych
Sieć
FR/ATM
Splitter
ONU
a/b, S0
ADSL
Splitter
Abonenci
9
Jednostki
Jednostka
wyniesione centralowa
Sieć rozległą
szkieletowa
Struktura sieci rozległej WAN, sieć dostępowa
10
Oddzielne sieci
Klasyczne sieci telekomunikacyjne, trzy sieci
Głos
sieć TDM
Sieć video
Transmisja TV
Sieć danych
Serwer
Switch
11
Rozwiązanie klasyczne – odrębne sieci
12
Voice over IP (VoIP) – przykład dla dwóch telefonów
PBX
PBX
PSTN
Tel
Tel
Fax
Fax
IP
Switch
LAN
13
Router
Switch
Router
LAN
Telefonia IP – telefon i komputer w sieci LAN
Bramka do komutowaniej sieci telefonicznej
14
TCP/IP
15
Sieć LAN, bramka do sieci komutowanej
Telefon IP
Komputer
PSTN
Internet
Router / Gateway
16
Call Manager Server
Ethernet Switch
Rozwój technologii teleinformatycznych
Voice over Data
Data and Voice
Data over Voice
Telefonia IP
xDSL
ISDN
Modem
IP
VoDSL
Konwergencja
Szybkość
Szerokie Pasmo
QoS
ATM
Analog
Digital
010011001001
17
packet/cell based
Trendy współczesnej teleinformatyki wymuszają Dostęp
Następnej Generacji. Przełomem jest telefonia IP (Cisco).
Ruch
względny
Dane
Wzrost o 30%
Głos
Wzrost o 5%
 Inwestycje w technologie pakietowe są
koniecznością ze względu na wzrastający ruch
danych
 Przychody z transmisji głosu są kluczowe dla
przyszłości operatorów sieci komputerowych
Czas
Przychody
18
Głos 75 %
71 %
Dane 25 %
1999
29 %
2003
 Ruch głosu i danych będzie skonsolidowany we
wspólnej pakietowej infrastrukturze sieciowej
Model TCP/IP – OSI
19
Nagłówek
TCP/IP
IPv4
Wersja 0100
IPv6
Wersja 0110
Nagłowek TCP
20
Download