1 Urządzenia sieciowe – Modemy Modem (od ang. MOdulator

advertisement
Urządzenia sieciowe – Modemy
Modem (od ang. MOdulator-DEModulator) – urządzenie elektroniczne, które moduluje sygnał w celu zakodowania
informacji cyfrowych, tak by mogły być przesyłane w wybranym medium transmisyjnym, a także demoduluje tak
zakodowany sygnał w celu dekodowania odbieranych danych.
Ze względu na medium wyróżniamy modemy:
 telefoniczne (klasyczne i xDSL)
 kablowe
 radiowe
ISDN (ang. Integrated Services Digital Network, czyli sieć cyfrowa z integracją usług). Technologia sieci
telekomunikacyjnych mająca na celu wykorzystanie infrastruktury PSTN do bezpośredniego udostępnienia usług
cyfrowych użytkownikom końcowym (bez pośrednictwa urządzeń analogowych). Połączenia ISDN zalicza się do grupy
połączeń dodzwanianych (komutowanych).
PSTN (Publiczna komutowana sieć telefoniczna) – sieć telefoniczna, utworzona i działająca początkowo wyłącznie w
oparciu o technikę analogową, współcześnie w większości oparta jest o technikę cyfrową i sieć szkieletową. Dostęp
użytkowników do centrali (łącze abonenckie) nadal jest głównie analogowy dla usług rozmownych lub równocześnie
cyfrowy dla łączy szerokopasmowych DSL.
DSL (ang. Digital Subscriber Line) – cyfrowa linia abonencka, rodzina technologii szerokopasmowego dostępu do
Internetu. Standardowa prędkość odbierania danych waha się od 128 kb/s do 50 Mb/s, w zależności od
zastosowanej technologii DSL w danym kraju. Dla technologii ADSL prędkość wysyłania danych jest niższa od
prędkości ich odbierania, natomiast prędkości te są symetryczne w technologii SDSL.
ADSL (ang. asymetryczna cyfrowa linia abonencka) – technika umożliwiająca szerokopasmowy asymetryczny dostęp
do sieci teleinformatycznych a w tym do Internetu i będąca odmianą DSL. W technice tej do przesyłania danych
wykorzystuje się częstotliwości większe od 25 kHz, które nie są używane przy przesyłaniu głosu rozmowy
telefonicznej. Asymetria polega tutaj na tym, iż przesyłanie danych z sieci do użytkownika jest szybsze niż w drugą
stronę. Technologia ta stworzona została z myślą o użytkownikach częściej odbierających dane (np. ze stron
internetowych) niż wysyłających dane (np. posiadających serwer internetowy).
VDSL (Very high speed Digital Subscriber Line) bardzo szybkie rozwinięcie ADSL umożliwiające uzyskanie prędkości
do 52 Mb/s i 16 Mb/s od użytkownika. Działa jednak tylko na bardzo krótkich odcinkach – średnio do 1300m.
1
Download