Sztuczna inteligencja w ubezpieczaniach. Insurtech

advertisement
Warszawa, 7 kwietnia 2017 r.
Sztuczna inteligencja w ubezpieczaniach. Insurtech zrewolucjonizuje rynek!
Do niedawna „sztuczna inteligencja” była odległą wizją przyszłości i kojarzyła się
głównie z serialami science fiction. Dzisiaj wirtualna Siri w iPhonie jest już prawie
równorzędnym
partnerem
do
rozmowy,
odpowiadającym
na
pytania
i
dostarczającym potrzebnych informacji. Nie wykluczone, że wkrótce zarezerwuje
nam stolik w restauracji lub przełoży umówione spotkanie. Elementy sztucznej
inteligencji znalazły także zastosowanie w ubezpieczeniach i doprowadziły do
powstania
innowacyjnej
ubezpieczeniowy
branży
przyjmie
insurtech.
zgłoszenie
Już
szkody,
wkrótce
a
wirtualny
specjalna
agent
aplikacja
ubezpieczyciela umożliwi wstępną diagnozę i skontaktuje nas z odpowiednim
lekarzem.
Wirtualny agent pomoże, doradzi i dopasuje ubezpieczenie
InsurTech to branża, która łączy przedstawicieli start-upów, twórców innowacyjnych
technologii i tradycyjnych ubezpieczycieli. Polskie start-upy insurtechowe pracują
nad rozwiązaniami, które mają nie tylko ułatwić obsługę klienta, ale przede
wszystkim
całkowicie
zwirtualizować
i
spersonalizować
system
ubezpieczeń.
Większość prowadzonych obecnie badań skupia się na wykorzystaniu sztucznej
inteligencji w różnych obszarach funkcjonowania ubezpieczycieli.
– Aby zrozumieć, czym tak naprawdę zajmują się polskie Insurtechy trzeba spojrzeć
szerzej na całą branżę ubezpieczeniową. Nowoczesna technologia wspiera
ubezpieczycieli niemal we wszystkich aspektach ich pracy. W obszarze płatności
pojawiają się np. rozwiązania umożliwiające dokonywanie płatności za pomocą
wirtualnej waluty, tzw. bitcoin. W zakresie obsługi klienta trwają prace nad
stworzeniem „wirtualnych agentów”, którzy będą w stanie udzielić rzeczowej rady,
przeanalizować potrzeby konsumenta i dopasowywać odpowiednie produkty
ubezpieczeniowe – tłumaczy Marek Zefirian, prezes zarządu Starter24 i członek rady
programowej InsurTech Digital Congress.
Australijscy studenci korzystają z polskich rozwiązań
Obszar zainteresowań branży insurtech wykracza znacznie poza tradycyjny sposób
myślenia o ubezpieczeniach. Coraz częściej polskie start-upy, działające w obszarze
sztucznej inteligencji, nawiązują współpracę z zagranicznymi korporacjami i wdrażają
u nich efekty swoich badań. Najlepszym tego przykładem jest wrocławska firma
Infermedica, która tworzy oprogramowanie do wstępnej diagnostyki medycznej.
Spółka ta opracowała aplikację Symptomate, która przedstawia przypuszczalne
jednostki chorobowe, powiązane ze wskazanymi objawami, oraz informuje, do
jakiego lekarza specjalisty należy się udać. – Obecnie realizujemy projekt pilotażowy
dla jednej z największych firm ubezpieczeniowych na świecie. Obejmuje on
australijskich studentów, którzy posiadają indywidualne ubezpieczenie zdrowotne.
Mają oni dostęp do infolinii, na której dyżurują lekarze i pielęgniarki. Chcąc odciążyć
pracę tej infolinii i usprawnić proces konsultacji z lekarzem, ubezpieczyciel postanowił
dać studentom dostęp do aplikacji opartej na naszych rozwiązaniach. Aplikacja na
podstawie wprowadzonych przez studenta objawów wstępnie diagnozuje problem i
kieruje go do odpowiedniego specjalisty – mówi Piotr Orzechowski, Prezes Zarządu
Infermedica.
O tego typu projektach i rozwiązaniach realizowanych przez polskie firmy będą
rozmawiać uczestnicy InsurTech Digital Congress – wydarzenia, które powstało w
celu integracji polskiej branży insurtech. Pierwsza edycja kongresu odbędzie się już 24
i 25 maja w Warszawie w ramach FutureTech Congress. – Rozwój polskich
insurtechów i rosnąca świadomość technologiczna klientów zainspirowały nas do
powołania wydarzenia dedykowanego tej innowacyjnej branży. InsurTech Digital
Congress
to
wydarzenie
międzynarodowe,
które
ma
pokazać
potencjał
technologiczny polskiego sektora ubezpieczeń i pomóc w wypracowaniu nowego
modelu współpracy pomiędzy insurtechami, a firmami ubezpieczeniowymi – mówi
Witold Jaworski, przewodniczący rady programowej InsurTech Digital Congress.
InsurTech Digital Congress odbędzie się w ramach FutureTech Congress – jednego z
najważniejszych
szczytów
biznesowych
w
Europie
Środkowo-Wschodniej,
dedykowanego innowacyjnym branżom fintech, insurtech oraz big data. Pierwsza
edycja kongresu organizowanego przez MMC Polska odbędzie się 24 i 25 maja w
Warszawie. Honorowym przewodniczącym rady programowej jest Zbigniew Jagiełło,
prezes zarządu PKO BP.
Wszelkie informacje na temat FutureTech można uzyskać za pośrednictwem
oficjalnej strony kongresu: www.ftcongress.com oraz profili społecznościowych na
portalach Facebook oraz Twitter.
Dodatkowych informacji udziela:
Dorota Ordon
Agencja PR Partner of Promotion
tel. 723-488-064
mail:[email protected]
Download