PSYCHOTYZM I ZABURZENIA PSYCHICZNE W WIEKU PODESZŁYM

advertisement
PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2009;6(2)
97
KOMUNIKAT O KONGRESIE
Uprzejmie Państwa informujemy,
że w dniach 3-4.12.2009 odbędzie się we Wrocławiu
VI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego
Tematem wiodącym tego wydarzenia o charakterze naukowym i edukacyjnym będzie:
PSYCHOTYZM I ZABURZENIA
PSYCHICZNE W WIEKU PODESZŁYM
Sympozja tematyczne obejmują:
1 zagadnienia metodologiczne związane z diagnostyką oraz badaniami zaburzeń psychicznych
u osób w wieku podeszłym
1 czynniki psychospołeczne zaburzeń psychicznych
1 zespoły psychotyczne.
Organizatorzy przewidują warsztaty tematyczne.
Konferencja będzie zorganizowana w Hotelu Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 5/7.
Za udział w kongresie będą przyznawane punkty PTP i PTL.
Zapraszamy do nadsyłania abstraktów wystąpień (do 500 wyrazów) do dnia 15.09.2009, wyłonienie
zaakceptowanych wystąpień nastąpi do dnia 15.10.2009. Abstrakty przyjętych prac będą wydrukowane
w czasopiśmie Psychogeriatria Polska.
Zgłoszenia uczestników:
Rejestracyjna
opłata kongresowa
w I terminie
(do 15 lipca 2009)
w II terminie
(po 15 lipca 2009)
w dniu
Kongresu
wieczór galowy
(dodatkowo płatny)
standardowa
200 zł
300 zł
350 zł
150 zł
ulgowa (studenci/
doktoranci)
100 zł
200 zł
250 zł
150 zł
1 Uroczyste otwarcie Kongresu - Czwartek, 03 grudnia 2009 godz.9:30
(Rejestracja Uczestników – od godz. 8:30)
1 Uroczyste zamknięcie Kongresu – Piątek, 04 grudnia 2009 godz. 13: 30
Prezes Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Andrzej Kiejna
SEKRETARIAT KONGRESU:
Akademia Medyczna we Wrocławiu; Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego; Katedra i Klinika Psychiatrii
Wybrzeże Pasteura 10; 50- 367 Wrocław; tel. +(48) (71) 784 16 00, fax +(48) (71) 784 16 02
e-mail: [email protected]; http://www.fozp.org.pl
PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2009;6(2)
KOMUNIKAT REDAKCJI
Call for Manuscripts
The editors welcome
original full-length research articles
or short communications
within the scope of the journal,
not previously published
or submitted to another publisher,
for consideration
for publication in the Psychogeriatria Polska
(Polish Journal of Geriatric Psychiatry)
All submissions will be independently refereed.
Editorial office Psychogeriatria Polska
Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego
50-119 Wrocław, ul. Nożownicza 4/8
http://www.fozp.org.pl
e-mail: [email protected]
Download