Pan - Ekonomiaspoleczna.pl

advertisement
„proES –kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia ekonomii społecznej“
Priorytet VII PO KL Działanie 7.2. Poddziałanie 7.2.2
EKONOMIA SPOŁECZNA jest modna ! EKONOMIA SPOŁECZNA jest fajna !
EKONOMIA SPOŁECZNA to idealne rozwiązanie dla Ciebie i Twojej organizacji!
Chcesz dowiedzieć się więcej ???
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie pn.
„proES- kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia ekonomii społecznej”
realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie
ekonomii społecznej
Zapisz się już dziś na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 27 i 28 września 2010r.
„Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych”
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Potencjalne źródła finansowania (szczególne uwzględnienie środków z EFS).
2. Metodologia opracowywania wniosku o dofinansowanie, ze szczególnym uwzględnieniem środków
EFS:
- analiza SWOT
- charakterystyka problemu, analiza problemów, drzewo problemów
- analiza celów, drzewo celów
- metodologia formułowania celów projektów – zasada SMART
- zasady definiowania grupy docelowej
- metody realizacji projektu, harmonogram działań
- rezultaty i produkty projektu
- ewaluacja i monitoring projektu
- zasady konstruowania budżetu projektu
3. Dobre praktyki
INFORMACJE OGÓLNE:
Szkolenie odbędzie się w Villa Młynówka w Opolu na ul. Korfantego 4 w „sali zielonej” w godz. 9-15:00.
Wrześniowe szkolenie poprowadzi:
Iza Butniewicz-Folusiak, która pracuje m.in. w Stowarzyszeniu Meritum w Katowicach. Prowadzi szkolenia z zakresu
rozwijania umiejętności społecznych i zarządzania projektami szkoleniowymi. Jest też wykładowcą na Wydziale Nauk
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz uczestnikiem programu rozwoju osobistego w Instytucie Terapii
Gestalt.
Rekrutacja trwa do 23 września 2010r.
Wystarczy, że wypełniony formularz prześlą Państwo na adres mailowy:
[email protected] lub faxem: (77) 453-68-25
Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download