Wykaz referatów i doniesień wygłoszonych na zjazdach naukowych

advertisement
Wykaz referatów i doniesień wygłoszonych na zjazdach naukowych oraz posiedzeniach
towarzystw naukowych i in.
Antoniewicz-Papis J., Lachert E., Kubis J., Rosiek A., Piotrowski D., Przybylska Z.,
Letowska M.: Comparison of two different inactivation methods; our own experience. 32nd
International Society of Blood Transfusion in joint cooperation with the 10th Congress of
AMMTAC Cancun, Mexico, 7-12 July 2012.
Bednarz J., Michalik M., Zabłocki W.: Analiza wyników identyfikacji przeciwciał, BTA i
fenotypowania krwinek w sprawdzianach zewnętrznej oceny jakości badań (KPZOJ 20102011).
Sekcja Transfuzjologiczna PTHiT, Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa
Postępy w Immunohematologii, Warszawa, 14–15.11.2012 r. (wykład)
Bilski R.: Współczesne leczenie wewnątrznaczyniowe tętnic obwodowych.
Zebranie Naukowo-Szkoleniowe Towarzystwa Chirurgów Polskich, 23.03.2012 r.,
Bydgoszcz
Bilski R., Szopiński P., Dobrowolski T., Terlecki M., Wiszniewski A., Pleban E.:
Wewnątrznaczyniowe leczenie krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych w cukrzycy.
V Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych, Ossa, 29.03.-1.04.2012.
Bogunia-Kubik K., Mizia S., Polak M., Gronkowska A., Nowak J., Kyrcz-Krzemien S.,
Markiewicz M., Dzierzak-Mietla M., Olchowy W., Koclega A., Sobczyk-Kruszelnicka M.,
Sedzimirska M., Suchnicki K., Duda D., Lange J., Mordak-Domagala M., Werkun, J.,
Koscinska K., Jedrzejczak W.W., Torosian T., Halaburda K., Kaczmarek B., Rybarczyk P.,
Sepkowska K., Hellmann A., Kucharska A., Kowalczyk J., Drabko K., Warzocha K.,
Tomaszewska A., Mika-Witkowska R., Dlugokecka A., Gozdzik J., Mordel A., Jaskula E.,
Lange A.: CXCL12-3 ' A allele if present in transplanted material associates with lower
toxicity but if in recipients makes them less sensitive to acute GvHD - Polish Donor-Recipient
Study Group. 16th International HLA and Immunogenetics Workshop (IHIW), Joint IHIW,
European Federation for Immunogenetics (EFI) and the British Society for
Histocompatability and Immunogenetics (BSHI) Conference, Liverpool, UK, 28th May – 3rd
June 2012.
(poster)
Bogunia-Kubik K., Mizia S., Polak M., Gronkowska A., Nowak J., Kyrcz-Krzemień S.,
Markiewicz M., Dzierzak-Mietla M., Olchowy W., Koclega A., Sobczyk-Kruszelnicka M.,
Sędzimirska M., Suchnicki K., Duda D., Lange J., Mordak-Domagala M., Werkun J.,
Koscińska K., Jędrzejczak W.W., Torosian T., Halaburda K., Kaczmarek B., Rybarczyk P.,
Sepkowska K., Hellmann A., Kucharska A., Kowalczyk J., Drabko K., Warzocha K.,
Tomaszewska A., Mika-Witkowska R., Długokęcka A., Goździk J., Mordel A., Jaskuła E.,
Lange A.: Donor and recipient CXCL12 gene polymorphism affects the outcome of
alternative transplantation of haematopoietic stem cells - Polish Donor-Recipient Study
Group. Conference „Practical aspects of donor-recipient matching in HSCT. Wrocław,
December 16-18, 2012. (poster)
Bogunia-Kubik K., Mizia S., Polak M., Gronkowska A., Nowak J., Kyrcz-Krzemień S.,
Markiewicz M., Dzierzak-Mietla M., Olchowy W., Koclega A., Sobczyk-Kruszelnicka M.,
Sędzimirska M., Suchnicki K., Duda D., Lange J., Mordak-Domagala M., Werkun J.,
Koscińska K., Jędrzejczak W.W., Torosian T., Halaburda K., Kaczmarek B., Rybarczyk P.,
Sepkowska K., Hellmann A., Kucharska A., Kowalczyk J., Drabko K., Warzocha K.,
Tomaszewska A., Mika-Witkowska R., Długokęcka A., Goździk J., Mordel A., Lange A.:
CCR5 gene polymorphism affect the risk of GvHD after alternative transplantation of
haematopoietic stem cells – Polish Donor-Recipient Study Group.
Conference „Practical aspects of donor-recipient matching in HSCT. Wrocław, December 1618, 2012. (poster)
Bogunia-Kubik K., Mizia S., Polak M., Gronkowska A., Nowak J., Kyrcz-Krzemien S.,
Markiewicz M., Dzierzak-Mietla M., Olchowy W., Koclega A., Sobczyk-Kruszelnicka M.,
Sedzimirska M., Suchnicki K., Duda D., Lange J., Mordak-Domagala M., Werkun J.,
Koscinska K., Jedrzejczak W.W., Torosian T., Halaburda K., Kaczmarek B., Rybarczyk P.,
Sepkowska K., Hellmann A., Kucharska A., Kowalczyk J., Drabko K., Warzocha K.,
Tomaszewska A., Mika-Witkowska R., Dlugokecka A., Gozdzik J., Mordel A., Lange A.:
CCR5 gene polymorphism affects the risk of GvHD after hematopoietic stem cell
transplantation from alternative donor - Polish Donor-Recipient Study Group.
16th International HLA and Immunogenetics Workshop (IHIW), Joint IHIW, European
Federation for Immunogenetics (EFI) and the British Society for Histocompatability and
Immunogenetics (BSHI) Conference, Liverpool, UK, 28th May – 3rd June 2012. (poster)
Brojer E.: Badania nad czynnikami wpływającymi na alloimmunizację antygenami komórek
krwi.
Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa Postępy w Immunohematologii,
Warszawa, 14-15.11.2012 r. (wykład)
Brojer E.: Diagnostyka nocnej napadowej hemoglobinurii.
Wykład edukacyjny, IHiT, 25.10.2012 r.
Brojer E.: Zewnętrzna ocena jakości badań w laboratoriach immunologii transfuzjologicznej.
Konferencja naukowo-szkoleniowa Diagnostyka Laboratoryjna 2012 zorganizowana przez
KML w Polsce. Falenty 22-24.05.2012 r. (wykład)
Buczma A., Baran B., Windyga J.: ITI in Adult Hemophilia A Patients with Long-Lasting
FVIII Inhibitors: Single-Centre Experience.
XXIX Międzynarodowy Kongres World Federation of Haemophilia. Paris, France, 0812.07.2012. (plakat)
Budziszewska B.: Chłoniak Grudkowy.
Wykład edukacyjny, IHiT, 26.04.2012 r.
Budziszewska B.: Niedokrwistości
Wykład edukacyjny, IHiT, 02.02.2012 r.
Czyż J.: Chłoniaki pozawęzłowe.
Wykład edukacyjny, IHiT, 28.06.2012 r.
Czyż J.: Szpiczak plazmocytowy.
Wykład edukacyjny, IHiT, 26.01.2012 r.
Czyż J.: Ustalenie rekomendacji dotyczących leczenia szpiczaka plazmocytowego cz.I.
Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 26.03.2012 r.
Czyż J. Ustalenie rekomendacji dotyczących leczenia szpiczaka plazmocytowego cz.II,
Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 02.04.2012 r.
Czyż J.: Zasady działania zespołu wielodyscyplinarnego. Doświadczenia NHS.
Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 24.09.2012 r.
Dębska M., Kretowicz P., Uhrynowska M., Antoniewicz-Papis J., Guz K., Maślanka K.,
Brojer E., Dębski R. Fetal blood sampling by cordocentesis in FNAIT – risk analysis and
prevention by intrauterine platelet transfusion.
XIIth European Symposium on Platelet and Granulocyte Immunobiology,Warsaw, May 1013, 2012 r.
Dzieciątkowski T., Przybylski M., Basak G.W., Tomaszewska A., Rynans S., Młynarczyk G.:
Adeno- and herpesviral infections during graft-versus-host disease in group of adult recipients
of allogeneic stem cell transplantation.
22nd Annual Meeting of the Society for Virology, 14-17 March 2012, Essen, Germany.
(plakat)
Dzieciątkowski T., Przybylski M., Basak G.W., Tomaszewska A., Rynans S., Młynarczyk G.:
The influence of adeno- and herpesviral infections on appearance of graft-versus-host disease
on adult recipients of allogeneic stem cell transplantation.
38th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, 14.04.2012, Genewa, Szwajcaria. (plakat)
Dzieciątkowski T., Przybylski M., Tomaszewska A., Basak G.W., Młynarczyk G.: Zakażenia
ludzkim herpeswirusem typu 7 wśród polskich biorców allogenicznych przeszczepów
komórek krwiotwórczych.
XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Drobnoustroje bez granic, Lublin, 58.09.2012 r., (plakat)
Dzieciątkowski T., Przybylski M., Tomaszewska A., Basak G.W., Rynans S., Młynarczyk G.:
Multiplex real-time PCR assay for detection and differentiation viral haemorrhagic cystitis in
patients subjected to allogeneic haematopoietic stem cell transplantation.
22nd Annual Meeting of the Society for Virology, 14-17 March 2012, Essen, Germany.
(plakat)
Dzieciątkowski T., Rynans S., Przybylski M., Tomaszewska A., Basak G.W., Młynarczyk G.:
Wpływ zakażeń adeno- i herpeswirusami na występowanie choroby przeszczep przeciw
gospodarzowi wśród polskich biorców allogenicznych komórek krwiotwórczych.
XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów pt.Drobnoustroje bez granic, 58.09.2012 r., Lublin. (plakat)
Ehrentraut S., Nagel S., Scherr M., Schneider B., Quentmeier H., Geffers R., ProchorecSobieszek M., Ketterling R., Knudson R., Feldman A., Kadin M., Drexler H., MacLeod R.:
T(8;9)(p22;p24)/PCM1-JAK2 Activates SOCS2 and SOCS3 Via STAT5. (plakat)
Ejduk A.: Ostre białaczki
Wykład edukacyjny, IHiT, 24.05.2012 r.
Giemza M., Wróblewska M., Mik E., Kuziak A., Czyż J., Mariańska B.: Analiza
występowania enterokoków opornych na wankomycynę (VRE) u hospitalizowanych
pacjentów hematologicznych.
XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Drobnoustroje bez granic, Lublin, 58.09.2012 r. (plakat)
Giemza M., Wróblewska M., Mik E., Kuziak A., Czyż J., Mariańska B.: Surveillance of the
central venous catheter-related bloodstream infections in haematological patients.
22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID 2012),
London, 31.03-3.04.2012. (plakat)
Grabarczyk P. Epidemiologia czynników zakaźnych przenoszonych drogą krwi u dawców
krwi w Polsce.
Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 27.02.2012 r.
Grabarczyk P.: Trudności w diagnostyce zakażeń wirusem HIV.
Konferencja „Diagnostyka zakażeń wirusowych u dawców krwi”, Otrębusy k/Warszawy, 1617.02.2012 r. (referat plenarny)
Grabarczyk P.: Kontrola jakości badań przeglądowych w krwiodawstwie.
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w badaniach czynników zakaźnych w
krwiodawstwie”, Jachranka 20-21.06.2012 r. (referat plenarny)
Grabarczyk P., Kopacz A., Liszewski G., Korzeniowska J., Kalińska A., Sulkowska E., Brojer
E., Lętowska M.: Evaluation of the Roche Cobas TaqScreen DPX Test for Parvovirus B19
DNA Detection in Blood Donors.
Presentation from the AABB Annual Meeting and CTTXPO Boston, October 6- 9, 2012.
(plakat)
Grabarczyk P., Kopacz A., Liszewski G., Korzeniowska J., Kledzik K., Brojer E.: Evaluation
of the Roche Cobas TaqScreen MPX, Version2.0, for HCV RNA, HIV AND HBV DNA
Screening of Blood Donors.
Presentation from the AABB Annual Meeting and CTTXPO Boston, October 6- 9, 2012.
(plakat)
Graczyk-Pol E., Marosz-Rudnicka A., Mika-Witkowska R., Marta Rogatko-Koroś M.,
Długokęcka A., Dziopa J., Golec A., Nowak J.: The donor pool and the efficacy of unrelated
hematopoietic stem cell donor search process. Conference „Practical aspects of donorrecipient matching in HSCT. Wrocław, December 16-18, 2012. (prezentacja ustna, plakat)
Guz K.: Ocena występowania polimorfizmów w regionach diagnostycznych genu ITGB3,
wpływających na wyniki oznaczania antygenów płytkowych układu HPA-1 w populacji
polskiej.
Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 26.11.2012 r.
Guz K., Maślanka K., Skulimowska J.., Orzińska A.., Baran P., Uhrynowska M., Brojer E.:
Genotype/phenotype discrepancy Tybing in blond donor involved in TRALI leads to the
indetification of FCGR3B wariant.
XIIth European Symposion on Plateled and Granulocyte Immunobiology, Warszawa, 1013.05.2012 r. (plakat)
Guz K., Orzinska A., Brojer E.: Powszechne badania nieinwazyjne do kwalifikacji do
śródciążowego podawania immunoglobuliny anty-RhD – doświadczenia krajów
skandynawskich i perspektywy zastosowania w Polsce.
Sekcja Transfuzjologiczna PTHiT, Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa
Postępy w Immunohematologii, Warszawa, 14–15.11.2012 r. (wykład)
Guz K., Orzińska A., Kopeć I., Dębska M., Brojer E.: Noninvasive genotyping of fetal blood
cell antygens encoded by SNP using RQ-PCR. Biomedical Papers. A Journal of the Faculty of
Medicine and Dentristy.
2nd Central-Eastern European Symposium on Free Nucleic Acids in Non–Invasive Prenatal
Diagnosis. Czech Republivc, Olomunec, 25-26.10.2012. (doniesienie ustne)
Guz K., Orzińska A., Krzemienowska M., Baran P., Dębska M., Kopeć I., Maślanka K.,
Uhrynowska M., Brojer E.: Comparison of various noninvasive HPA-1a fetal genotyping
methods – preliminary results.
The 32nd International Congress of the ISBT Cancun, Mexico, 7-12.07.2012. (plakat)
Hołowiecki J., Grosicki S., Giebel S., Robak T., Kyrcz-Krzemień S., Kuliczkowski K.,
Skotnicki A., Hellmann A., Sułek K., Dmoszyńska A., Kłoczko J., Jędrzejczak W., Zdziarska
B., Warzocha K., Zawilska K., Komarnicki M., Kiełbiński M., Piątkowska - Jakubas B.,
Wierzbowska A., Haus O., Wach M.: Addition of purine analogue either cladribine or
fludarabine to induction regimen is associated with improved survival of aml patients with
high -risk karyotype.
16th Congress of the European Hematology Association London, United Kingdom, June 912, 2011, (Haematologica 96, suppl.2, abstract 0049).
Hourfar M.K., Brojer E., Zwolinska P., Swanson P., Qiu X., Hackwtt J., Sireis W., Seifried
E., Schmidt M.: Blood donations from Poland and Germany were negative for xenotropoic
murine leukemia virus-related virus (XMRV).
The 32nd International Congress of the ISBT Cancun, Mexico, 7-12.07.2012. (plakat)
Hus I., Jawniak D., Gorska-Kosicka M., Butrym A., Dzietczenia J., Wrobel T., Mazur G.,
Lech-Maranda E., Warzocha K., Waszczuk-Gajda A., Jedrzejczak W.W., Krawczyk-Kulis
M., Kyrcz-Krzemien S., Poplawska L., Walewski J., Dmoszynska A.: Bendamustine in
Monotherapy and in Combination Regimens in the Treatment of Chronic Lymphocytic
Leukemia and Non-Hodgkin Lymphoma – a Retrospective Analysis.
54th Annual Meeting of the American Society of Hematology, 2012, San Diego (USA)
(Abstract 4602, Blood 120, Suppl. 1).
Jaskula E., Mizi, S., Dlubek D., Tarnowska A., Polak M., Gronkowska A., Nowak J., KyrczKrzemien S., Markiewicz M., Dzierzak-Mietla M., Olchowy W., Koclega A., SobczykKruszelnicka M., Sedzimirska M., Suchnicki K., Duda D., Lange J., Mordak-Domagala M.,
Werkun J., Koscinska K., Wiktor-Jedrzejczak W., Torosian T., Halaburda K., Kaczmarek B.,
Rybarczyk P., Sepkowska K., Hellmann A., Kucharska A., Kowalczyk J., Drabko K.,
Warzocha K., Tomaszewska A., Mika-Witkowska R., Dlugokecka A., Gozdzik J., Mordel A.,
Lange A.: IL-10 promoter polymorphisms influence the susceptibility to aGvHD and CMV
reactivation and associate with proportions of CD4+ FOXP3+ lymphocytes in blood post
hematopoietic stem cell transplantation: Polish Donor-Recipient Matching Study Group.
16th International HLA and Immunogenetics Workshop (IHIW), Joint IHIW, European
Federation for Immunogenetics (EFI) and the British Society for Histocompatability and
Immunogenetics (BSHI) Conference, Liverpool, UK, 28th May – 3rd June 2012. (poster)
Jaskula E., Mizia S., Polak M., Gronkowska A., Nowak J., Kyrcz-Krzemien S., Markiewicz
M., Dzierzak-Mietla M., Olchowy W., Koclega A., Sobczyk-Kruszelnicka M., Sedzimirska
M., Suchnicki K., Duda D., Lange J., Mordak-Domagala M., Werkun J., Koscinska K.,
Jedrzejczak W.W., Torosian T., Halaburda K., Kaczmarek B., Rybarczyk P., Sepkowska K.,
Hellmann A., Kucharska A., Kowalczyk J., Drabko K., Warzocha K., Tomaszewska A.,
Mika-Witkowska R., Dlugokecka A., Gozdzik J., Mordel A., Lange A.: Polymorphism of
TNF-alpha and IL-6 significantly influences the outcome of HSCT in unrelated donor setting:
Polish Donor-Recipient Matching Study Group.
16th International HLA and Immunogenetics Workshop (IHIW), Joint IHIW, European
Federation for Immunogenetics (EFI) and the British Society for Histocompatability and
Immunogenetics (BSHI) Conference, Liverpool, UK, 28th May – 3rd June 2012. (poster)
Juszczyński P.: Etyka w badaniach naukowych.
Wykład edukacyjny, IHiT, 08.03.2012 r.
Juszczyński P.: Biologiczne podstawy terapii celowanych w chłoniakach rozlanych z dużych
komórek B.
Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 19.01.2012 r.
Juszczyński P., Lech-Marańda E., Borg K., Polak A.: Protokół leczenia ostrej białaczki limfo
blastycznej PALG ALL6 oraz powiązane projekty naukowe.
Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 20.02.2012 r.
Kalińska A., Gołębiowska-Staroszczyk S., Matysiak M., Nowakowska D., Sulkowska E.,
Ejduk A., Konopka L., Grabarczyk P.: Genotypowanie parvowirusa B19V (B19V) metodą
analizy temperatury topnienia (Tm) produktu amplifikacji przy pomocy sond typu HybProbes
(LightCycler Probes).
XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Drobnoustroje bez granic, Lublin, 58.09.2012 r. (plakat)
Kantarjian H. M., Lipton J. H., Baccarani M., Nicolini F. E., Wetzler M., Akard L., Legros L.,
Warzocha K., Craig A., Cortes J. E.: Long-Term Follow-up of Ongoing Patients in 2 Studies
of Omacetaxine Mepesuccinate for Chronic Myeloid Leukemia. 54th Annual Meeting of the
American Society of Hematology, 2012, San Diego (USA) (Abstract 2787, Blood 120, Suppl.
1).
Kisiel E.: Chłoniak Burkitta
Wykład edukacyjny, IHiT, 17.05.2012 r.
Kisiel E.: Leczenie nadpłytkowości samoistnej
Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 26.11.2012 r.
Kołkowska A.: Długotrwała remisja pierwotnej małopłytkowości immunologicznej po
krótkotrwałym zastosowaniu romiplostymu.
Konferencja „Postępy w Hemostazie", Sopot 25.05.2012 r. (referat ustny)
Kołkowska A.: Dazatynib w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej- siła i bezpieczeństwo
stosowania. Opis przypadku klinicznego.
Konferencja Onkologiczno-hematologiczna „Wspólne wyzwania i dylematy kliniczne” 2324.11.2012 r. (referat ustny)
Kołkowska A.: Ocena skuteczności leczenia Imatynibem w I linii u chorych z PBSz w fazie
przewlekłej uzyskujących odpowiedź suboptymalna na leczenie-doświadczenia własne”,
Akademia PBS, 20-21.04.2012 r. (wykład)
Kołkowska A.: Oporność na Imatynib. Czy warto stosować TKI 2 generacji w pierwszej linii?
e-CML, 18.04.2012 r. (wykład)
Kołkowska A.: Problem nieprzestrzegania zaleceń lekarskich w leczeniu przewlekłej
białaczki szpikowej.
Warsztaty komunikacyjne dla pacjentów z PBSz, Warszawa, IHiT, 02.10.2012 r. (wykład)
Konska A., Stefanska-Windyga E., Baran B., Bykowska K., Windyga J. Results of long-term
prophylaxis in patients with factor XIII (FXIII) deficiency.
XXIX Międzynarodowy Kongres World Federation of Haemophilia. Paris, France, 0812.07.2012. (plakat)
Kopacz A.: Różnicowanie etapów zakażenia HBV na podstawie badania markerów
serologicznych i molekularnych.
Konferencja „Diagnostyka zakażeń wirusowych u dawców krwi”, Otrębusy k/Warszawy, 1617.02.2012 r. (referat plenarny)
Kopacz A.: Zakaźność wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) przez krew i jej składniki.
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Postępy w badaniach czynników zakaźnych w
krwiodawstwie, Jachranka 20-21.06.2012 r. (referat plenarny)
Kopeć I.: Porozmawiajmy z pacjentem o …
Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 04.06.2012 r.
Kopeć I.: Zasady postępowania diagnostyczno-leczniczego u kobiet w ciąży z zaburzeniami
hematologicznymi.
Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 27.02.2012 r.
Kopeć I., Czajkowska-Teliga J., Uhrynowska M., Zwoliński J., Guz K., Maślanka K., Brojer
E., Warzocha K.: Primary immune trombocytopenia and pregnancy.
12 Europejskie Sympozjum Immunobiologii Płytek Krwi i Granulocytów, 2012.
Kraj M.: Test immunoglobulinowy par HLC (heavy/light chain) w diagnostyce i
monitorowaniu gammapatii monoklonalnych.
Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej, Wrocław, 5-6.10.2012 r. (wykład plenarny)
Kraj M., Kruk B., Prochorec-Sobieszek M.: Serum immunoglobulin heavy/light chain (HLC)
and free light chain (FLC) concentrations at diagnosis in multiple myeloma and IgM
malignant lymphoma patients with survival exceeding 10 years.
XI Międzynarodowa Konferencja „Przewlekłe choroby mielo- i limfoproliferacyjne”,
Kazimierz Dolny 18-20.05.2012 r. (plakat)
Kraj M., Kruk B., Prochorec-Sobieszek M.: Serum immunoglobulin heavy/light chain (HLC)
and free light chain (FLC) concentration at diagnosis in multiple myeloma (MM) and IgM
malignant lymphoma (ML) patients with survival exceeding 10 years.
17th Congress of the European Hematology Association, Amsterdam, The Netherlands, June
14–17, 2012. (plakat)
Kraj M., Kruk B., Szczepiński A., Warzocha K. Comparison of efficacy of immunoglobulin
free light chain (FLC), heavy chain/light chain (HLC) assays and immunofixation (IFE) in
assessment of remission in multiple myeloma (MM).
17th Congress of the European Hematology Association, Amsterdam, The Netherlands, June
14–17, 2012.
Kraj M., Kruk B., Szczepiński A., Warzocha K.: Comparison of immunoglobulin free light
chain (FLC), heavy chain/light chain (HLC) assays and immunofixation (IFE) in assessment
of remission in multiple myeloma.
XI Międzynarodowa Konferencja „Przewlekłe choroby mielo- i limfoproliferacyjne”,
Kazimierz Dolny, 18-20 maja 2012 r. (praca wygłoszona)
Kraj M., Kruk B., Warzocha K., Szczepinski A., Endean K., Harding S.: An Intact
Immunoglobulin IgA Multiple Myeloma Patient Exhibiting Light Chain Escape.
54th Annual Meeting of the American Society of Hematology, 2012, San Diego (USA)
Krzymieniewska B., Woźniak J., Podstawka U.: Zastosowanie zmiennej ekspresji
tetraspaniny CD81 na limfoblastach do poszukiwania choroby resztkowej w ALL-B
II Zjazd Polskiego Towarzystwa Cytometrii Kazimierz Dolny, 7-8.09.2012 r. (plakat)
Lachert E., Plodzich A., Kubis J., Antoniewicz-Papis J., Rosiek A., Letowska M.: Evaluation
of ADAMrWBC system for residual leukocyte count in leukoreduced blood components.
32nd International Society of Blood Transfusion in joint cooperation with the 10th Congress
of AMMTAC, Cancun, Mexico, 7-12 July 2012.
Lachert E., Antoniewicz-Papis J., Kubis J., Łętowska M.: PRT Mirasol System – validation
experience in Poland.
XIIth European Symposium on Platelet and Granulocyte Immunobiology, Warsaw, May 1013, 2012r.
Lange A., Wysoczańska B., Mizia S., Polak M., Gronkowska A., Nowak J., Kyrcz-Krzemień
S., Markiewicz M., Dzierzak-Mietla M., Olchowy W., Koclega A., Sobczyk-Kruszelnicka M.,
Sędzimirska M., Suchnicki K., Duda D., Lange J., Modak-Domagała M., Werkun J.,
Koscinska K., Jędrzejczak W., Torosian T., Hałaburda K., Kaczmarek B., Rybarczyk P.,
Sepkowska K., Hellmann A., Kucharska A., Kowalczyk J., Drabko K., Warzocha K.,
Tomaszewska A., Mika-Witkowska R., Długokęcka A., Goździk J., Mordel A.: IFN-gamma
microsatelite polymorphism as a risk factor of post alloHSCT complications revisited – Polish
Donor-Recipient Matching Study Group.
38th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Genewa,
Szwajcaria, 1-4.04.2012. (plakat)
Lech-Marańda E.: Chłoniak grudkowy - rozpoznanie i leczenie.
Konferencja „LYFE patomorfologiczne”, Warszawa, 23.03.2012 r. (wykład)
Lech-Marańda E.: Chłoniak rozlany z dużych komórek B- rozpoznanie i leczenie.
Konferencja „LYFE patomorfologiczne”, Warszawa, 23.03.2012 r. (wykład)
Lech-Marańda E.: Chłoniaki pozawęzłowe - diagnostyka i leczenie.
III Konferencja Edukacyjna HEMATOLOGII, Sopot ,21-23.09.2012 r.(wykład)
Lech-Marańda E.: Elotuzumab w leczeniu szpiczaka plazmocytowego.
III Konferencja Edukacyjna HEMATOLOGII, Sopot ,21-23.09.2012 r.(wykład)
Lech-Marańda E.: Makroglobulinemia Waldenstroma.
Polska Grupa Szpiczakowa, 13.01.2012 r. (wykład)
Lech-Marańa E.: Powikłania infekcyjne u chorych hematologicznych przedstawiane na 53
konferencji ASH.
VI Ogólnopolska Konferencja po-ASH, Zakopane, 02-04.03.2012 r. (wykład)
Lech-Marańda E.: Przewlekła białaczka limfocytowa
Wykład edukacyjny, IHiT, 10.05.2012 r.
Łętowska M.: Aktualne problemy w transfuzjologii
Wykład edukacyjny, IHiT , 22.11.2012 r.
Łętowska M., Pogłód R., Rzymkiewicz L., Lachert E.: Institute of Hematology and
Transfusion Medicine in Warsaw – experience with clinical use of platelet concentrates
inactivated with the Mirasol PRT System.
XIIth European Symposium on Platelet and Granulocyte Immunobiology, Warsaw, May 1013 2012 r.
Łętowska M., Pogłód R., Rzymkiewicz L., Rosiek A., Antoniewicz- Papis J., Windyga J.:
Mirasol PRT treated Fresh Frozen Plasma in patients with thrombotic thrombocytopenic
purpura.
Annual Meeting of the American Blood Bank Association, Boston, USA, 6- 9 October 2012.
Łopieńska H., Michalewska B., Michalik M., Zabłocki W., Wojciechowska B., Bednarz J.,
Pelc-Kłopotowska M., Brojer E.: Resaults of RHD Typing in a weak D recipient, analysis of
national external quality assessment program exercise.
The 32nd International Congress of the ISBT Cancun, Mexico, 7-12.07.2012 (plakat)
Łopieńska H., Michalik M., Zabłocki W.: Analiza wyników oznaczeń grupy krwi RhD w
sprawdzianach zewnętrznej oceny jakości badań (KPZOJ 2010- 2011).
Sekcja Transfuzjologiczna PTHiT, Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa
Postępy w Immunohematologii, Warszawa, 14–15.11.2012 r. (wykład)
Martinowitz U., Windyga J., Powell J., Maas –Enriquez M., Scharrer I.: Pharmacokinetic
results and correlations with intrinsic von Willebrand factor levels from a randomized,
double-blind study of prophylaxis with once-weekly BAY 79-4980 vs. 3-times-weekly
sucrose-formulated recombinant factor VIII.
XXIX Międzynarodowy Kongres World Federation of Haemophilia. Paris, Francce, 0812.07.2012. (plakat)
Maślanka K.: Patogeneza i diagnostyka TRALI – co diagnosta i lekarz wiedzieć powinni?
Sekcja Transfuzjologiczna PTHiT, Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa
Postępy w Immunohematologii Warszawa, 14–15.11.2012 r. (wykład)
Maślanka K.: Patomechanizm i trudności diagnostyczne potransfuzyjnej ostrej niewydolności
oddechowej–TRALI.
PTHiT Katowice, 16.05.2012 r.(wykład )
Maślanka K., Uhrynowska M., Łopacz P., Guz K., Sak-Budzisz J., Wróbel A., Ostas A.,
Żupańska B., Brojer E.: Incidence of leucocyte reacting antibodies in patients with dyspneaassociated non-hemolytic transfusion reactions and in the transfused blood components.
XIIth European Symposion on Plateled and Granulocyte Immunobiology, Warszawa, 1013.05.2012 r. (plakat)
Mayer J., Warzocha K., Huguet F., Stegelmann F., Steegmann J., Gambacorti-Passerini C.,
Lofgren C., Dejardin D., Hochhaus A.: Efficacy and safety of dasatinib vs imatinib in patients
with newly diagnosed chronic myeloid leukemia in chronic phase (CML-CP): European
subpopulation analysis of the phase 3 dasision trial.
17th Congress of the European Hematology Association, Amsterdam, The Netherlands, June
14-17, 2012.
Mądro E.: Congres "The Infectious Disease Consultant. Masterclass on Invasive Fungal
Infections". Geneva 24-25.05.2012. (prezentacja przypadku)
Mendek-Czajkowska E.: Gammapatie monoklinalne
Wykład edukacyjny, IHiT, 01.03.2012 r.
Mendek-Czajkowska E., Bykowska K., Wiszniewski A., Sokołowska B., Marchewka M.,
Warzocha K., Windyga J.: Low activity of Von Willebrand Factor with no bleeding tendency
in essentials thrombocythemia patients.
25th World Congress of the International Union of Angiology, Prague, Czech Republic, July
1-5, 2012.(plakat)
Michalewska M.: Alloprzeciwciała anty-Rh51 (MAR)-like i analiza występowania krwinek o
fenotypie DCwCwee (MAR-like ujemnych) w Polsce.
Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 30.01.2012 r.
Michalewska B.: Co nowego w układach grupowych i w diagnostyce przeciwciał
czerwonokrwinkowych?
Sekcja Transfuzjologiczna PTHiT, Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa
Postępy w Immunohematologii, Warszawa, 14–15.11.2012 r. (wykład)
Michalewska B.: Niedokrwistości hemolityczne.
Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Diagnostyka Laboratoryjna 2012 zorganizowana przez
KLM w Polsce. Falenty 22-24.05.2012 r. (wykład)
Michalewska B., Bednarz J., Łopieńska H., Michalik M., Pelc Kłopotowska M.: Oznaczenie
miana anty-A i anty-B, badania wieloośrodkowe – znaczenie wyników w transplantologii.
Sekcja Transfuzjologiczna PTHiT, Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa
Postępy w Immunohematologii, Warszawa, 14–15.11.2012 r. (wykład)
Michalewska B., Michalik M., Zabłocki W.: Chimeryzm czerwonokrwinkowy –
występowanie, wykrywanie, interpretacja wyniku grupy krwi.
Sekcja Transfuzjologiczna PTHiT, Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa
Postępy w Immunohematologii, Warszawa, 14–15.11.2012 r. (wykład)
Mikulska M.: Seropozytywne zakażenia wirusem HCV u dawców krwi w Polsce.
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Postępy w badaniach czynników zakaźnych w
krwiodawstwie, Jachranka 20-21.06.2012 r. (referat plenarny)
Mikulska M.: Walidacja testu przeglądowego VITROS TPA.
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Postępy w badaniach czynników zakaźnych w
krwiodawstwie, Jachranka 20-21.06.2012 r. (referat plenarny)
Mikulska M.: Zasady prowadzenia badań przeglądowych u dawców krwi oraz potwierdzania
wyników reaktywnych.
Konferencja „Diagnostyka zakażeń wirusowych u dawców krwi” Otrębusy k/Warszawy, 1617.02.2012 r. (referat plenarny)
Misiak A. Cholecystektomia laparoskopowa u chorej z Trombastenią Glanzmanna przewlekle
krwawiącej z przewodu pokarmowego.
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Innowacje w Hemostazie”, Warszawa 27-28.09.2012 r.
(praca wygłoszona)
Misiak A.: Czasowa embolizacja tętnicy śledzionowej przed splenektomią.
Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 11.06.2012 r.
Misiak A., Szczepanik A.: Spleen laparoscopic surgery – experience of 15 years.
Laparoscopic approach development from 5 trocars trough umbilical area to SILS port. III
International Georgian – Polish Conference on Medicine in 21st Century: Achievements,
Challenges and Opportunities. Tbilisi, Gruzja 14-16.09.2012. (praca wygłoszona)
Misiak A., Szczepanik A.: Splenektomia laparoskopowa klasyczna czy SILS splenektomia –
doniesienie wstępne.
XII Czech-Polish-Slovak Symposium of Videosurgery; 9th Minimal Invasive Surgery ;
Laparoscopy vs. SILS, NOTES and robotic surgery. Czechy, Ostrawa, 1-2.11.2012. (praca
wygłoszona)
Misiak A., Szczepanik A., Lachert E.: Use of autologic thrombocitic gels in the treatment of
patients with trophic ulcers.
III International Georgian – Polish Conference on Medicine in 21st Century: Achievements,
Challenges and Opportunities. Tbilisi, Gruzja 14-16.09.2012. (praca wygłoszona)
Misiak A., Szczepanik A., Lachert E. Pielaciński K., Dąbrowski W.: Mrożony autologiczny
żel płytkowy w leczeniu pseudoguza hemofilowego.
XXXIX Zjazd PTOiR. Rzeszów 19-22.09.2012 r. (plakat)
Misiak A., Szczepanik A., Lachert E., Pielaciński., Dąbrowski W., Letowska M.:
Frozen autologous platelet-rich gel used for treatment of hemophilic pseudotumor - report of
two cases.
XXIX Międzynarodowy Kongres World Federation of Haemophilia. Paris, France, 0812.07.2012. (plakat)
Misiak A., Żbikowski P., Szczepanik A., Lachert E., Buczma A.: Martwica skóry po
endoprotezoplastyce kolana u chorego z hemofilią A.
Zjazd PTOiR. Rzeszów 19-22.09.2012 r. (plakat i wyróżnienie wygłoszeniem)
Mizia S., Lange A., Kyrcz-Krzemień S., Jędrzejczak W.W., Hellmann A., Kowalczyk J.,
Warzocha K., Goździk J., Jaskuła E., Bogunia-Kubik K., Wysoczańska B., Czajka P., Polak
M., Gronkowska A., Nowak J., Markiewicz M., Dzierżak-Miętła M., Olchowy W., Koclęga
A., Sobczyk-Kruszelnicka M., Sędzimirska M., Suchnicki K., Duda D., Lange J., MordakDomagała M., Werkun J., Kościńska K., Torosian T., Hałaburda K., Kaczmarek B.,
Rybarczyk P., Sępkowska K., Kucharska A., Drabko K., Tomaszewska A., Mika-Witkowska
R., Długokęcka A., Mordel A.: Project N R13 0082 06 - the involvement of the different
institutions shown by number of procedures performed. Conference „Practical aspects of
donor-recipient matching in HSCT. Wrocław, December 16-18, 2012. (poster)
Moćko K., Rynans S., Dzieciątkowski T., Majewska A., Basak G., Tomaszewska A.,
Młynarczyk G.: Częstość występowania DNA HHV-1 i HHV-2 u pacjentów po
allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych.
XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Drobnoustroje bez granic, Lublin, 58.09.2012 r., (plakat)
Nasiłowska-Adamska B., Prochorec-Sobieszek M., Borg K., Tomaszewska A., Mariańska B.,
Warzocha K.: Chronic eosinophilic leukemia with erythroblastic proliferation and the rare
translocation t(8;9)(p22;p24) with PCM1-JAK2 fusion gene – a distinct clinical, pathological
and genetic entity successfully treated with alloHSCT.
38th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Genewa,
Szwajcaria, 1-4.04.2012. (plakat)
Nasiłowska-Adamska B., Solarska I., Paluszewska M., Jędrzejczak W.W., Mariańska B.,
Warzocha K.: The clinical significance of the expression of MDR-1, MRP-1, BCRP and LRP
mRNA in adult acute myeloid leukemia.
17th Congress of the European Hematology Association, Amsterdam, The Netherlands, June
14-17, 2012 (plakat)
Nasiłowska-Adamska B., Solarska I., Paluszewska M., Jedrzejczak W.W., Mariańska B.,
Warzocha K.: The high expression of BCRP mRNA is an independent prognostic factor in
adult acute myeloid leukemia associated with MLL-PTD.
2nd World Congress on Controversies in Hematology, Barcelona, 6-8.09.2012. (plakat)
Nasiłowska-Adamska B., Solarska I., Paluszewska M., Jędrzejczak W.W., Mariańska B.,
Warzocha K.: FLT3-ITD and MLL-PTD mutations influence the expression of MDR1, MRP1
and BCRP mRNA in adult acute myeloid leukemia.
54th ASH Annual Meeting and Exposition, Atlanta, USA, 8-11.12.2012. (plakat)
Nowak J.: Nocna napadowa hemoglobinuria: patogeneza.
Wykład edukacyjny, IHiT, 11.10.2012 r.
Nowak J.: Wdrożenie i ocena metody Luminex do genotypowania alleli HLA u pacjentów i
potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych, porównanie wyników z metodą
serologiczną.
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego z okazji
Jubileuszu X-lecia PTIg: Badania Immunogenetgyczne w Transplantologii i Diagnostyce.
Otrębusy k/Warszawy, 23-24.11.2012 r. (abstrakt)
Nowak J.: Wpływ cząsteczek HLA klasy I podlegających ligacji KIR na przeżycie wolne od
choroby u pacjentów z chłoniakami złośliwymi.
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego z okazji
Jubileuszu X-lecia PTIg: Badania Immunogenetgyczne w Transplantologii i Diagnostyce.
Otrębusy k/Warszawy, 23-24.11.2012 r. (wystąpienie plenarne)
Nowak J., Mika-Witkowska R., Golec A., Długokęcka A., Dziopa J., Marosz-Rudnicka A.,
Graczyk-Pol E.: DRB1*08:01-DQB1*06:02 – nowy haplotyp w populacji europejskiej,
badanie rodzinne i populacyjne.
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego z okazji
Jubileuszu X-lecia PTIg: Badania Immunogenetgyczne w Transplantologii i Diagnostyce.
Otrębusy k/Warszawy, 23-24.11.2012 r. (wystąpienie ustne)
Nowak J., Mika-Witkowska R., Golec A., Szemraj M., Dlugokecka A., Dziopa J., MaroszRudnicka A., Pienko K.: New DRB1*08:01-DQB1*06:02 haplotype in European population,
a family and population study.
6th East-West Immunogenetics Conference, Olomouc, March 1-2, 2012. (prezentacja ustna)
Nowak J., Woźniak J., Mendek-Czajkowska E., Długokęcka A., Mika-Witkowska R.,
Rogatko-Koroś M., Graczyk-Pol E., Marosz-Rudnicka A., Dziopa J., Golec A., KopećSzlęzak J., Warzocha K.: Ekspresja cząsteczek HLA-DR na komórkach CD34 pozytywnych
krwi obwodowej u pacjentów z nocną napadową hemoglobinurią. Konferencja NaukowoSzkoleniowa Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego z okazji Jubileuszu X-lecia PTIg:
Badania Immunogenetyczne w Transplantologii i Diagnostyce. Otrębusy k/Warszawy, 2324.11.2012 r. (wystąpienie ustne)
Nowak J., Wozniak J., Mendek-Czajkowska E., Mika-Witkowska R., Dlugokecka A.,
Marosz-Rudnicka A., Kopec-Szlezak J.: Increased expression of HLA-DR molecules on
peripheral blood hematopoietic CD34+ cells in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. 6th
East-West Immunogenetics Conference, Olomouc, March 1-2, 2012. (prezentacja ustna)
Odnoczko E., Baran B., Buczma A., Pavlova A., Oldenburg J., Windyga J.: Molecular
analysis and clinical course of factor XI (FXI) deficiency in twelve Polish families..
XXIX Międzynarodowy Kongres World Federation of Haemophilia. Paris, France, 08-12. 07.
2012.(plakat)
Olszewska-Bożek K., Woś J., Bojarska-Junak A., Hus I., Wąsik-Szczepanek E., GórskaKosicka M., Dmoszyńska A., Roliński J.: Assessment of peripheral blood and bone marrow
cells apoptosis in patients with chronic lymphocytic leukemia.
XI Międzynarodowa Konferencja : Przewlekłe choroby mielo- i limfoproliferacyjne.
Kazimierz Dolny, 18-20 maja 2012 r. (referat)
Orzińska A., Guz K., Brojer E.: Optimization of noninvasive fetal RhD genotyping.
Biomedical Papers. A Journal of the Faculty of Medicine and Dentristy.
2nd Central-Eastern European Symposium on Free Nucleic Acids in Non –Invasive Prenatal
Diagnosis. Czech Republic, Olomunec, 25-26.10.2012, (doniesienie ustne)
Orzińska A., Guz K., Polin H., Pelc-Kłopotowska M., Gielczyńska A., Śliwa B., Kowalewska
M., Pawłowska E., Włodarczyk B., Malag M., Żmudzin A., Krzemenowska M., Bednarz J.,
Michalewska B., Gabriel C., Brojer E.: RHD variants among Polish D negative blood donors.
The 32nd International Congress of the ISBT Cancun, Mexico, 7-12.07. 2012 (plakat)
Patkowska E.: CML Case Study. Excel Preceptorship Programme
Interactive Forum on CML, 17-18.05.12. Barcelona (prezentacja ustna)
Patkowska E.: Silny inhibitor kinazy tyrozynowej na początku – nowe strategie leczenia
przewlekłej białaczki szpikowej.
Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT,18.06.2012 r.
Pelc-Kłopotowska M., Bednarz J., Orzińska A., Guz K., Michalewska B., Brojer E. i in.:
Badania serologiczne i molekularne pomocne w wyjaśnieniu rozbieżności w wynikach
oznaczeń RhD – antygen D o słabej ekspresji, allele genu RHD wykrywane w Polsce.
Sekcja Transfuzjologiczna PTHiT, Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa
Postępy w Immunohematologii, Warszawa, 14–15.11.2012 r. (wykład)
Pelc-Kłopotowska M., Guz K., Polin H., Orzińska A., Śliwa B.,Watman-Danielkiewicz M.,
Gielżyńska A., Zajączkowska G., Kowalewska M., Bednarz J., Krzemienowska M., Gabriel
C., Michalewska B., Brojer E.: Molecular basis of weak expression of D, antigen in Poland.
The 32nd International Congress of the ISBT Cancun, Mexico, 7-12.07.2012. (plakat)
Peyrard T., Nataf J., Poupel S., Zimmerlin K., Visomblain B., Michalewska B.: Cx Cx and
CwCx Red Blood Cells are Incompatible with MAR-like Antibody Made by a Cw Cw Patient.
Presentation from the AABB Annual Meeting and CTTXPO Boston, USA, October 69,2012. (plakat)
Pleban E.: Natural History of a Patient after EVAR.
Adriatic Vascular Summit organizowane przez International Society for Endovascular
Specialists (ISES), Siena, Włochy, 5-8.09.2012.
Pleban E., Dobrowolski T., Szopiński P.: Carotid stent fracture – a devastating complication
XIX Polsko-Niemieckie Spotkanie Chirurgów Naczyniowych, Chemnitz, Germany, 13.06.2012. (referat plenarny)
Pluta A., Robak T., Wrzesien-Kus A., Budziszewska K., Sulek K., Wawrzyniak E.,
Czemerska M., Zwolinska M., Golos A., Holowiecka-Goral A., Kyrcz-Krzemien S., Piszcz J.,
Kloczko J., Mordak M., Lange A., Razny M., Madry K., Jedrzejczak W. W., Grosicki S.,
Butrym A., Kuliczkowski,K., Warzocha K., Holowiecki J., Wierzbowska A.: Daunorubicine,
Cytarabine and Cladribine (DAC) vs Daunorubicine and Cytarabine (DA) Induction
Treatment in Elderly Acute Myeloid Leukemia (AML) Patients – Results of the Prospective,
Multicenter, Randomized Trial of the Polish Adult Leukemia Group (PALG).
54th Annual Meeting of the American Society of Hematology, 2012, San Diego (USA)
(Abstract 3602, Blood 120, Suppl. 1).
Podstawka U., Woźniak J., Szczepańska I., Sikorska A.: Określenie procedur oznaczania
choroby resztkowej w B-CLL i HCL metodą cytometrii przepływowej
II Zjazd Polskiego Towarzystwa Cytometrii, Kazimierz Dolny, 7-8.09.2012 r. (plakat)
Prochorec-Sobieszek M.: Diagnostyka hematopatologiczna chłoniaków szarej strefy.
III Konferencja Edukacyjna czasopisma „Hematologia”, Sopot, 21-23.09.2012 r. (wykład)
Prochorec-Sobieszek M.: Diagnostyka i klasyfikacja DLBCL
Konferencja Lymphoma Forum of Excellence Pathology pt. Co chcemy wiedzieć o
diagnostyce chłoniaków? Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 23-24.03.2012 r.
(wykład)
Prochorec-Sobieszek M.: Diagnostyka i klasyfikacja DLBCL
Spotkanie edukacyjne WUM, Warszawa, 24.05.2012 r. (wykład)
Prochorec-Sobieszek M.: Diagnostyka różnicowa FL.
Konferencja Lymphoma Forum of Excellence 13 Edycja Polska nt. Chłoniaki indolentnewłaściwa diagnostyka i leczenie, Warszawa, 23-24.11.2012 r. (wykład)
Prochorec-Sobieszek M.: Diagnostyka różnicowa MCL
Konferencja Lymphoma Forum of Excellence Pathology pt. Co chcemy wiedzieć o
diagnostyce chłoniaków? Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 23-24.03.2012 r.
(wykład)
Prochorec-Sobieszek M.: Kanony diagnostyki SLL.
Konferencja Lymphoma Forum of Excellence 13 Edycja Polska nt. Chłoniaki indolentnewłaściwa diagnostyka i leczenie, Warszawa, 23-24.11.2012 r. (wykład)
Prochorec-Sobieszek M.: Wytyczne diagnostyczne badania tkanek chorych na nowotwory
układu chłonnego i krwiotwórczego.
Spotkanie ekspertów w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”
Ministerstwa Zdrowia „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii
onkologicznej”, Warszawa, 16-17.11.2012 r. (wykład)
Prochorec-Sobieszek M.: Zmiany odczynowe i nowotworowe w węzłach chłonnych.
Warsztaty wideomikroskopowe dotyczące patologii chłoniaków pod patronatem Polskiego
Towarzystwa Patologów Uniwersytet Medyczny, Łódź, 2-3.06.2012 r. (wykład)
Prochorec-Sobieszek M.: Zmiany odczynowe w węzłach chłonnych.
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Patologów Centralny Szpital Kliniczny MSWA,
Warszawa, 6.12.2012 r. (wykład)
Prochorec-Sobieszek M., Rymkiewicz G., Makuch-Łasica H., Michalak K., SzumeraCiećkiewicz A., Szymańska-Giemza O., Maryniak R., Warzocha K.: Analysis of patients with
T – cell large granular lymphocyte proliferations: report on 55 cases.
XVI Meeting of the European Association for Hematopathology, Lisbon, Portugal, 2025.10.2012. (plakat)
Proniewski J. Standaryzacja pomiarów prędkości przepływu w naczyniach układu wrotnego
w badaniach ultrasonograficznych z zastosowaniem metody Dopplera. Spotkanie klinicznonaukowe, IHiT, 21.05.2012 r.
Rosiek A.: Sztuczna krew
Konferencja Postępy w badaniach czynników zakaźnych w krwiodawstwie , Instytut
Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie we współpracy z firmą Johnson&Johnson,
Jachranka, 20-21.06.2012 r.
Rosiek A.: Znaczenie plazmaferezy w neurologii na podstawie wytycznych ASFA oraz
AAN- podejście praktyczne
Spotkanie naukowe Regionalnego Towarzystwa Neurologicznego, Warszawa, 16.02.2012 r.
Rosiek A., Antoniewicz-Papis J., Lachert E., Dąbrowska A., Letowska M.: Donor adverse
reactions in Polish Blood Transfusion Service.
32nd International Society of Blood Transfusion in joint cooperation with the 10th Congress
of AMMTAC, Cancun, Mexico, 7-12 July 2012.
Sacha T, Zawada M, Leszczynska A, Solarska I, Florek I, Czekalska S, Cwynar D, Prejzner
W, Szałajko M, Borg K, Warzocha K, Skotnicki A.: Comparision of the BCR-ABL gene
expression by the GeneXper System and standardized RQ-PCR metod In three Polish
Molecular Laboratories In patients with chronic myeloid leukemia treated with TKIs.
17th Congress of the European Hematology Association, Amsterdam, The Netherlands, June
14–17, 2012. poster
Sawczuk-Chabin J.: Zespoły mielodysplastyczne.
Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 05.01.2012 r.
Seferyńska I.: Nilotinib w leczeniu pierwszej linii w przewlekłej białaczce szpikowej.
Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 12.11.2012 r.
Seferyńska I.: Ocena wpływu terapii inhibitorami kinazy tyrozynowej: imatynibem,
dazatynibem i nilotynibem u chorych z przewlekłą białaczką szpikową na funkcję lewej
komory serca.
Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 03.12.2012 r.
Seferyńska I.: Przewlekłe zespoły mieloproliferacyjkne
Wykład edukacyjny, IHiT, 31.05.2012 r.
Skalska U., Prochorec-Sobieszek M., Maśliński W., Kontny E.: Osteogenic potential of
mesenchymal stem cells from articular adipose tissue - comparison of rheumatoid arthritis and
osteoarthritis.
EULAR Annual European Congress of Rheumatology, Berlin, 6-9 June 2012. (plakat)
Sobocińska-Mirska A., Adamowicz-Salach A., Ziółkowska H., Bykowska K., Windyga J.,
Matysiak M. Zakrzepowa plamica małopłytkowa u 3-letniego chłopca – opis przypadku.
VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii I Hematologii Dziecięcej. (praca wygłoszona)
Sokołowska B., Kowalska M., Bykowska K., Nowaczyńska A., Walter-Croneck A.,
Chocholska S., Mendek-Czajkowska E., Gromek T., Wejksza K., Kandefer-Szerszeń M.,
Windyga J., Warzocha, K.: Coagulation profile of ET pateints presenting thrombotic
complications.
17th Congress of the European Hematology Association, Amsterdam, The Netherlands, June
14–17, 2012.
Sokół-Leszczyńska B., Leszczyński P., Mik E., Kuziak A, Sawicka-Grzelak A., Młynarczyk
G., Wróblewska M.: Porównanie lekooporności gram ujemnych pałeczek niefermentujących
izolowanych od pacjentów hospitalizowanych w dwóch warszawskich szpitalach w 2010
roku.
XXVII Zjazd Mikrobiologów Drobnoustroje bez granic, Lublin, 5-8.09.2012 r.
Sokół-Leszczyńska B., Leszczyński P., Mik E., Kuziak A., Sawicka-Grzelak A., Młynarczyk
G., Wróblewska M.
Postępy w Medycynie Zakażeń, 30.11-01.12.2012 r.
Sokół-Leszczyńska B., Leszczyński P., Mik E., Kuziak A., Sawicka-Grzelak A., Młynarczyk
G., Wróblewska M.: Wpływ wprowadzenia kryteriów EUCAST na wybór antybiotyku do
terapii empirycznej.
XXVII Zjazd Mikrobiologów Drobnoustroje bez granic, Lublin, 5-8.09.2012 r.
Solarska I.: Analiza ekspresji ZAP-70 w przewlekłej białaczce limfocytowej metodą Realtime PCR.
Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 10.12.2012 r.
Spychalska J.: Membranopatie
Wykład edukacyjny, IHiT, 06.12.2012 r.
Spychalska J.: Nowości w diagnostyce nocnej napadowej hemoglobinurii.
Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Diagnostyka Laboratoryjna 2012 zorganizowanej
przez KML w Polsce. Falenty 22-24.05.2012 r. (wykład)
Spychalska J., Błocka M., Turowski P., Pyl H., Mendek-Czajkowska E., Brojer E.:
Wykrywanie klonu komórek typu NNH przy użyciu inaktywowanej aerolizyny (FLAER).
II Zjazd Polskiego Towarzystwa Cytometrii, Lublin 7-8.09.2012 r. (plakat)
Stefanska-Windyga E., Baran B., Czubak G., Windyga J.: Safe concurrent use of intravenous
or oral tranexamic acid and aPCC in patients with hemophilia complicated by high-titer
inhibitors. Haemophilia 2012; 18 (suppl. 3): PO-WE-036.
XXIX Międzynarodowy Kongres World Federation of Haemophilia. Paris, France, 8-12.
07.2012. (plakat)
Stefańska-Windyga E., Windyga J.: Choroba Von Willebranda i inne osoczowe skazy
krwotoczne o których musi wiedzieć każdy ginekolog położnik – sesja ilustrowana
przypadkami klinicznymi.
Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Zaburzenia hemostazy u kobiet”. Szczeciński Oddział
PTHiT i Oddział Zachodniopomorski PTG. Szczecin, 10.11.2012 r. (referat)
Stegelmann F., Mayer J., Warzocha K., Huguet F., Steegmann J. L., Gambarcoti-Passerini C.,
Lofgren C., Dejardin D., Hochhaus A.: Dasatinib vs imatinib in patients with newly
diagnosed chronic chase chronic myeloid leukemia (CML-CP): DASISION European
subpopulation analysis.
German Hematology and Oncology Congress (DGHO), Germany 2012
Styczyński J., Gil L., Donnelly JP., Ljungman P., Martino R., Halkes S., Theunissen K.,
Maertens J. Kałwak K., Hubacek P., Sica S., van der Velden W., Omar H., Nozzoli C., Fagioli
F., Matthes S., Diaz MA., Migliavacca M., Balduzzi A., Faraci M., Tomaszewska A., de la
Camara R., van Biezen A., Tridello G., Einsele H., Cesaro S.: Use of rituximab for post-SCT
EBV-PTLD: the final results of a retrospective EBMT study.
38th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Genewa,
Szwajcaria, 1-4.04.2012. (praca wygłoszona)
Styczyński J., Gil L., Ljungman P., Donnely J.P., Martino R., Theunissen K., Maertens J.,
Kalwak K., Hubacek P., Sica S., van der Velden W., Omar H., Nozzoli C., Fagioli F., Matthes
S., Díaz M.A., Migliavacca M., Balduzzi Faraci M., Tomaszewska A., de la Camara R., Koek
J., Einsele H., Cesaro S.: Epstein-Barr virus-related post-transplant lymphoproliferative
disorder in Children treated with rituximab: The impact of Viral Load and Non-Lymphoid
Tissue Involvement.
BMT Tandem Meeting, San Diego, USA, 01-05.02.2012. (plakat)
Sulkowska E.: Analiza wyników badań przeglądowych w kierunku kiły (Treponema
pallidum) u dawców krwi (c.d.).
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Postępy w badaniach czynników zakaźnych w
krwiodawstwie, Jachranka 20-21.06.2012 r. (referat plenarny)
Sulkowska E.: Epidemiologia zakażenia krętkiem bladym (Treponema palidum) w Polsce w
latach 2006-2010 na podstawie badań przeglądowych u dawców krwi.
Konferencja „Diagnostyka zakażeń wirusowych u dawców krwi” Otrębusy k/Warszawy, 1617.02.2012 r. (referat plenarny)
Szczepanik A.: Leczenie operacyjne chorych z ciężkimi wrodzonymi skazami krwotocznymi
– doświadczenia z rFVIIa.
Konferencja „Postępy w krwiodawstwie”, Olsztyn 10-11.01.2012 r. (praca wygłoszona)
Szczepanik A. : Leczenie operacyjne chorych z ciężkimi wrodzonymi skazami krwotocznymi.
Konferencja Sekcji Transfuzjologii Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów,
„ Postępy w krwiodawstwie” Szczecin, 23.03.2012 r. (praca wygłoszona)
Szczepanik A.: Leczenie operacyjne chorych z ciężkimi wrodzonymi skazami krwotocznymi
– doświadczenia z rFVIIa.
Konferencja Naukowa : Zaburzenia Hemostazy – Interdyscyplinarne Wyzwanie
Współczesnej Medycyny, Lublin, 19.04.2012 r.(praca wygłoszona)
Szczepanik A.: Planowe zabiegi chirurgiczne u pacjentów z hemofilią i hemofilią powikłaną
inhibitorem. Konferencja „Innowacje w Hemostazie”, Warszawa, 27-28.09.2012 r. (praca
wygłoszona)
Szczepanik A.: Postępowanie chirurgiczne u pacjentów z wrodzonym niedoborem czynnika
VII.
V Konferencja „Postępy w hemostazie”, Sopot, 24-25.05.2012 r. (praca wygłoszona)
Szczepanik A.B., Misiak A., Szczepanik A.M., Huszcza S., Windyga J.: Sclerotherapy in
secondary prophylaxis of esophageal variceal bleeding in hemophilia patients.
XXX Międzynarodowy Kongres World Federation of Hemophilia, Paris, France, July 8-12,
2012. (plakat)
Szlendak U.: Mutacje genu deaminazy porfobilinogenu (PBGD) w nieerytroidalnej formie
ostrej przerywanej porfirii (AIP)
Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 29.10.2012 r.
Szopiński P.: Biomechanika stentów i stent-graftów – co chirurg naczyniowy wiedzieć
powinien.
V Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych, Ossa, 29.03.-1.04.2012 r.
(referat plenarny)
Szopiński P.: Carotid stenting: a view of a vascular surgeon.
Scientific and practical course of carotid stening ICA-2012, Moskwa, Rosja, 23.11.2012.
(referat plenarny)
Szopiński P.: Extracranial Carotid Aneurysms – still a challenge for vascular specialists.
IX International and Brazilian Congress on Endovascular Surgery (CICE Meeting 2012), Sao
Paulo, Brazylia, 25-28.04.2012. (referat plenarny)
Szopiński P.: Hybrid operation for a complex aneurismal arterial desease.
Endovascular Summit of International Society for Endovascular Specialists, Buenos Aires,
Argentyna, 7-8.12.2012. (referat plenarny)
Szopiński P.: Leczenie powikłań po stent-graftach.
XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w chirurgii naczyń”,
Kazimierz Dolny, 11-13.05.2012 r. (referat plenarny)
Szopiński P.: Nowoczesna diagnostyka różnicowa i leczenie farmakologiczne w ZSC –
spojrzenie chirurga.
Mazowieckie Dni Leczenia Ran, Warszawa, 19.05.2012 r. (referat plenarny)
Szopiński P.: Nowoczesne metody leczenia tętniaków aorty brzusznej.
Zebranie Naukowo-Szkoleniowe Towarzystwa Chirurgów Polskich, Bydgoszcz 23.03.2012 r.
Szopiński P.: Patients operated with the sandwich technique to preserve hypogastric artery
during EVAR.
Adriatic Vascular Summit organizowane przez International Society for Endovascular
Specialists (ISES), Siena, Włochy, 5-8.09.2012.
Szopiński P.: Progression of abdominal aneurysm after previous open surgery – the use of
branched stent-graft.
Endovascular Summit of International Society for Endovascular Specialists, Buenos Aires,
Argentyna, 7-8.12.2012. (praca wygłoszona)
Szopiński P.: Zastosowanie stentów pokrywanych w zespole Leriche’a.
II Międzynarodowa Konferencja „Nowe możliwości leczenia endowaskularnego chorób
naczyń”, Poznań, 13-14.12.2012 r. (referat plenarny)
Szopiński P.: Przedstawienie przypadku powikłania leczenia wewnątrznaczyniowego
Warsztaty Interwencji Naczyniowych (WIN 2012), Kraków,19-21.04.2012 r.
Szopiński P.: Sandwich technique as a useful method to preserve hypograstric artery in
EVAR.
XIX Polsko-Niemieckie Spotkanie Chirurgów Naczyniowych, Chemnitz, Germany, 13.06.2012. (referat plenarny)
Szopiński P.: Secondary aneurysm rupture after EVAR?
IX International and Brazilian Congress on Endovascular Surgery (CICE Meeting 2012), Sao
Paulo, Brazylia, 25-28.04.2012. (referat plenarny)
Szopiński P.: Secondary aneurysm rupture – still a unresolved problem after EVAR?
XIX Polsko-Niemieckie Spotkanie Chirurgów Naczyniowych, Chemnitz, Germany,13.06.2012. (referat plenarny)
Szopiński P.: Stentowanie żył – aktualny stan wiedzy.
V Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych, Ossa, 29.03.-1.04.2012.
(referat plenarny)
Szopiński P.: Superficial temporal access; a safe route for carotid stenting in patients with
challenging aortic anatomy.
30th Annual Association of International Vascular Surgeons Meeting, Davos, Szwajcaria 1017.03.2012. (referat plenarny)
Szopiński P.: Superficial temporal approach – a new method to facilitate carotid artery
stenting with difficult aortic arch
Endovascology Congress, Shanghai, Chiny, 17-21.10.2012. (referat plenarny)
Szopiński P., Pleban E.: Interwencyjne leczenie ostrej zakrzepicy żył głębokich.
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Zakopane, 1-3.03.2012 r. (referat
plenarny)
Szopiński P., Pleban E.: New stent systems for PVI – tips & tricks
New Technologies for peripheral Vascular Interventions Workshop, Leipzig, Germany, 2728.09.2012. (referat plenarny)
Szopiński P., Pleban E., Janas M.: Minimally invasive treatment of a life threatening injury of
subclavian artery
XIX Polsko-Niemieckie Spotkanie Chirurgów Naczyniowych, Chemnitz, Germany, 13.06.2012. (referat plenarny)
Szpila T.: Korzyści i zastosowania pegfilgrastimu u pacjentów z chorobą nowotworową.
Wykład edukacyjny, IHiT, 29.11.2012 r.
Szpila T.: Przewlekła białaczka limfocytowa.
Wykład edukacyjny, IHiT, 16.02.2012 r.
Szpila T.: Rola pegfilgrastimu w leczeniu wspomagającym.
Wykład edukacyjny, IHiT, 29.11.2012 r.
Tomaszewska A., Guz K., Nasiłowska-Adamska B., Orzińska A., Krzemieniowska M.,
Przybylski M., Smolarczyk-Wodzyńska J., Brojer E., Mariańska B.: Clinical significance of
glutathione S-transferase M1 and T1 genes polymorphisms for outcome after allogeneic
haematopoietic stem cell transplantation.
38th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Genewa,
1-4.04.2012. (plakat)
Tomaszewska A., Lojko A., Piatkowska-Jakubas B., Kata D., Paluszewska M., OwocLempach J., Styczyński J., Nasiłowska-Adamska B., Szczepiński A., Guz K., Komarnicki M.,
Skotnicki A., Kyrcz-Krzemień S., Jędrzejczak W., Chybicka A., Mariańska B.:
Extramedullary relapses following allogeneic haematopoietic stem cell transplantation for
acute myeloid leukaemia.
38th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Genewa,
Szwajcaria, 1-4.04.2012. (plakat)
Tomaszewska A., Lojko A., Piątkowska-Jakubas B., Kata D., Paluszewska M., OwocLempach J., Styczyński J., Nasiłowska-Adamska B., Szczepiński A., Guz K., Komarnicki M.,
Skotnicki A., Kyrcz-Krzemień S., Jędrzejczak W., Chybicka A., Mariańska B.:
Występowanie pozaszpikowych wznów po alloHSCT u dorosłych i dzieci chorych na ostrą
białaczkę szpikową (wieloośrodkowe retrospektywne badanie obserwacyjne).
Konferencja PALG, Warszawa, 16-17.03.2012 r. (praca wygłoszona)
Uhrynowska M.: Alloimmunologiczna małopłytkowość płodów/noworodków – diagnostyka i
leczenie.
Zebranie naukowo-szkoleniowe Zarząd Oddziału PTDL, Rzeszów, 18.10.2012 r. (wyklad)
Uhrynowska M.: Diagnostyka małopłytkowości: kiedy i jak rozpoznać małopłytkowość
immunologiczną?
Sekcja Transfuzjologiczna PTHiT, Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa
Postępy w Immunohematologii, Warszawa, 14-15.11.2012 r. (wykład)
Uhrynowska M.: Przypadek potransfuzyjnej ostrej niewydolności oddechowej spowodowanej
swoistymi przeciwciałami przeciwgranulocytarnymi.
Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 09.01.2012 r.
Wasilewski R.: Porfiria – obraz kliniczny i diagnostyka.
Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego Oddział w Białymstoku,
Białystok, 15.11.2012 r. (referat)
Wasilewski R.: Spotkanie z ekspertem: Porfiria – rzadko rozważana przyczyna bólów brzucha
XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Kraków, 5.10.2012 r. (wykład)
Watman Danielkiewicz D., Michalik M., Zabłocki W.: Analiza wyników oznaczeń grup krwi
ABO w sprawdzianach zewnętrznej oceny jakości badań (KPZOJ 2010- 2011).
Sekcja Transfuzjologiczna PTHiT, Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa
Postępy w Immunohematologii, Warszawa, 14–15.11.2012 r. (wykład)
Warzocha K.: Najważniejsze doniesienia na 53 konferencji ASH.
VI Ogólnopolska Konferencja po-ASH, Zakopane, 2012 r. ( wykład)
Warzocha K.: 36-miesięczna aktualizacja badania ENESTnd.
XI Międzynarodowa Konferencja „Przewlekłe Choroby Mielo- i limfoproliferacyjne,
Kazimierz Dolny, 2012 r. (wykład)
Warzocha K.: Diagnostyka powiększonych węzłów chłonnych. Praktyka dzisiaj – czy droga
do rozpoznania jest łatwiejsza?
I edycja Ogólnopolskiej Konferencji Hematologia Praktyczna, Rzeszów, 2012 r. (wykład)
Warzocha K.: Dlaczego silny TKI na początku choroby?
Konferencja „Onkologia i Hematologia: wspólne wyzwania i dylematy kliniczne”, Łódź,
2012 r. (wykład)
Warzocha K.: Leczenie podtrzymujące chłoniaków: uzasadnienie, fakty i przyszłość. Polska
Szkoła Hematologii, Warszawa, 2012 r. (wykład)
Warzocha K.: Najważniejsze doniesienia na 53 konferencji ASH.
VI Ogólnopolska Konferencja po-ASH, Zakopane, 2012 r. (wykład)
Warzocha K.: Optymalizacja pierwszej i kolejnych linii leczenia chorych z CML – ewolucja
w kierunku terapii indywidualizowanych?”
XI Międzynarodowa Konferencja „Przewlekłe Choroby Mielo- i limfoproliferacyjne,
Kazimierz Dolny, 2012 r. (wykład)
Warzocha K.: Optymalizacja pierwszej i kolejnych linii leczenia chorych z PBSz – ewolucja
w kierunku terapii indywidualizowanych?
Akademia PBSz – edycja IV, Warszawa, 2012 r.
Warzocha K.: Perspektywa leczenia pacjentów z MDS z del(5q-).
Current and Future Perspectives of MM treatment, Warszawa 2012 r. (wykład)
Warzocha K.: Postępowanie u chorych na chłoniaki z towarzyszącym zakażeniem HBV i
HCV.
III Kongres Onkologii Polskiej, Wrocław, 2012 r. (wykład)
Warzocha K.: Postępy w diagnostyce i leczeniu szpiczaka.
IV Warmińsko-Mazurskie Warsztaty Onkologiczne, Mikołajki 2012 r. (wykład)
Windyga J.: Analiza genetyczna i kliniczna wrodzonego niedoboru czynnika krzepnięcia XI
w Polsce
Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 12.03.2012 r.
Windyga J.: Chirurgia ortopedyczna: profilaktyka przeciwzakrzepowa oraz postępowanie w
przypadkach wystąpienia powikłań.
5th Warsaw Symposium on Thromboembolism. Warszawa, 18-19.05.2012 r. (doniesienie
ustne)
Windyga J.: Choroba królów - nasze wyzwanie czy utrapienie? Trudne pytania – jasne
odpowiedzi.
V Konferencja „Postępy w hemostazie”, Sopot, 24-25.05.2012 r. (referat)
Windyga J.: Combined use of FEIBA with TXA in Poland.
10th Inhibitor Workshop for Opinion Leaders in Hemophilia. Praga, Czechy, 10-12.10.2012.
(referat)
Windyga J.: Czy naprawdę znamy hemofilię B?
V Konferencja „Postępy w hemostazie” Sopot, 24-25.05.2012 r. (doniesienie ustne)
Windyga J.: DIC: diagnostyka i leczenie
Wykład edukacyjny, IHiT, 20.12.2012 r.
Windyga J.: Dziś i jutro leczenia hemofilii.
III Konferencja Edukacyjna Czasopisma Hematologia. Sopot, 21-23.09.2012 r. (referat)
Windyga J.: Hemophilia care in Poland.
National Medical Symposium of Hemophilia Care. Sinaia, Rumunia. 12.10.2012. (referat)
Windyga J. Hemofilia nabyta.
III Sympozjum Naukowe „Masywne krwotoki – nowe spojrzenie na znane problemy”.
Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków. Warszawa, 14-15.09.2012 r.
(referat)
Windyga J.: Hemofilia nabyta.
Onkohematologia 2012. Kontrowersje w Onkohematologii. Interaktywne repetytorium.
Gdańsk, 25.05.2012 r. (referat)
Windyga J. Hemofilia nabyta.
Onkohematologia 2012. Kontrowersje w Onkohematologii. Interaktywne repetytorium. Łódź,
14.12.2012 r. (referat)
Windyga J.: Hemofilia nabyta.
Onkohematologia 2012. Kontrowersje w Onkohematologii. Interaktywne repetytorium.
Warszawa, 12.04.2012 r. (referat)
Windyga J.: Jak długo antykoagulować po epizodzie ŻChZZ, czy nowe leki mogą nam
pomóc?
VII Kongres Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Zakopane, 1-3.03.2012 r. (referat)
Windyga J.: Management of primary immune trombocytopenia in 2012.
XIIth European Symposium on Platelet and Granulocyte Immunobiology. Warszawa, 1013.05.2012 r. (referat)
Windyga J.: Management of VWD – on dem and, prophylaxis and surgical interventions.
Octapharma Academy (hemophilia education). Modern management of haemophilia and Von
Willebrand disease. Kijów, Ukraina, 20-21.09.2012 r. (referat)
Windyga J.: Masterclass: case studiem in emerging health issues: cardiac surgery.
3rd Haemophilia Global Summit. Windsor, Wielka Brytania, 16-18.11.2012. (referat)
Windyga J.: Nabyte skazy krwotoczne osoczowe – rozpoznanie i leczenie.
XXXVII Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich i XI Krajowa Konferencja Szkoleniowa
„Postępy w chorobach wewnętrznych – INTERNA 2012”, 12-14.04.2012 r. (referat)
Windyga J.: Niedobór czynnika XIII.
VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii I Hematologii Dziecięcej. Łódź 30.0502.06.2012 r. (referat)
Windyga J.: Niedobór czynnika XIII, diagnostyka, obraz kliniczny, leczenie. Innowacje w
Hemostazie. Grupa ds. Hemostazy PTHiT. Warszawa, 27-28.09.2012. Referat.
Windyga J.: Nowe leki przeciwzakrzepowe w badaniach klinicznych. Jakie sa praktyczne
różnice między inhibitorami IIa i Xa?
III Konferencja Migotanie przedsionków – stan wiedzy i współczesne zasady postępowania.
Sekcja Rytmu Serca PTK. Warszawa, 9-10.03.2012 r. (referat)
Windyga J.: Ocena generacji trombiny u chorych na ciężką hemofilię A po dożylnej infuzji
koncentratu czynnika VIII.
Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 06.02.2012 r.
Windyga J.: Osoczowe skazy krwotoczne.
VI Ogólnopolska Konferencja Po-ASH. Zakopane 2-4.03.2012 r. (referat)
Windyga J.: Osoczowe zaburzenia hemostazy w przewlekłych chorobach wątroby. Śląskie
Debaty Koagulologiczne.
Konferencja: Niewydolność wątroby jako przyczyna lub konsekwencja zaburzeń hemostazy –
wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne. ŚUM, KIDL, ŚIL. Chorzów 24.11.2012 r. (referat)
Windyga J.: Overview of Pro-FEIBA data.
Prophylaxis for Inhibitor Patients Engagement Meeting (PIPE). Praga, Czechy 8-9.02.2012.
(referat)
Windyga J.: Planowe zabiegi ortopedyczne u pacjentów z hemofilią i hemofilią powikłana
inhibitorem – wyzwania 2012.
Innowacje w Hemostazie. Grupa ds. Hemostazy PTHiT. Warszawa, 27-28.09.2012 r. (referat)
Windyga J.: Podstawowa interpretacja koagulogramu – kiedy myśleć o chorobie?
VII Kongres Akademii po Dyplomie. Warszawa 25-26.05.2012 r. (referat).
Windyga J.: Profilaktyka krwawień u pacjentów z inhibitorem.
Bydgosko-Toruński Oddział PTHiT. Bydgoszcz, 12.05.2012 r. (referat)
Windyga J.: Profilaktyka krwawień u pacjentów z inhibitorem.
Spotkanie naukowe. Gdańsk, 16.03.2012 r. (referat)
Windyga J.: Profilaktyka krwawień u pacjentów z inhibitorem.
Spotkanie naukowe. Warszawa 31.03.2012 r. (referat)
Windyga J.: Role of the nurse in the hemophilia care.
WFH Nurses Workshop. Kiszyniów, Mołdowa, 19.02.2012. (referat)
Windyga J.: Rozważania o zaburzeniach hemostazy
Wykład edukacyjny, IHiT, 05.04.2012 r.
Windyga J.: Ryzyko powikłań krwotocznych związane z leczeniem przeciwkrzepliwym u
pacjentów chirurgicznych.
III Sympozjum Naukowe „Masywne krwotoki – nowe spojrzenie na znane problemy”.
Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków. Warszawa, 14-15.09.2012 r.
(referat)
Windyga J.: Trudna droga do nowoczesnej terapii hemofilii. Powikłania terapii – pacjent z
inhibitorem.
VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii I Hematologii Dziecięcej. Łódź 30.0502.06.2012 r. (referat)
Windyga J.: Unmet medical Leeds in hemophilia B.
XXII Annual Hemophilia Research Study Update. 22-25.03.2012. (referat)
Windyga J.: Wrodzony niedobór czynnika VII – epidemiologia, diagnostyka, leczenie. V
Konferencja Pt. Postępy w hemostazie. Sopot, 24-25.05.2011. Doniesienie ustne.
Windyga J.: Zaburzenia hemostazy – punkt widzenia hematologa podsumowanie. Warsztaty
Interdyscyplinarne: Zaburzenia Hemostazy – Wyzwanie Interdyscyplinarne. Kraków,
27.03.2012 r. (referat)
Windyga J.: Zaburzenia hemostazy – punkt widzenia hematologa podsumowanie. Warsztaty
Interdyscyplinarne: Zaburzenia Hemostazy – Wyzwanie Interdyscyplinarne. Poznań,
09.11.2012 r. (referat)
Windyga J.: Zaburzenia krzepnięcia dla lekarza dyżurnego.
IHiT 09.03.2012 r. (referat)
Windyga J.: Zaburzenia hemostazy – punkt widzenia hematologa podsumowanie. Warsztaty
Interdyscyplinarne: Zaburzenia Hemostazy – Wyzwanie Interdyscyplinarne. Gdańsk,
27.04.2012 r. (referat)
Windyga J.: Zaburzenia hemostazy – punkt widzenia hematologa podsumowanie. Warsztaty
Interdyscyplinarne: Zaburzenia Hemostazy – Wyzwanie Interdyscyplinarne. Lublin,
22.09.2012 r. (referat)
Windyga J.: Zaburzenia hemostazy – punkt widzenia hematologa podsumowanie. Warsztaty
Interdyscyplinarne: Zaburzenia Hemostazy – Wyzwanie Interdyscyplinarne. Łódź,
15.10.2012 r. (referat)
Windyga J.: Zaburzenia hemostazy – punkt widzenia hematologa podsumowanie. Warsztaty
Interdyscyplinarne: Zaburzenia Hemostazy – Wyzwanie Interdyscyplinarne. Warszawa,
30.11.2012 r. (referat)
Windyga J.: Zaburzenia krzepnięcia dla lekarza dyżurnego
Wykład edukacyjny, IHiT 08.11.2012 r.
Windyga J., Lissitchkov T., Stasyshyn O., Mamonov V., Rusen L., Lamas J. L., Oh M-S.,
Chapman M., Fritsch S., Pavlova B. G., Wong W-Y., Abbuehl B.: Pharmacokinetics, Efficacy
and Safety of BAX326, a Novel Recombinant Factor IX: a Prospective, Controlled,
Multicenter Study in Previously Treated Patients with Severe (FIX Level < 1%) or
Moderately Severe (FIX Level ≤ 2%) Hemophilia B.
ASH Annual Meeting, Atlanta, USA, 7-10.12.2012. (plakat)
Windyga J., Stefańska-Windyga E., Odnoczko E.: Jak umiejętnie posługiwać się testami
laboratoryjnymi w ocenie hemostazy.
Warsztaty Interdyscyplinarne: Zaburzenia Hemostazy – Wyzwanie Interdyscyplinarne.
Gdańsk, 27.04.2012 r. (referat)
Windyga J., Stefańska-Windyga E., Odnoczko E.: Jak umiejętnie posługiwać się testami
laboratoryjnymi w ocenie hemostazy.
Warsztaty Interdyscyplinarne: Zaburzenia Hemostazy – Wyzwanie Interdyscyplinarne.
Kraków, 27.03.2012 r. (referat)
Windyga J., Stefańska-Windyga E., Odnoczko E.: Jak umiejętnie posługiwać się testami
laboratoryjnymi w ocenie hemostazy.
Warsztaty Interdyscyplinarne: Zaburzenia Hemostazy – Wyzwanie Interdyscyplinarne.
Lublin, 22.09.2012 r. (referat)
Windyga J., Stefańska-Windyga E., Odnoczko E.: Jak umiejętnie posługiwać się testami
laboratoryjnymi w ocenie hemostazy.
Warsztaty Interdyscyplinarne: Zaburzenia Hemostazy – Wyzwanie Interdyscyplinarne. Łódź,
15.10.2012 r. (referat)
Windyga J., Stefańska-Windyga E., Odnoczko E.: Jak umiejętnie posługiwać się testami
laboratoryjnymi w ocenie hemostazy.
Warsztaty Interdyscyplinarne: Zaburzenia Hemostazy – Wyzwanie Interdyscyplinarne.
Poznań, 9.11.2012 r. (referat)
Windyga J., Stefańska-Windyga E., Odnoczko E.: Jak umiejętnie posługiwać się testami
laboratoryjnymi w ocenie hemostazy.
Warsztaty Interdyscyplinarne: Zaburzenia Hemostazy – Wyzwanie Interdyscyplinarne.
Warszawa. 30.11.2012 r. (referat)
Wiszniewski A.: Próba ustalenia standardów postępowania przeciwzakrzepowego u kobiet
ciężarnych ze zwiększonym ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych ze szczególnym
uwzględnieniem kobiet z chorobami krwi oraz kobiet po zapłodnieniu in vitro.
Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 23.01.2012 r.
Wiszniewski A., Bykowska K., Jaśkowiak W., Misiak A., Szopiński P., Meissner A.:
Retrospektywna ocena częstości występowania trombofilii u kobiet ciężarnych po przebytej
żylnej chorobie zakrzepowo zatorowej w okresie ciąży i/lub połogu.
V Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych, Ossa, 29.03.-1.04.2012.
Wiszniewski A., Bykowska K., Misiak A., Szczepanik A., Szopiński P.: The prevalence of
inherited thrombophilia in women with history deep thrombosis in pregnancy or/and
puerperium.
25th World Congress of International Union of Angiology, Praga, Republika Czeska, 15.07.2012. (plakat)
Wiszniewski A., Juszko K., Sitarz M., Michalak J., Szopiński P.: Wewnątrznaczyniowe
leczenie tętniaków aorty brzusznej metodą z wyboru u chorych z chorobami krwi.
V Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych, Ossa, 29.03.-1.04.2012.
Wiszniewski A., Misiak A., Szczepanik A., Bykowska K.: Clinical management of
recombinant activated factor VIIa in perioperative period in surgical patients with inherited
factor VII deficiency.
25th World Congress of International Union of Angiology, Praga, Republika Czeska, 15.07.2012. (plakat)
Wojciechowska B, Michalik M, Zabłocki W.: Analiza wyników wykrywania przeciwciał w
badaniu przeglądowym i w próbie krzyżowej oraz interpretacji prób zgodności w
sprawdzianach zewnętrznej oceny jakości badań (KPZOJ 2010- 2011).
Sekcja Transfuzjologiczna PTHiT, Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa
Postępy w Immunohematologii, Warszawa, 14-15.11.2012 r. (wykład)
Woś J., Pieczykolan M., Bojarska-Junak A., Hus I., Dmoszyńska A., Tomczak W., Górska
M.: Znaczenie komórek NKT w patogenezie przewlekłej białaczki limfocytowej. XI
Międzynarodowa Konferencja „Przewlekłe choroby mielo- i limfoproliferacyjne”, Kazimierz
Dolny, 18-20.05.2012 r. (referat)
Woźniak J., Solarska I., Podstawka U.: Immunofenotyp komórek białaczkowych w AML
t(8;21).
II Zjazd Polskiego Towarzystwa Cytometrii, Kazimierz Dolny, 7-8.09.2012 r.(poster,
wystąpienie ustne)
Wróbel A.: Małopłytkowość w przebiegu leczenia heparyną – patofizjologia i diagnostyka.
Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Diagnostyka Laboratoryjna 2012 zorganizowanej
przez KML w Polsce. Falenty 22-24.05.2012 r. (wykład)
Wróbel A.: Mikrocząsteczki w składnikach krwi przetoczonych pacjentom z
niehemolitycznymi odczynami poprzetoczeniowymi przebiegającymi z dusznością.
II Zjazd Polskiego Towarzystwa Cytometrii, Lublin, 7-8.09.2012 r. (streszczenie, doniesienie
ustne)
Wróbel A.: Przeciwciała heparynozależne – wykrywanie i znaczenie kliniczne.
Sekcja Transfuzjologiczna PTHiT, Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa
Postępy w Immunohematologii, Warszawa, 14–15.11.2012 r. (wykład)
Wróblewska M.: Antybiotykoterapia u pacjentów hematologicznych.
Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 16.01.2012 r.
Wróblewska M.: Leczenie przeciwgrzybiczne pacjentów hematologicznych.
Wykład edukacyjny, IHiT, 14.06.2012 r.
Wróblewska M.: Pracownik ochrony zdrowia jako źródło zakażeń szpitalnych.
Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 22.10.2012 r.
Wróblewska M.: Wirusy krwiopochodne – profilaktyka.
Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT,16.04.2012 r.
Wróblewska M., Mariańska B.: Zakażenia po przeszczepieniu szpiku i komórek
krwiotwórczych.
XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Lublin, 5-8.09.2012 r. (praca
wygłoszona)
Download