0bow US 1013 Łódź

advertisement
Naczelnik Urzędu Skarbowego
Łódź-Śródmieście
Urząd Skarbowy ŁÓDŹŚRÓDMIEŚCIE
I Zastępca Naczelnika US
Łódź-Śródmieście
90-019 Łódź
ul. Dowborczyków 9/11
II Zastępca Naczelnika US
Łódź-Śródmieście
1013
Pion Obsługi Podatnika
Pion Poboru i Egzekucji
Pion Orzecznictwa
Pion Kontroli
1013-SZNO
1013-SZNE
1013-SZNP
1013-SZNK
Dział Sekretariat
Dział Obsługi Bezpośredniej
Dział Rachunkowości
Dział Podatków Dochodowych i Podatku
od Towarów i Usług oraz Podatków
Majątkowych i Sektorowych
Dział Kontroli Podatkowej
1013-SWS
1013-SOB
1013-SER
1013-SPV
1013-SKP
Dział Spraw Wierzycielskich
Pierwszy Referat Podatków
Dochodowych i Podatku od
Towarów i Usług
Pierwszy Samodzielny Referat Czynności
Analitycznych i Sprawdzających
1013-SEW
1013-SPV1
1013-SKA-1
Dział Egzekucji Administracyjnej
Drugi Referat Podatków
Dochodowych i Podatku od
Towarów i Usług
Drugi Samodzielny Referat Czynności
Analitycznych i Sprawdzających
1013-SEE
1013-SPV2
1013-SKA-2
Wieloosobowe Stanowisko
Podatków Majątkowych i
Sektorowych
Trzeci Samodzielny Referat Czynności
Analitycznych i Sprawdzających
1013-SPM
1013-SKA-3
Samodzielny Referat Identyfikacji i
Weryfikacji Poprawności Rejestracji
Podatników
1013-SKI
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko
Wymiany Informacji Międzynarodowej
1013-SKM
jest przełożonym / jest podwładnym
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko
Spraw Karnych Skarbowych
Kierownik jednostki organizacyjnej
Kierownik jednostki organizacyjnej
Komórka zatrudniająca pracowików
cywilnych
Komórka zatrudniająca pracowików
cywilnych podlegająca pod Szefa KAS
nadrzędna/podrzędna w
strukturze organizacyjnej
jednostek/komórek
Komórka, w której pełnią służbę
funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z
możliwością zatrudnienia pracowników
cywilnych
Komórka zatrudniająca funkcjonariuszy
celno-skarbowych podlegająca pod Szefa
KAS
Oficer Prasowy IAS w ...
Komórka zatrudniająca pracowników
cywilnych z możliwością pełnienia służby
przez funkcjonariuszy Służby CelnoSkarbowej
Rzecznik Prasowy IAS w ...
1013-SKK
Download