1) wykaz prac, które ukazały się drukiem

advertisement
Wykaz prac, które ukazały się drukiem
Allain J.-P., Candotti D.: ISBT HBV Safety a Collaborative Group (w tym Brojer E. i
Grabarczyk P.): Hepatitis B virus in transfusion medicine: Still a problem?
BIOLOGICALS 2012; 40, 3: 180-186.
Antoniewicz-Papis J., Dąbrowska A., Dudziak K., Łętowska M.: Realizacja projektu unijnego
„Rozwój kontroli instytucjonalnej nad bezpieczeństwem i jakością krwi ludzkiej i jej
składników”.
J. Tranf. Med. 2012; 5, 1: 1-25.
Antoniewicz-Papis J., Lachert E.: Systemy informatyczne wykorzystywane w służbie krwi w
świetle doniesień prezentowanych na 21. Regionalnym Zjeździe Międzynarodowego
Towarzystwa Przetaczania Krwi (ISBT) w Lizbonie, 18-22 czerwca 2011 roku.
J. Transf. Med. 2012; 5, 3: 110-112.
Batorova A., Holme P., Gringeri A., Richards M., Hermans C., Altisent C., Lopez-Fernandez
M., Fijnvandraat K.: Continuous infusion in haemophilia: current practice in Europe.
Haemophilia 2012, 18, 5, 753-759.
Berntrop E., Peake I., Budde U., Laffan M., Montgomery R., Windyga J., Goodeve A., Petrini
P., von Depka M., Miesbach W., Lillicrap D., Federici A.B., Lassila R., White G.: von
Willebrand's disease: a report from a meeting in the Åland islands.
Haemophilia 2012; 18: 1-13.
Blatny J., Ingerslev J., Huth-Kuhne A., Lambert T., Windyga J.: Hemophilia treatment –
current and future challenges.
Presse Medicale 2012, 38, 1-9.
Brojer E.: Alloimmunologiczna małopłytkowość płodów i noworodków (NAITP).
J. Transf. Med. 2012; 3: 113-115.
Brojer E.: TRALI - patogeneza, metody diagnostyczne i metody ograniczania ryzyka.
J. Transf. Med. 2012; 3: 116-119.
Brojer E., Maślanka K., Uhrynowska M.: Platelet and granulocyte immunology in Poland lecture in honor of our Masters.
J. Transf. Med. 2012; 2: 51-53.
Budziszewska B., Prochorec-Sobieszek M., Borg K., Solarska I., Lech-Marańda E., Warzocha
K.: Przewlekła białaczka szpikowa jako drugi nowotwór mieloproliferacyjny u pacjentki z
wieloletnim przebiegiem pierwotnej mielofibrozy.
Hematologia 2012; 3: 271-279.
Cortes J., Lipton J.H., Rea D., Digumarti R., Chuah C., Nanda N., Benichou A.C., Craig A.R.,
Michallet M., Nicolini F.E., Kantarjian H.: Omacetaxine 202 Study Group. Phase 2 study of
subcutaneous omacetaxine mepesuccinate after TKI failure in patients with chronic-phase
CML with T315I mutation.
Blood 2012; 120: 2573-2580.
Czajka A., Sokół-Leszczyńska B., Leszczyński P., Wróblewska M.: Organizacja pracy
personelu pielęgniarskiego w aspekcie zapobiegania zakażeniom w stacji dializ.
Hygeia Public Health 2012; 47(3): 296-301.
Czajka A., Leszczyński P., Sokół-Leszczyńska B., Wróblewska M.: Rola opieki
pielęgniarskiej w profilaktyce zakażeń w stacji dializ.
Probl. Hig. Epidemiol. 2012; 93(3): 484-492.
Czyż J., Warzocha K.: Szpiczak plazmocytowy – zasady postępowania w Instytucie
Hematologii i Transfuzjologii.
Hematologia 2012; 3: 255-266.
Darocha S., Paczek A., Wawrzyńska L., Szturmowicz M., Kober J., Kurzyna M., Oniszh K.,
Langfort R., Litwiński P., Torbicki A.: Constrictive pericarditis as complication of viral
respiratory infection.
Kardiologia Polska 2012, 7, 40, 392-395.
Dąbrowski W., Luterek K., Szczepanik A.B., Niedźwiedzka B., Wielgoś M.:
Management of a large plenic cyst in pregnancy - a case report.
Ginekol. Pol. 2012; 83(11): 60-62.
Dmoszyńska A., Walter-Croneck A., Mańko J., Usnarska-Zubkiewicz L., Stella-Hołowiecka
B., Walewski J., Charliński G., Jędrzejczak W.W., Wiater E., Lech-Marańda E., Dydfeld D.,
Komarnicki M., Giannopoulos K., Jamroziak K., Robak T., Jurczyszyn A., Skotnicki A.:
Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka
plazmocytowego na rok 2012.
Acta Haematol. Pol. 2012; 1: 7-47.
Ejduk A., Tomaszewska A., Mariańska B., Lech-Marańda E., Warzocha K.: Powodzenie
allogenicznego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych po mieloablacyjnym
kondycjonowaniu u chorego na ostrą białaczkę szpikową z wywiadem aspergilozy płucnej.
Hematologia 2012; 3(1): 72-79.
Engel K., Grabarczyk P., Celewicz Z., Grzymała-Figura A, Węgrzynowski J., Brojer E.:
Obrzęk uogólniony płodu w przebiegu zakażenia Parvowirusem B19, opis przypadku.
Ginekologia Polska 2012; 83: 141-144.
Grabarczyk P., Korzeniowska J., Liszewski G., Kalińska A., Sulkowska E., Krug-Janiak M.,
Kopacz A., Łętowska M., Brojer E.: Badanie DNA parvowirusa B19 (B19V) u polskich
dawców krwi, 2004-2010.
Przegl. Epidemiol. 2012; 66: 7-12.
Green M.R., Rodig S., Juszczynski P., Ouyang J., Sinha P., O`Donnell E., Neuberg D., Shipp
M.: Constitutive AP-1 Activity and EBV Infection Induce PD-L1 in Hodgkin Lymphomas
and Posttransplant Lymphoproliferative Disorders: Implications for Targeted Therapy.
Clin. Cancer Res. 2012; 18, 6: 1611-1618.
Grygalewicz B., Woroniecka R., Pastwińska A., Rygier J., Krawczyk P., Borg K., MakuchŁasica H., Patkowska E., Pieńkowska-Grela B.: Acute panmyelosis with myelofibrosis with
EVI1 amplification.
Cancer Genetics 2012; 205(5): 255-260.
Guz K., Nasiłowska-Adamska B., Halaburda K., Orzińska A., Mariańska B., Brojer E.: Early
chimerism analysis using real-time PCR method as a predictor of graft-versus-host-disease
following allogeneic haematopoietic stem cell transplantation.
Postępy Nauk Med. 2012; 7: 557-562.
Holowiecki J., Grosicki S., Giebel S., Robak T., Kyrcz-Krzemien S., Kuliczkowski K.,
Skotnicki A.B., Hellmann A., Sulek K., Dmoszynska A., Kloczko J., Jedrzejczak W.W.,
Zdziarska B., Warzocha K., Zawilska K., Komarnicki M., Kielbinski M., Piatkowska-Jakubas
B., Wierzbowska A., Wach M., Haus O.: Cladribine, but not fludarabine, added to
daunorubicin and cytarabine during induction prolongs survival of patients with acute
myeloid leukemia: a multicenter, randomized phase III study.
J. Clin. Oncol. 2012; 30: 2441-2448.
Holstein K., Klamroth R., Richards M., Carvalho M., Perez-Garrido R., Gringeri A., Windyga
J. i wsp: Pain management in patients with haemophilia: a European survey.
Haemophilia 2012; 18, 5: 743-752.
Janik K.: Bakterie i pasożyty w transfuzjologii.
J. Transf. Med. 2012; 5, 3: 120-123.
Janik K., Antoniewicz-Papis J.: Zastosowanie systemu zamkniętego w laboratoriach i
pracowniach diagnostycznych.
Laboratorium 2012; 34-36.
Jeka S., Zuchowski P., Korkosz M., Prochorec-Sobieszek M., Fisz J.: Probing the use of
fluorescence spectroscopy as a novel diagnostic tool in patients with rheumatoid arthritis:
Applicability in the detection of secondary amyloidosis.
Med. Sci. Monit. 2012; 18(10): 414-418.
Jędrzejczak W.W., Dearden C., de Wreede L., van Biezen A., Brinch L., Leblond V., Brune
M., Volin L., Kazmi M., Nagler A., Schetelig J., de WitteT., Dreger P., B. Mariańska i wsp.:
Hematopoietic stem cell transplantation in T-prolymphocytic leukemia: a retrospective study
from the European Group for Blood and Marrow Transplantation and the Royal Marsden
Consortium.
Leukemia 2012; 26, 5: 972-976.
Kalinka-Warzocha E., Lech-Marańda E.: Leczenie podtrzymujące rytuksymabem u chorych
na chłoniaka grudkowego w pierwszej i kolejnych remisjach choroby.
Hematologia 2012; 4: 355-358.
Kessler C.M., Windyga J., Schwartz B.A., Knaub S.: Use of objective efficacy criteria for
evaluation of von Willebrand factor/factor VIII concentrates.
Blood Coagul. Fibrinolysis 2012; 23: 262-267.
Kiliszek P., Juszczyński P.: Deregulacja rodziny białek BCL2 w chłoniakach Bkomórkowych — implikacje molekularne, patogenetyczne, kliniczne i terapeutyczne.
Hematologia 2012, 4: 288-301.
Klimkiewicz-Wojciechowska G., Lech-Marańda E.: Rola ludzkiego antygenu leukocytarnego
G w procesach immunologicznych i jego znaczenie kliniczne.
Hematologia 2012; 4: 327-342.
Kopacz A., Bielecka A., Mikulska M., Grabarczyk P., Zwolińska P., Wojciechowska B.,
Łętowska M., Kisiel E., Warzocha K., Ceglarek B., Szczepanik A.B., Szczepiński A.,
Owczarska K., Pielaciński K., Brojer E.: Analiza występowania markerów wirusa HBV
istotnych dla ryzyka reaktywacji zakażenia u osób z chorobami hematologicznymi.
Przegl. Epidemiol. 2012; 66(1): 1-5.
Kopeć-Szlęzak J., Podstawka U., Gajewska A., Sikorska A.: Expression of CD79b, CD25 and
CD100 molecules on B cells in chronic lymphocytic leukemia (B-CLL).
Postępy Nauk Med. 2012; 7: 563-568.
Kościelak E.J.: The hypothesis on function of glycosphingolipids and AB0 Blood groups
revisited.
Neurochemical Research 2012, 37, 6, 1170-1184.
Kraj M.: Immunoglobulin heavy chain/light chain pairs (HLC, Hevylite TM) assays for
diagnosing and monitoring monoclonal gammopathies.
Advances in Clinical and Experimental Medicine.
Praca przyjęta do druku i ukaże się w nr 6/2012 tego czasopisma.
Kraj M., Kruk B., Prochorec-Sobieszek M.: Serum immunoglobulin heavy/light chain and
free light chain concentration at diagnosis in multiple myeloma and IgM malignant lymphoma
patients with survival exceeding 10 years.
Acta Hematol. Pol. 2012, 43(2b): 201-209.
Kraj M., Kruk B., Szczepiński A., Warzocha K.: Comparison of immunoglobulin free light
chain (FLC), heavy chain/light chain (HLC) assays and immunofixation (IFE) in assessment
of remission in multiple myeloma.
Acta Haematol. Pol. 2012; 43(2a): 122-131.
Kusio-Kobialka M., Podszywalow-Bartnicka P., Peidis P., Glodkowska-Mrowka E., Wolanin
K., Leszak G., Seferynska I., Stoklosa T., Koromilas A.E., Piwocka K.: The PERK-eIF2α
phosphorylation arm is a pro-survival pathway of BCR-ABL signaling and confers resistance
to imatinib treatment in chronic myeloid leukemia cells.
Cell. Cycle. 2012; Nov 1; 11(21): 4069-4078.
Lachert E., Antoniewicz-Papis J., Kubis J., Łętowska M.: XIIth European Symposium on
Platelet and Granulocyte Immunobiology, Warsaw, 10-13 May 2012. PRT Mirasol System –
validation experience in Poland.
J. Transf. Med. 2012; 5(2): 68. L22.
Lachert E., Antoniewicz-Papis J., Kubis J., Woźniak J., Łętowska M.: PRT Mirasol System –
validation experience in Poland.
J. Transf. Med. 2012; 5(2): 91-93.
Lachert E., Antoniewicz-Papis J., Pogłód R.: Nowe spojrzenie na zastosowanie składników
krwi (w świetle doniesień prezentowanych na 21. Regionalnym Zjeździe Międzynarodowego
Towarzystwa Przetaczania Krwi (ISBT) w Lizbonie, 18-22 czerwca 2011 roku.
J. Transf. Med. 2012; 5(3): 124-128.
Lech-Marańda E., Grzybowska-Izydorczyk O., Wyka K., Młynarski W., Borowiec M.,
Antosik K., Cebula-Obrzut B., Makuch-Łasica H., Nowak G., Klimkiewicz-Wojciechowska
G., Wawrzynak E., Biliński P., Robak T., Warzocha K.: Serum tumor necrosis factor-alpha
and interleukin-10 levels as markers to predict outcome of patients with chronic lymphocytic
leukemia in different risk groups defined by the IGHV mutation status.
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 2012, 60, 6, 477-486.
Lech-Maranda E., Mlynarski W.: Novel and emerging drugs for acute lymphoblastic
leukemia.
Curr. Cancer Drug Targets 2012; 12: 505-521.
Lech-Maranda E., Mlynarski W., Grzybowska-Izydorczyk O., Borowiec M., Pastorczak A.,
Cebula-Obrzut B., Klimkiewicz-Wojciechowska G., Wcislo M., Majewski M., Kotkowska A.,
Robak T., Warzocha K.: Polymorphisms of TNF and IL-10 genes and clinical outcome of
patients with chronic lymphocytic leukemia. Genes Chromosomes Cancer 2013; 52(3): 287296. doi: 10.1002/gcc.22028. Epub 2012 Dec 8.
Lech-Marańda E., Warzocha K.: Profilaktyka przeciwgrzybicza u chorych na nowotwory
układu krwiotwórczego.
Hematologia 2012; 3: 243-254.
Łętowska M.: Nowe cząsteczki w leczeniu hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych w
świetle wybranych doniesień, przedstawionych w czasie 53. Kongresu American Society of
Hematology.
J. Tranf. Med. 2012; 5(1): 34-37.
Łętowska M.: Nowe rekombinowane białka o przedłużonym działaniu w leczeniu chorych na
hemofilię na podstawie wybranych doniesień przedstawionych w czasie 5 Kongresu European
Associacion for Haemophilia and Allied Disorders.
J. Transf. Med. 2012; 5(4): 176-178.
Łętowska M., Pogłód R., Rzymkiewicz L., Lachert E.: Institute of Hematology and
Transfusion Medicine in Warsaw – experience with clinical use of platelet concentrates
inactivated with the Mirasol PRT System.
J. Transf. Med. 2012; 5(2): 68. L 21.
Łopacz P., Wróbel A., Sak-Budzisz J., Lachert E., Maślanka K., Brojer E.: Ocena stężenia IL1β, IL-6, IL-8, TNF-α i sCD40L w przechowywanych koncentratach erytrocytarnych i
płytkowych.
Acta Haematol. Pol. 2011; 42(1): 85-93.
Praca nie była zgłoszona w 2011 r.
Mahlangu J.N., Coetzee M.J., Laffan M., Windyga J., Yee T.T., Schroeder J., Haaning J.,
Siegel J.E., Lemm G.: Phase I, randomized, double-blind, placebo-controlled, single-dose
escalation study of the recombinant factor VIIa variant BAY 86-6150 in hemophilia.
J. Thromb. Haemost. 2012; 10: 773-780.
Małecka-Massalska T., Smoleń A., Mądro E., Surtel W.: Bioimpedance vector pattern in
Taiwanese and Polish college students detected by bioelectric impedancje victor analysis:
preliminary observations.
The Scientific World Journal 2012; doi: 10.1100/2012/684865.
Manak M., Sina S., Anekella B., Hewlett I., Sanders-Buell E., Ragupathy V., Kim J.,
Vermeulen M., Stramer S., Sabino E., Grabarczyk P., Michael N., Peel S., Garrett P.,
Tovanabutra S., Busch M.P., Schito M.: Pilot Studies for Development of an HIV Subtype
Panel for Surveillance of Global Diversity.
AIDS Research and Human Retroviruses 2012 Jun; 28(6): 594-606.
Marosz-Rudnicka A., Mika-Witkowska R., Graczyk-Pol E., Długokęcka A., Rogatko-Koroś
M., Nowak J.: Immunogenetyczny dobór dawcy allogenicznych krwiotwórczych komórek
macierzystych.
Hematologia 2012; 3(3): 211-220.
Martinez D., Valera A., Perez N.S., Sua Villegas L.F., Gonzalez-Farre B., Sole C., Gine E.,
Lopez-Guillermo A., Roue G., Martinez S., Sant F., Warzocha K., Robak T., Czader M.,
Villamor N., Colomo L., Campo E., Martinez A.: Plasmablastic Transformation of Low-grade
B-cell Lymphomas: Report on 6 Cases.
Am. J. Surg. Pathol. 2013; 37(2): 272-281.
Mendek-Czajkowska E., Bykowska K., Wiszniewski A., Sokołowska B., Marchewka M.,
Warzocha K., Windyga J.: Low activity of Von Willebrand Factor with no bleeding tendency
in essentials thrombocythemia patients.
International Angiology 2012; 3, 31(1): 45-46.
Maślanka K.: Konflikt matczyno-płodowy.
Diagnosta laboratoryjny 2012; 28-29.
Maślanka K., Michur H., Guz K., Wróbel A., Uhrynowska M., Misiak A., Ejduk A., Brojer
E., Żupańska B.: The relevance of HPA-15 antigen expression for anti-HPA-15 antibody
detection.
Int. J. Lab. Hematol. 2012; 34, 65-69.
Maślanka K., Smoleńska-Sym G., Michur H., Wróbel A., Lachert E., Brojer E.:
Lysophosphatidylcholines: Bioactive Lipids Generated During Storage of Blood Components.
Arch. Immunol. Ther. Exp. 2012; 60(1): 55-60.
Maślanka K., Żupańska B.: Immunological and non-immunological factors implicated in
TRALI - Polish experience.
J. Transf. Med. 2012; 5: 88-90.
Metcalfe P., Rigsby E., Tait E., Urbaniak E.S. (autorzy polscy: Guz K., Orzińska A., Brojer E.
wymienieni w tabeli w tekście pracy): An international reference reagent for the detection of
RHD and SRY DNA in plasma.
Vox Sang. 2012; 102, 243-249.
Michalewska B., Bednarz J.: Wybrane doniesienia na temat aktualnej wiedzy o grupach krwi.
J. Transf. Med. 2012; 3: 129-132.
de Moerloose P., Fischer K., Lambert T., Windyga J., Batorova A., Lavigne-Lissalde G.,
Rocino A., Astermark J., Hermans C.: Recommendations for assessment, monitoring and
follow-up of patients with haemophilia.
Haemophilia 2012; 18: 319-25.
Nasiłowska-Adamska B., Solarska I.: Negative impact of FLT3-ITD mutation on the
expression of MDR-1 mRNA in adult acute myeloid leukemia.
Leukemia Lymphoma 2012; 53(12): 2523-2526.
Nowak J., Wozniak J., Mendek-Czajkowska E., Dlugokecka A., Mika-Witkowska R.,
Rogatko-Koros M., Graczyk-Pol E., Marosz-Rudnicka A., Dziopa J., Golec A., KopecSzlezak J., Warzocha K.: Potential link between MHC self-peptide presentation and
hematopoiesis; the analysis of HLA-DR expression in CD34 positive cells and self-peptide
presentation repertoires of MHC molecules associated with paroxysmal nocturnal
hemoglobinuria.
Cell Biochemistry and Biophysics. Online first, October 18, 2012, 1-13. DOI:
10.1007/s12013-012-9435-1.
Patkowska E., Lech-Marańda E., Warzocha K.: Długotrwała remisja pierwotnej
małopłytkowości immunologicznej po krótkotrwałym zastosowaniu romiplostymu.
Hematologia 2012; 3: 186-191.
de Paula E.V., Kavakli K., Mahlangu J., Ayob Y., Lentz S.R., Morfini M., Nemes L., Šalek
S.Z., Shima M., Windyga J., Ehrenforth S., Chuansumrit A.: Recombinant factor VIIa analog
(vatreptacog alfa [activated]) for treatment of joint bleeds in hemophilia patients with
inhibitors: a randomized controlled trial.
J. Thromb. Haemost. 2012; 10: 81-89.
Pelc-Kłopotowska M., Orzińska M., Michalewska B.: Antygen RhD i jego słabe odmiany –
charakterystyka serologiczna i molekularna.
J. Transf. Med. 2012; 1: 25-30.
Pielaciński K., Szczepanik A.B., Misiak A., Wróblewski T.: Randomized clinical trial
comparing inguinal hernia repair with Lichtenstein technique using non-absorbable or
partially absorbable mesh. Preliminary report.
Wideochirurgia I Inne Techniki Małoinwazyjne 2012, 6, 4, 190-206.
Pielaciński K., Szczepanik A., Wymysłowski P., Wójtowicz J.: Uwięźnięta przepuklina
zachyłka krętniczo-kątniczego dolnego – rzadkie powikłanie nefrektomii.
Wiad. Lek. 2012; 45: 203-205.
Pogłód R., Antoniewicz-Papis J., Lachert E.: Terapia komórkowa w świetle doniesień
prezentowanych na 21. Regionalnym Zjeździe Międzynarodowego Towarzystwa Przetaczania
Krwi (ISBT) w Lizbonie 18-22 czerwca 2011 roku.
J. Transf. Med. 2012; 5(3): 133-139.
Powell J., Martinowitz U., Windyga J., Di Minno G., Hellmann A., Pabinger I., Maas
Enriquez M., Schwartz L., Ingerslev J.: Efficacy and safety of prophylaxis with once-weekly
BAY 79-4980 compared with thrice-weekly rFVIII-FS in haemophilia A patients. A
randomised, active-controlled, double-blind study.
Thromb. Haemost. 2012; 108: 913-922.
Prochorec-Sobieszek M.: Zmiany patomorfologiczne w błonie maziowej w chorobach tkanki
łącznej.
Reumatologia 2012; 6, 453-460.
Prochorec-Sobieszek M., Nasiłowska-Adamska B., Borg K., Kopeć I., Kos-Zakrzewska K.,
Juszczyński P., Warzocha K.: Chronic eosinophilic leukemia with erythroblastic proliferation
and the rare translocation t(8;9)(p22;p24) with PCM1-JAK2 fusion gene: a distinct clinical,
pathological and genetic entity with potential treatment target?
Leukemia Lymphoma 2012; 53(9): 1824-1827.
Prochorec-Sobieszek M., Nasiłowska-Adamska B., Szumera-Ciećkiewicz A., Hałaburda K.,
Tomaszewska A., Szczepiński A., Szymańska-Giemza O., Ziarkiewicz-Wróblewska B.,
Mariańska B.: The significance of oral labial biopsy in hepatic graft versus host disease
diagnosis in patients following allogeneic haematopoietic stem cell transplantation –
preliminary report.
Ann. Transpl. 2012; 17(3): 85-92.
Prochorec-Sobieszek M., Szumera-Ciećkiewicz A., Szymańska-Giemza O.: Diagnostyka
różnicowa nadpłytkowości samoistnej.
Hematologia 2012; 3: 201-210.
Prusisz W., Sewastianik T., JuszczyńskiP.: Molekularne mechanizmy działania i
patogenetyczna rola deregulacji BCL6 w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B implikacje kliniczne i terapeutyczne.
Hematologia 2012; 4: 302-312.
Pruszczyk P., Stępińska J., Banasiak W., Członkowska A., Opolski G., Niewada M.,
Ponikowski P., Tendera M., Windyga J.: New oral anticoagulants in the prevention of
embolic complications in patients with atrial fibrillation. Polish Cardiac Society, Polish
Neurological Society and Working Group on Haemostasis of the Polish Society of
Haematologists and Transfusiologists consensus statement.
Kardiol. Pol. 2012; 70(9): 979-988.
Ptaszyński K., Szumera-Ciećkiewicz A.: Quiz. What is your diagnosis?
Pol. J. Pathol. 2012; 63(2): 142.
Ptaszyński K., Szumera-Ciećkiewicz A., Bartczak A.: Quiz. Correct answer to the quiz.
Check your diagnosis. Cellular angiofibroma with atypia or sarcomatous transformation - case
description with review.
Pol. J. Pathol. 2012; 63(3): 207-211.
Reesink H.W., Lee J., Keller A., Dennington P., Pink J., Holdsworth R., Schennach H.,
Goldman M., Petraszko T., Sun J., Meng Y., Qian K., Rehacek V., Turek P., Krusius T.,
Juvonen E., Tiberghien P., Legrand D., Semana G., Muller J.Y., Bux J., Reil A., Lin C.K.,
Daly H., McSweeney E., Porretti L., Greppi N., Rebulla P., Okazaki H., Sánchez-Guerrero
S.A., Baptista-González H.A., Martínez-Murillo C., Guerra-Márquez A., Rodriguez-Moyado
H., Middelburg R.A., Wiersum-Osselton J.C., Brand A., van Tilburg C., Dinesh D., Dagger
J., Dunn P., Brojer E., Letowska M., Maslanka K., Lachert E., Uhrynowska M., Zhiburt E.,
Palfi M., Berlin G., Frey B.M., Puig Rovira L., Muñiz-Diaz E., Castro E., Chapman C., Green
A., Massey E., Win N., Williamson L., Silliman C.C., Chaffin D.J., Ambruso D.R., Blumberg
N., Tomasulo P., Land K.J., Norris P.J., Illoh O.C., Davey R.J., Benjamin R.J., Eder A.F.,
McLaughlin L., Kleinman S., Panzer S.: Measures to prevent transfusion-related acute lung
injury (TRALI).
Vox Sang. 2012; 103; 231-259.
Richards M., Lissalde G.L., Combescure C., Batorova A., Dolan G., Fischer K., Klamroth R.,
Lambert T., Lopez-Fernandez M., Perez R., Roccino A., Fijnvandraat K., Windyga J.:
Neonatal bleeding in haemophilia: a European cohort study.
British Journal of Haematology 2012, 156, 3, 374-382.
Robak T., Windyga J., Trelinski J., von Depka M., Giagounidis A., Doyen C., Janssens A.,
Alvarez-Román M.T., Jarque I., Loscertales J., Rus G.P., Hellmann A., Jedrzejczak W.W.,
Kuliczkowski K., Golubovic L.M., Celeketic D., Cucuianu A., Gheorghita E., Lazaroiu M.,
Shpilberg O., Attias D., Karyagina E., Svetlana K., Vilchevska K., Cooper N., Talks K.,
Prabhu M., Sripada P., Bharadwaj T.P., Næsted H., Skartved N.J., Frandsen T.P., Flensburg
M.F., Andersen P.S., Petersen J.: Rozrolimupab, a mixture of 25 recombinant human
monoclonal RhD antibodies, in the treatment of primary immune thrombocytopenia.
Blood 2012; 120(18): 3670-3676.
Rosiek A.: Hemafereza lecznicza i inne wybrane zagadnienia (w świetle doniesień
prezentowanych na 21. Regionalnym Zjeździe Międzynarodowego Towarzystwa Przetaczania
Krwi (ISBT) w Lizbonie, 18-22 czerwca 2011 roku).
J. Transf. Med. 2012; 5(3): 140-145.
Rosiek A., Tomaszewska A., Lachert E., Antoniewicz-Papis J., Pogłód R., Łętowska M.:
Działalność jednostek organizacyjnych służby krwi w Polsce w 2011 roku.
J. Transf. Med. 2012; 5, 4: 159-170.
Roth W.K., Busch M.P., Schuller A., Ismay S., Cheng A., Seed C.R., Jungbauer C., Minsk
P.M., Sondag-Thull D., Wendel S., Levi J.E., Fearon M., Delage G., Xie Y., Jukic I., Turek
P., Ullum H., Tefanova V., Tilk M., Reimal R., Castren J., Naukkarinen M., Assal A., Jork C.,
Hourfar M.K., Michel P., Offergeld R., Pichl L., Schmidt M., Schottstedt V., Seifried E.,
Wagner F., Weber-Schehl M., Politis C., Lin C.K., Tsoi W.C., O'Riordan J., Gottreich A.,
Shinar E., Yahalom V., Velati C., Satake M., Sanad N., Sisene I., Bon A.H., Koppelmann M.,
Flanagan P., Flesland O., Brojer E., Lętowska M., Nascimento F., Zhiburt E., Chua S.S., Teo
D., Stezinar S.L., Vermeulen M., Reddy R., Park Q., Castro E., Eiras A., Gonzales Fraile I.,
Torres P., Ekermo B., Niederhauser C., Chen H., Oota S., Brant L.J., Eglin R., Jarvis L.,
Mohabir L., Brodsky J., Foster G., Jennings C., Notari E., Stramer S., Kessler D., Hillyer C.,
Kamel H., Katz L., Taylor C., Panzer S., Reesink H.W.: INTERNATIONAL FORUM.
International survey on NAT testing of blood donations: expanding implementation and yield
from 1999 to 2009.
Vox Sang. 2012: 102, 82-90.
Schramm W., Gringeri A., Ljung R., Berger K., Crispin A., Bullinger M., Giangrande P.L.F.,
von Mackensen S., Mantovani L.G., Nemes L., Serban M., Windyga J.: Haemophilia care in
Europe: the ESCHQoL study.
Haemophilia 2012, 18, 5, 729-737.
Seferyńska I., Prochorec-Sobieszek M., Warzocha K.: Problemy terapeutyczne chorego ze
współistnieniem przewlekłej białaczki szpikowej i szpiczaka plazmocytowego.
Hematologia 2011; 2 supl. B: 28-32.
Wydany w 2012 r.
Sewastianik T., Prochorec-Sobieszek M., Juszczyński P.: Rola deregulacji czynnika
transkrypcyjnego MYC w nowotworach układu chłonnego: konsekwencje molekularne,
patogenetyczne, kliniczne i terapeutyczne.
Hematologia 2012; 4: 313-326.
Skalska U., Kontny E., Prochorec-Sobieszek M., Maśliński W.: Intra-articular adiposederived mesenchymal stem cells from rheumatoid arthritis patients maintain the function of
chondrogenic differentiation.
Rheumatology (Oxford) 2012; 51(10): 1757-1764.
Sobocińska-Mirska A., Adamowicz-Salach A., Ziółkowska H., Bykowska K., Windyga J.,
Matysiak M.: Zakrzepowa plamica małopłytkowa u 3-letniego chłopca - opis przypadku.
Pediatria Polska 2012; 87: 615-620.
Sokołowska B., Nowaczyńska A., Chocholska S., Bykowska K., Gromek T., Walter-Croneck
A., Hus I., Weiksza A., Świć J., Śliwinska J., Rutkowska A., Starosławska E., Dmoszynska
A.: Wtórne nowotwory u chorych z nadpłytkowością.
Acta Haematol. Pol. 2012; 43: 299-303.
Sokół-Leszczyńska B., Sztark E., Leszczyński P., Młynarczyk G., Wróblewska M.:
Przygotowanie instrumentarium medycznego do zabiegów chirurgicznych. Część I – Wstępna
dekontaminacja i dezynfekcja.
Post. Mikrobiol. 2012; 51(4): 309-314.
Sokół-Leszczyńska B., Sztark E., Leszczyński P., Młynarczyk G., Wróblewska M.:
Przygotowanie instrumentarium medycznego do zabiegów chirurgicznych. Część II –
Sterylizacja i reprocesowanie.
Post. Mikrobiol. 2012, 51(4): 315-321.
Spychalska J., Żupańska B., Błocka M., Pyl H., Brojer E.: Unowocześnienie diagnostyki
nocnej napadowej hemoglobinurii (NNH) - wstępne wyniki badań przy użyciu odczynnika
FLAER.
Acta Haematol. Pol. 2012; 43(3): 285-290.
Stachowiak R., Lyzniak M., Budziszewska B.K., Roeske K., Bielecki J., Hoser G., Kawiak J.:
Cytotoxicity of Bacterial Metabolic Products, including Listeriolysin O, on Leukocyte
Target.
Journal of Biomedicine and Biotechnology, Volume 2012, Article ID 954375, 9 pages,
doi:10.1155/2012/954375.
Stefańczyk L., Elgalal M.T., Chrząstek J., Szubert W., Czeczotka J., Papieski A., Szopiński
P.: Pancreatitis related abdominal aortic pseudoaneurysms treated with stent-grafts.
Annals of Vascular Surgery 2012; doi: 10.1016/j.avsg.2011.11.037.
Stefańczyk L., Elgalal M., Papiewski A., Szubert W., Szopiński P.: Infectious or
Noninfectious? Ruptured, Thrombosed Inflammatory Aortic Aneurysm with Spondylolysis.
Cardiovasc. Intervent Radiol. 2012 Sep 13; doi: 10.1007/s 00270-012-0464-3.
Stefańczyk L., Elgalal M.T., Szubert W., Grzelak P., Szopiński P., Majos A.: Posterior Wall
Capture and Femoral Artery Stenosis Following Use of StarClose Closing Device: Diagnosis
and Therapy.
Cardiovasc. Intervent Radiol. 2012 Dec 4; doi: 10.1007/s 00270-012-0522-x.
Styczyński J., Gil L., Kyrcz-Krzemień S., Piątkowska-Jakubas B., Kałwak K., Wachowiak J.,
Wierzbowska A., Tomaszewska A., Drabko K., Czerw T., Komarnicki M.: Zasady
postępowania w zakażeniach wirusem Epsteina-Barr w hematologii, onkologii i
transplantologii. Zalecenia grupy roboczej Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji
Szpiku.
Acta Haematol. Pol. 2012; 43(1): 48-53.
Sudoł-Szopińska I., Kontny E., Maśliński W., Prochorec-Sobieszek M., Kwiatkowska B.,
Zaniewicz K., Warczyńska A.: Patogeneza reumatoidalnego zapalenia stawów w badaniach
radiologicznych. Część I: Powstawanie nacieków zapalnych w błonie maziowej.
Journal of Ultrasonography 2012; 12: 202-213.
Szumera-Ciećkiewicz A., Nasiłowska-Adamska B., Prochorec-Sobieszek M., Borg K.,
Sawczuk-Chabin J., Mariańska B., Lech-Marańda E., Warzocha K.: Izolowana wznowa
pozaszpikowa w gruczole piersiowym u chorej na ostrą białaczkę szpikową z inv(16); CBFBMYH11 po transplantacji allogenicznych macierzystych komórek krwiotwórczych - opis
przypadku i przegląd literatury.
Hematologia 2012; 3(4): 359-366.
Tomaszewska A.: Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych (w świetle doniesień
prezentowanych na 21. Regionalnym Zjeździe Międzynarodowego Towarzystwa Przetaczania
Krwi (ISBT) w Lizbonie, 18-22 czerwca 2011 roku).
J. Trans. Med. 2012; 5(3): 146-152.
Tomkowski W., Chmielewski D., Gaciong Z., Jawień A., Kuca P., Małdyk P., Marczyński
W., Urbanek T., Windyga J.: Wytyczne postępowania w nagłych i planowanych sytuacjach
klinicznych, mogących zaistnieć u chorych leczonych doustnymi, bezpośrednimi inhibitorami
aktywnego czynnika X oraz aktywnego
czynnika II.
Acta Angiologica 2012; 18: 1-10.
Uhrynowska M., Maślanka K., Kopeć I., Sakiewicz J., Łopacz P., Orzińska A., Brojer E.:
Przydatność badania retykulopłytek w różnicowaniu małopłytkowości występującej u kobiet
ciężarnych.
Ginekol. Pol. 2012; 83: 265-269.
Urbanek T., Krasiński Z., Dębski R., Kłoczko J., Marczyński W., Pruszczyk P., Tomkowski
W., Undas A., Windyga J., Zawilska K.: Stanowisko Grupy Ekspertów, Towarzystw
Naukowych
i
Konsultantów
Krajowych
w
sprawie
stosowania
heparyn
drobnocząsteczkowych we wskazaniach nieujętych w charakterystyce produktu leczniczego.
Acta Angiologica 2012; 18: 127-147.
Usnarska-Zubkiewicz L., Szymczyk-Nużka M., Grabarczyk P., Szettla B., Paulo M.: HTLV1/2 – zapomniany retrowirus a bezpieczeństwo preparatów krwiopochodnych.
Medycyna
Praktyczna.
Problemy
w
praktyce.
20.01.2012
r.
http://infekcje.mp.pl/problemywpraktyce/show.html?id=65483
Warzocha K.: Najważniejsze doniesienia z VI Ogólnopolskiej Konferencji po-ASH.
Hematologia 2012; 3: 147-180.
Windyga J.: Bleeding prevention in patients with hemophilia A and B. The International
Monitor. Reviews of current key literature on Hemophilia 2012; 1: 47-48.
Windyga J.: Sprawozdanie z 53. Kongresu American Society of Hematology (ASH).
J. Trans. Med. 2012; 5: 42.
Windyga J., Stefańska-Windyga E., Baran B.: Problemy ginekologiczno-położnicze w
chorobie von Willebranda.
J. Trans. Med. 2012; 3: 95-103.
Wojtyła C., Głuszek L., Biliński P., Paprzycki P., Warzocha K.: Smoking during pregnancy –
hematological observations in pregnant women and their newborns after delivery.
Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2012, 19, 4, 836-841.
Wróbel T., Dzietczenia J., Prochorec-Sobieszek M., Mazur G., Piwkowski P.: Primary
pulmonary diffuse large B-cell lymphoma.
Am. J. Hematol. 2012; 87(1): 107-108.
Zakrzewski D., Seferynska I., Warzocha K., Hryniewiecki T.: Elevation of pulmonary artery
pressure as a complication of nilotinib therapy for chronic myeloid leukemia.
Int. J. Hematol. 2012; 96: 132-135.
Zatorska K., Orłowska-Baranowska E., Abramczuk E., Kuśmierczyk M., Greszata L.,
Grabowski M., Stępińska J., Baran B., Windyga J.: Short and long-term management of
haemophilia A patient requiring heart valve surgery.
Haemophilia 2012; 18: e352-354.
Zawilska K., Kruger W., Bober M., Jurek S.: Nabyta hemophilia A u pacjenta z chorobą
nowotworową.
OncoReview 2012; 2: 269-273.
Żupańska B., Spychalska J., Pyl H., Mendek-Czajkowska E., Brojer E.: Nocna napadowa
hemoglobinuria – i wieloletnie obserwacje. Charakterystyka kliniczna i analiza wielkości
klonu z defektem kotwicy glikozylofostatydyloinozytolowej (GPI).
Acta Haematol. Pol. 2012; 43(1): 75-82.
2) Wykaz monografii i rozdziałów
Antoniewicz-Papis J.: Składniki krwi stosowane w leczeniu biorców komórek
krwiotwórczych i biorców narządów. Podstawy immunogenetyki transplantacyjnej. Fundacja
Pro Pharmacia Futura, ISBN 978-83-930152-5-2, Warszawa 2012.
Antoniewicz-Papis J., Dąbrowska A.: Preparatyka krwi i jej składników. W: Łętowska M.
(red.): „Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania
obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi”. Warszawa, wyd. II,
2011, 147-263. Publikacja nie wykazana w 2011 r. Prawidłowy wykaz autorów ukazał się w
erracie z 27.06.2012 roku.
Dawidowska M., Guz K., Brojer E., Wachowiak J., Witt M.: Chimeryzm Foolowing
Allogeneic Transplantation of Hematopoietic Stem Cells.
Rozdz. książki pt. “Molecular Aspects of Hematologic Malignancies”. Red. M. Witt, M.
Dawidowska, T. Szczepański. Springer 2012, 255-275.
Dawidowska M., Guz K., Orzińska A., Smolarczyk-Wodzyńska J., Kraszewska M.D., Witt
M.: Post-Transplant Chimerism Analysis Through STR-PCR and RQ-PCR.
Rozdz. książki pt. “Molecular Aspects of Hematologic Malignancies”. Red. M. Witt, M.
Dawidowska, T. Szczepański. Springer 2012, 341-362.
Juszczyński P., Warzocha K.: Molecular pathogenesis of aggressive B-cell lymphoma.
Rozdz. książki pt. “Molecular Aspects of Hematologic Malignancies”. Red. M. Witt, M.
Dawidowska, T. Szczepański. Springer 2012.
Juszczyński P., Chapuy B., Szczepaniak M., Warzocha K.: Gene expression profiling in
hematologic malignancies.
Rozdz. książki pt. “Molecular Aspects of Hematologic Malignancies”. Red. M. Witt, M.
Dawidowska, T. Szczepański. Springer 2012.
Łętowska M., Rosiek A.: Przetaczanie krwi i jej składników oraz produktów
krwiopochodnych. W: „Kompendium Medycyny Praktycznej - Choroby Wewnętrzne” 2012,
red. P. Gajewski, Medycyna Praktyczna, Kraków 2012, 1260-1267.
Łętowska M., Rosiek A.: Stosowanie krwi i jej składników – zasady ogólne. W: „Interna
Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych”, red. P. Gajewski i wsp., Medycyna
Praktyczna, Kraków 2012, 1732-1736.
Łętowska M., Rosiek A.: Stosowanie krwi i jej składników – zasady szczegółowe. W:
„Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych”, red. P. Gajewski i wsp., Medycyna
Praktyczna, Kraków 2012, 1736-1741.
Michalewska B., Łętowska M., Rosiek A., Hellmann A., Bieniaszewska M., Zaucha J.:
Choroby układu krwiotwórczego. Techniki lecznicze. Transfuzjologia kliniczna.
Rozdz. w: „Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych. Medycyna Praktyczna”,
Kraków 2012, 1729-1732.
Nowak J.: Dobór dawców komórek krwiotwórczych.
Rozdz. w: „Podstawy Immunogenetyki Transplantacyjnej”. Red. J. Nowak, J. FabijańskaMitek. Fundacja Pro Pharmacia Futura, Warszawa 2012, 72-91. ISBN 978-83-930152-5-2.
Nowak J.: Krajowy i międzynarodowy system doboru dawców komórek krwiotwórczych.
Rozdz. w: „Podstawy Immunogenetyki Transplantacyjnej”. Red. J. Nowak, J. FabijańskaMitek. Fundacja Pro Pharmacia Futura, Warszawa 2012, 92-97. ISBN 978-83-930152-5-2.
Nowak J.: Nomenklatura i metody badania HLA.
Rozdz. w: „Podstawy Immunogenetyki Transplantacyjnej”. Red. J. Nowak, J. FabijańskaMitek. Fundacja Pro Pharmacia Futura, Warszawa 2012, 38-62. ISBN 978-83-930152-5-2.
Nowak J.: Wykorzystanie genotypowania HLA w procedurach doboru dawców
krwiotwórczych komórek macierzystych.
Rozdz. w: „Badania Immunogenetyczne w Transplantologii i Diagnostyce”. Red. K. BoguniaKubik. I-BIS, Wrocław 2012, 1, 9-20. ISBN 978-83-61512-40-0.
Nowak J.: Zgodność tkankowa w transplantacjach komórek krwiotwórczych.
Rozdz. w: „Podstawy Immunogenetyki Transplantacyjnej”. Red. J. Nowak, J. FabijańskaMitek. Fundacja Pro Pharmacia Futura, Warszawa 2012, 63-71. ISBN 978-83-930152-5-2.
Nowak J., Fabijańska-Mitek J.: Antygeny transplantacyjne.
Rozdz. w: „Podstawy Immunogenetyki Transplantacyjnej”. Red. J. Nowak, J. FabijańskaMitek. Fundacja Pro Pharmacia Futura, Warszawa 2012, 14-37. ISBN 978-83-930152-5-2.
Nowak J., Mika-Witkowska R., Graczyk-Pol E.: Genetic methods of HLA typing.
Rozdz. książki pt. “Molecular Aspects of Hematologic Malignancies”. Red. M. Witt, M.
Dawidowska, T. Szczepański. Springer 2012, 325-339. ISBN 978-3-642-29466-2.
Nowak J., Wachowiak J.: Genetic basis of donor-recipient matching in allogeneic
transplantation of hematopoietic stem cells. Rozdz. książki pt. “Molecular Aspects of
Hematologic Malignancies”. Red. M. Witt, M. Dawidowska, T. Szczepański. Springer 2012,
237-254. ISBN 978-3-642-29466-2.
Szczepanik A.B.: Chirurgiczne leczenie raka jelita grubego u chorych ze skazami
krwotocznymi.
Rozdz. w: „Rak jelita grubego”. Red. A. Deptała, M.Z. Wojtukiewicz. Termedia
Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2012, Wydanie I, 221-235.
Szopiński P., Pleban E.: Vascular Problems in Athletes.
Rozdz. w: “Sports Injuries - Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation”. Red. M.N.
Doral. Springer, 2012, I: 1055-1063.
Uhrynowska M., Żupańska B.: Trombocytopenie immunologiczne.
Rozdz. w: “Cięcie cesarskie”. Red. Z. Słomko, K. Drews, R. Poręba. Polskie Towarzystwo
Ginekologiczne 2011; 462-470.
Windyga J.: Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe.
Rozdz. w: „Choroby wewnętrzne kompendium medycyny praktycznej”. Red. P. Gajewski.
Medycyna Praktyczna, Kraków 2012, 853-855.
Windyga J.: Skazy krwotoczne osoczowe.
Rozdz. w: „Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych. Medycyna Praktyczna”,
Kraków 2012, 1716-1725.
Windyga J.: Skazy krwotoczne osoczowe wrodzone.
Rozdz. w: „Choroby wewnętrzne kompendium medycyny praktycznej”. Red. P. Gajewski.
Medycyna Praktyczna, Kraków 2012, 848-853.
Windyga J.: Trombocytopenie indukowane heparyną.
Rozdz. w: „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”. Red. P. Pruszczyk, M. Ciurzyński, M.
Kostrubiec. Medical Tribune Polska, Warszawa 2012, 328-331.
Windyga J.: Trombofilie.
Rozdz. w: „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”. Red. P. Pruszczyk, M. Ciurzyński, M.
Kostrubiec. Medical Tribune Polska, Warszawa 2012, 24-34.
Windyga J.: Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Warszawa 2012: 1-114.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards