Przedmiot: ETYKA ZAWODOWA W RACHUNKOWOŚCI

advertisement
Przedmiot: ETYKA ZAWODOWA W RACHUNKOWOŚCI
studia stacjonarne
Wymagania wstępne – niezbędne kompendium wiedzy z: rachunkowości
Forma:
Forma
Liczba godzin
Semestr
Rok studiów
Wykład
30
9, 10
V
Autor programu:
dr Wojciech Hasik , 36-80- 808 pok. 111 bud.M
dr hab. Mirosława Kwiecień prof. nadzw. AE, 36-80-385, pok. 515 bud. Z
Program przedmiotu: Wraz z rozwojem rynków kapitałowych rośnie kapitalizacja giełdowa
spółek oraz udział inwestorów indywidualnych w finansowaniu podmiotów gospodarczych.
Zjawisko to jest źródłem zwiększającego się zakresu odpowiedzialności zawodowej osób
przygotowujących sprawozdania finansowe na potrzeby giełdy wobec inwestorów. Z drugiej
strony na księgowych ciąży obowiązek wobec bezpośredniego pracodawcy, czyli zarządu.
Wykład oparty jest na wynikach badań przeprowadzonych w krajach o rozwiniętych rynkach
kapitałowych (Wielka Brytania, USA, Nowa Zelandia, itd.). Przedstawia typowe konflikty i
dylematy, przed którymi stawiani są pracownicy sporządzający sprawozdania finansowe w
spółkach giełdowych. Wykład stanowi studium dla przyszłych menadżerów finansowych,
analityków finansowych, pracowników banków, jak również pracowników służb finansowoksięgowych. Zakres wykładu, wzbogacony będzie o wyniki badań nad rachunkowością
behawioralną, czyli nad zachowaniami giełdowych inwestorów i sposobami wykorzystywania
przez nich informacji sprawozdawczych w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Słowa kluczowe: etyka zawodowa, etyka rachunkowości, dylematy etyczne księgowych,
rachunkowość behawioralna.
Metodyka zajęć: wykład autorski z wykorzystaniem nowoczesnych technik wizualnych,
wzbogacany przykładami z praktyki gospodarczej
Cel dydaktyczny przedmiotu:
kompendium wiedzy o: normach etycznych obowiązujących przy stosowaniu prawa
bilansowego
umiejętności: zdobycie umiejętności z zakresu komunikacji międzyludzkiej
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę – aktywność na zajęciach
Literatura:
1. Karmańska A., Zawodowa etyka w rachunkowości działania Stowarzyszenia Księgowych w
Polsce podejmowane w tym zakresie. PN AE Wrocław 2008 (w druku)
2. Klimczak B., Etyka gospodarcza, AE Wrocław 2003
3. Łyskawa P., Normy wykonywania zawodu i etyka zawodowa a badanie sprawozdań
finansowych, KIBR Warszawa 2003
Przedmiot: ETYKA ZAWODOWA W RACHUNKOWOŚCI
studia magisterskie niestacjonarne - zaoczne
Wymagania wstępne – niezbędne kompendium wiedzy z: rachunkowości
Forma:
Forma
Liczba godzin
Semestr
Rok studiów
Wykład
14
9, 10
V/ FiB
Wykład
14
9, 10
V/ ZiM
Autor programu:
dr Wojciech Hasik , 36-80- 808 pok. 111 bud.M
dr hab. Mirosława Kwiecień prof. nadzw. AE, 36-80-385, pok. 515 bud. Z
Program przedmiotu: Wraz z rozwojem rynków kapitałowych rośnie kapitalizacja giełdowa
spółek oraz udział inwestorów indywidualnych w finansowaniu podmiotów gospodarczych.
Zjawisko to jest źródłem zwiększającego się zakresu odpowiedzialności zawodowej osób
przygotowujących sprawozdania finansowe na potrzeby giełdy wobec inwestorów. Z drugiej
strony na księgowych ciąży obowiązek wobec bezpośredniego pracodawcy, czyli zarządu.
Wykład oparty jest na wynikach badań przeprowadzonych w krajach o rozwiniętych rynkach
kapitałowych (Wielka Brytania, USA, Nowa Zelandia, itd.). Przedstawia typowe konflikty i
dylematy, przed którymi stawiani są pracownicy sporządzający sprawozdania finansowe w
spółkach giełdowych. Wykład stanowi studium dla przyszłych menadżerów finansowych,
analityków finansowych, pracowników banków, jak również pracowników służb finansowoksięgowych. Zakres wykładu, wzbogacony będzie o wyniki badań nad rachunkowością
behawioralną, czyli nad zachowaniami giełdowych inwestorów i sposobami wykorzystywania
przez nich informacji sprawozdawczych w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Słowa kluczowe: etyka zawodowa, etyka rachunkowości, dylematy etyczne księgowych,
rachunkowość behawioralna.
Metodyka zajęć: wykład autorski z wykorzystaniem nowoczesnych technik wizualnych,
wzbogacany przykładami z praktyki gospodarczej
Cel dydaktyczny przedmiotu:
kompendium wiedzy o: normach etycznych obowiązujących przy stosowaniu prawa
bilansowego
umiejętności: zdobycie umiejętności z zakresu komunikacji międzyludzkiej
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę – aktywność na zajęciach
Literatura:
1. Karmańska A., Zawodowa etyka w rachunkowości działania Stowarzyszenia Księgowych w
Polsce podejmowane w tym zakresie. PN AE Wrocław 2008 (w druku)
2. Klimczak B., Etyka gospodarcza, AE Wrocław 2003
3. Łyskawa P., Normy wykonywania zawodu i etyka zawodowa a badanie sprawozdań
finansowych, KIBR Warszawa 2003
Download