ANALIZA WRAŻLIWOŚCI

advertisement
ANALIZA WRAŻLIWOŚCI
Zadanie 1
Firma X produkuje i sprzedaje koszulki polo. Koszty stałe funkcjonowania przedsiębiorstwa wynoszą 90 000zł
rocznie. W dotychczasowych warunkach sprzedaż 15 000 koszulek rocznie przy cenie 59zł/szt gwarantowała
firmie zysk na poziomie 60 000zł rocznie. Niestety na skutek zmian koniunktury i zubożenia społeczeństwa
zdecydowanie zmniejszył się popyt na wyroby sportowe. Badania rynku wykazały, że nawet po obniżeniu ceny do
57zł/szt można liczyć jedynie na sprzedaż 14 000 koszulek rocznie. Czy w tych nowych warunkach sprzedaż nadal
jest opłacalna? Jeżeli tak, to jaki jest margines bezpieczeństwa dla wzrostu kosztów zmiennych przedsiębiorstwa?
Zadanie 2
Firma Y produkuje eleganckie obuwie męskie. Koszty niezależne od wielkości produkcji wynoszą 150 000 zł.
rocznie. Przy cenie 270 zł/szt. popyt na wyroby firmy kształtuje się na poziomie 10 000szt./rok, co daje zysk na
poziomie 100 000zł. Firma postanawia zmodernizować swój park maszynowy. Do wyboru są dwie opcje:
a)
zakup droższych maszyn o łącznej cenie (wraz z transportem, instalacja itp) 85 000zł, które
zagwarantują zmniejszenie kosztów produkcji (odpadów i braków) o 15 %
b)
zakup tańszych maszyn po cenie 75 000zł, które zmniejszą koszty produkcji o 10%.
Przyjmując liniową amortyzację maszyn przez okres 10 lat, który z wariantów jest bardziej korzystny?
Zadanie 3
Przedsiębiorstwo wytwarza i sprzedaje 3000szt wyrobów po 50zł za sztukę. Koszt jednostkowy zmienny wynosi
20zł a koszty stałe 70 000zł. Oblicz:




Marżę pokrycia i zysk ze sprzedaży wyrobów
Stopień dźwigni operacyjnej
ile wzrośnie zysk przy wzroście sprzedaży o 5%
Jak kształtowałyby się te same parametry przy koszcie zmiennym 40zł/szt i kosztach stałych 10 000zł
Zadanie 4
Przedsiębiorstwo wytwarza i sprzedaje 600szt wyrobów po 50zł za sztukę. Koszt zmienny jednostkowy wynosi
20zł, a koszty stałe 12 000zł. Obliczyć:



Marżę pokrycia i zysk ze sprzedaży wyrobów
Stopień dźwigni operacyjnej
ile wzrośnie zysk przy wzroście sprzedaży o 10%
Zadanie 5
Przedsiębiorstwo prowadzi produkcję jednoasortymentową. Znane są wielkości produkcji oraz kosztów
całkowitych za ostatnie 6 kwartałów:
2007
2008
produkcja
koszty całkowite
kwartał 3
2000
110000
kwartał 4
2300
120000
kwartał 1
2750
140000
kwartał 2
2100
115000
kwartał 3
2800
135000
kwartał 4
3000
Wyznacz wartość kosztów stałych i zmiennych metodą najmniejszych kwadratów.
•
•
•
•
140000
zakładając utrzymanie wielkości sprzedaży z ostatniego kwartału jaki jest minimalny dopuszczalny poziom
ceny?
mając na uwadze maksymalne zdolności produkcyjne firmy (4000szt/kwartał) czy możliwe jest osiągnięcie
zysku na poziomie 120 000 przy cenie 69zł/szt?
O ile % trzeba by zmniejszyć koszty zmienne by osiągnąć żądany zysk (zakładając niezmienność pozostałych
wartości)?
O jaką wartość trzeba by zmniejszyć koszty stałe by osiągnąć żądany zysk (zakładając niezmienność
pozostałych wartości)?
Download