DOCX - Sygnity

advertisement
INFORMACJA PRASOWA
Nowy Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży w Spółce Sygnity SA.
Warszawa, 10 stycznia 2013 r. - Rada Nadzorcza w dniu 10 stycznia 2013 roku powołała na
Członka Zarządu Bogdana Zborowskiego, który z dniem 11 lutego 2013 będzie pełnił funkcję
Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży odpowiedzialnego za sektor bankowo-finansowy.
Dotychczasowy Członek Zarządu odpowiedzialny między innymi za procesy operacyjne i pion
bankowo-finansowy rozstaje się ze spółką.
Bogdan Zborowski rozpoczynał karierę zawodową w 1998 roku w IBM Polska jako przedstawiciel
handlowy. Następnie trafił do ComputerLand (późniejsze Sygnity SA), gdzie przez prawie cztery lata
odpowiadał za sprzedaż i współpracę z kluczowymi klientami z sektora bankowego. W ostatnich
siedmiu latach ponownie był związany z IBM Polska, z sukcesem kształtując i realizując w tym czasie
strategię sprzedażową firmy dla klientów sektora finansowego. W ostatnich dwóch latach był
odpowiedzialny za największych klientów IBM Polska z sektorów: bankowego, ubezpieczeniowego, a
także administracji publicznej i telekomunikacji. Jest doświadczonym menadżerem sprzedaży, który
posiada na swoim koncie wiele nagród, szereg wygranych przetargów i z sukcesem wdrożonych
projektów. Jest także wysoko cenionym menadżerem za umiejętności rozwoju zespołów sprzedaży.
Bogdan Zborowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału Inżynierii Produkcji,
ukończył szereg szkoleń z zakresu zarządzania, w tym w London Business School.
„Dotychczasowa konsekwentnie rozwijana ścieżka zawodowa Bogdana Zborowskiego potwierdza, że
jest on wysokiej klasy menadżerem z niekwestionowanymi umiejętnościami sprzedażowymi i bogatą
wiedzą branżową. Tak dobry specjalista niewątpliwie wzmocni Zarząd Sygnity. Sektor bankowofinansowy jest dla Sygnity jednym z kluczowych filarów. Mamy w nim już spore doświadczenie i
obecnie jesteśmy w trójce najsilniejszych graczy w tym sektorze. Ugruntowanie i rozwijanie naszego
potencjału w tym obszarze powinno zaprocentować coraz lepszymi wynikami Spółki. Wierzę, że będzie
to zasługa nowego Wiceprezesa ds. Sprzedaży.” - powiedział Janusz R. Guy, Prezes Zarządu Sygnity
„Sygnity jest firmą, w której nabywałem pierwsze doświadczenia zawodowe związane z obsługą
klientów sektora bankowego oraz umiejętności sprzedażowe i kierownicze. Obserwując jej rozwój
rynkowy w ostatnich latach uważam, że firma ma bogate doświadczenie, mocne podstawy i duży
Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 180 z kapitałem zakładowym w wysokości 11.886.242 złotych w całości
wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000008162, NIP 586-000-52-93
www.sygnity.pl
potencjał rozwoju. Sektor bankowo-finansowy jest drugim co do wielkości segmentem na rynku IT i
wciąż notuje kilkuprocentowy wzrost rok do roku. Jest o co dbać. Aby odnosić sukcesy niezbędna jest
wiedza i profesjonalizm, ja stawiam także na czynnik ludzki. Solidne i poparte wysoką jakością obsługi
relacje z klientami, a także silny, skuteczny zespół sprzedażowy są gwarancją sukcesu. Wierzę, że moje
umiejętności nabyte w globalnych firmach, znajomość standardów korporacyjnych oraz kontakty
rynkowe będą przydatne w Sygnity.”- powiedział Bogdan Zborowski, Wiceprezes Zarządu Sygnity ds.
Sprzedaży sektora bankowo-finansowego.
***
O Sygnity SA
Rozwój
Sygnity S.A. jest czołowym dostawcą rozwiązań informatycznych w Polsce. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie (SGN). Oferuje rozwiązania własne, uzupełniane przez światowe produkty i technologie. Świadczy pełen zakres usług od
consultingu, poprzez realizację do outsourcingu projektów informatycznych dla dużych i średnich firm najważniejszych sektorów gospodarki
oraz instytucji administracji publicznej. Więcej informacji na stronie: http://www.sygnity.pl.
Ludzie
Dotychczas spółka zrealizowała kilka tysięcy projektów informatycznych dla klientów ze wszystkich branż polskiej gospodarki – zarówno
komercyjnych, jak i instytucji publicznych. Obecnie Sygnity zatrudnia prawie 1540 osób i może poszczycić się jednym z najliczniejszych
zespołów ekspertów na polskim rynku informatycznym.
Etyka
W Sygnity obowiązuje Kodeks Etyki w Biznesie, który precyzuje zasady prowadzenia przez nas biznesu. Firma tworzy trwałe relacje z
wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami firmy min. pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi jak i inwestorami, oparte na
wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu potrzeb.
Dalszych informacji udzielają:
Danuta Raczkiewicz-Chenczke
Prezes Zarządu Komplementariusza
Rc2 RACZKIEWICZ CHENCZKE CONSULTANTS
M. +48 506 074 642; T. +48 22 435 11 60
mail: [email protected]
www.rc2.pl
Lidia Kłosowska
Rc2 RACZKIEWICZ CHENCZKE CONSULTANTS
M. +48 600 065 000
mail: [email protected]
www.rc2.pl
Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 180 z kapitałem zakładowym w wysokości 11.886.242 złotych w całości
wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000008162, NIP 586-000-52-93
www.sygnity.pl
Download