Informacja prasowa 25.10.12

advertisement
INFORMACJA PRASOWA
Sygnity SA stawia na nowoczesne struktury operacyjne. Wzmocniono Dział Operacyjny
raportujący bezpośrednio do CEO. Równocześnie powołano Dział Marketingu, Relacji
Zewnętrznych i Komunikacji Korporacyjnej.
Warszawa, 25 października 2012 r. --- dzięki nowej architekturze organizacji dopasowanej
do nowoczesnych standardów zarządzania firmami z sektora nowych technologii i IT, Dział
Operacyjny Sygnity przejmie krytyczne funkcje wsparcia projektów biznesowych. Nowe
rozwiązanie wpłynie na racjonalizację procesów tworzenia ofert i optymalizację
w zarządzaniu aktualnymi i przyszłymi projektami Spółki. Ważna zmiana następuje
w hierarchii zespołu zarządzającego - kierujący działem dyrektor ds. operacyjnych raportuje
bezpośrednio do CEO organizacji.
Kluczowymi wyzwaniami nowo powołanego działu są (1) wzmocnienie kontroli nad
operacyjnym zarządzaniem Spółką, (2) zapewnienie wsparcia i monitorowania w zarządzaniu
projektami dla obszarów biznesowych i lepszy przepływ informacji, (3) przyspieszenie
procesów decyzyjnych i (4) racjonalizacja finansowa projektów. Funkcję dyrektora ds.
operacyjnych objął Michał Ptak, który ze Spółką jest związany prawie trzy lata, ostatnio
odnosił sukcesy jako dyrektor ds. realizacji projektów strategicznych.
Równolegle utworzono Dział Marketingu, Relacji Zewnętrznych i Komunikacji
Korporacyjnej, które zastąpi dotychczasowe działy: Marketingu i PR/IR. Zadaniem nowych
służb informacyjnych jest poprawa dialogu z inwestorami i rynkiem kapitałowym.
Wyznacznikiem zmiany w tym obszarze będzie proaktywność, transparentność i otwartość
w kontaktach z zewnętrznymi interesariuszami, a celem jest wzmocnienie komunikacji nowej
strategii Spółki, jej wizerunku oraz oceny wiarygodności w oczach graczy rynku
kapitałowego. Dział zarządzany będzie przez zewnętrzną firmę specjalizującą się w
komunikacji z rynkiem Rc2 RACZKIEWICZ CHENCZKE CONSULTANTS.
„Moją mantrą jest wyniesienie Sygnity na poziom nowocześnie zarządzanych Spółek z sektora nowych
technologii spełniających wymogi czasów i rynku. Wzmocnienie efektywności operacyjnej firmy
pozytywnie poprawi jej rentowność i pobudzi organizację do wejścia na ścieżkę właściwie
szacowanego wzrostu, zgodnego z aktualnymi trendami rynkowymi branży IT i nowych technologii.
Nowi ludzie w zracjonalizowanej strukturze poświęcą gros energii na uspójnienie i uelastycznienie
zarządzania projektami. Mam nadzieję, że te ruchy to początek poprawy efektywności działań
biznesowych, jak i zmiany percepcji Spółki w grupach interesariuszy. Rolę dyrektora ds. operacyjnych,
raportującego bezpośrednio do mnie, powierzyłem Michałowi Ptakowi, doświadczonemu i
dynamicznemu menadżerowi, który jest w Sygnity od ponad trzech lat. W kolejnym kroku zarząd
przedstawi w perspektywie najbliższych tygodni strategię, którą niezwłocznie zakomunikujemy rynkowi
kapitałowemu i pozostałym interesariuszom.” – powiedział Janusz R. Guy, Prezes Zarządu
Sygnity SA.
Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 180 z kapitałem zakładowym w wysokości 11.886.242 złotych w całości
wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000008162, NIP 586-000-52-93
www.sygnity.pl
Sygnity SA
Rozwój
Sygnity S.A. jest czołowym dostawcą rozwiązań informatycznych w Polsce. Spółka jest
notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (SGN). Oferuje rozwiązania
własne, uzupełniane przez światowe produkty i technologie. Świadczy pełen zakres usług od
consultingu, poprzez realizację do outsourcingu projektów informatycznych dla dużych i
średnich firm najważniejszych sektorów gospodarki oraz instytucji administracji publicznej.
Więcej informacji na stronie: http://www.sygnity.pl.
Ludzie
Dotychczas spółka zrealizowała kilka tysięcy projektów informatycznych dla klientów ze
wszystkich branż polskiej gospodarki – zarówno komercyjnych, jak i instytucji publicznych.
Obecnie Sygnity zatrudnia prawie 1590 pracowników i może poszczycić się jednym z
najliczniejszych
zespołów
ekspertów
na
polskim
rynku
informatycznym.
Etyka
W Sygnity obowiązuje Kodeks Etyki w Biznesie, który precyzuje zasady prowadzenia przez
nas biznesu. Firma tworzy trwałe relacje z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami
firmy min. pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi jak i inwestorami, oparte na
wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu potrzeb.
Dalszych informacji udzielają:
Danuta Raczkiewicz-Chenczke
Prezes Zarządu Komplementariusza
Rc2 RACZKIEWICZ CHENCZKE CONSULTANTS
M. +48 506 074 642; T. +48 22 435 11 60
mail: [email protected]
www.rc2.pl
Piotr Piotrowski
CC Group
M. +48 697 613 010; T. +48 22 440 1 440
mail: [email protected]
Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 180 z kapitałem zakładowym w wysokości 11.886.242 złotych w całości
wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000008162, NIP 586-000-52-93
www.sygnity.pl
Download