Informacja prasowa 10 01 13

advertisement
INFORMACJA PRASOWA
SYGNITY S.A. WZMACNIA KOMPETENCJE
STRUKTURY DS. ROZWOJU BIZNESU SPÓŁKI
TWORZĄC
NOWOCZESNE
Warszawa, 02 września 2013 r. – Z początkiem września do kadry kierowniczej Sygnity
S.A. dołączył Jerzy Świtek, obejmując stanowisko Dyrektora Rozwoju Biznesu.
Dr inż. Jerzy Świtek posiada wieloletnie doświadczenie
zawodowe w zakresie integracji systemów, zarządzania
strategicznego, rozwoju biznesu oraz restrukturyzacji
procesów biznesowych w firmach technologicznych oraz
usługowych, działających w warunkach silnej
konkurencji rynkowej.
Ostatnie 4 lata związany był z firmą Elkart, gdzie pełnił
funkcję Prezesa Zarządu oraz członka Prezydium Forum
Technologii Bankowych ZBP (2009-2013). Wcześniej
pracował w instytucjach sektora publicznego w kraju
i za granicą m.in. MON, NATO, ONZ. W swojej
karierze zawodowej realizował strategiczne projekty
rozwojowe dla takich firm jak Total System Services dyrektor ds. rozwoju na Europę Środkowowschodnią (2008-09), Global Payments - dyrektor
sprzedaży międzynarodowej (2005-2007), GTech - dyrektor ds. rozwoju biznesu (20022005), Optimus Lockheed Martin - menadżer ds. rozwoju (1998-2000).
Jerzy Świtek posiada stopień naukowy doktora (AON), tytuł magistra inżyniera w zakresie
systemów informatycznych (WAT) oraz uprawnienia dla kandydatów na członków
RN (MSP). Jest także absolwentem podyplomowych studiów w zakresie zarządzania
finansami na Uniwersytecie Warszawskim oraz posiada dyplom Master of Business
Administration (ALK). Ukończył także podyplomowe studia w zakresie strategii działania
przedsiębiorstw elektroenergetycznych (Politechnika Warszawska) oraz zarządzania
przedsiębiorstwem (SGH).
„Business Development jest kluczowym obszarem działalności każdej firmy z branży nowoczesnych
technologii. Współczesny rynek IT jest dynamiczny, zmienny, wymaga ciągłego wzbogacania oraz
aktualizacji oferty tak, aby zaspokajała rosnące wymagania obecnych oraz nowych klientów. Sygnity
podchodzi wielotorowo do działań w zakresie rozwoju innowacyjnego biznesu, opartego zarówno
na własnych kompetencjach, jak i na strategicznych aliansach, partnerstwach oraz akwizycjach, które
tworzą unikalną wartość oraz przewagi konkurencyjne. Jerzy Świtek to najwyższej klasy specjalista,
posiadający bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w środowisku międzynarodowym. Spółka stawia
przed nim ambitne cele, ale biorąc pod uwagę jego dotychczasowe osiągnięcia jestem przekonany,
że nasz wybór padł na właściwego człowieka.”- powiedział Janusz R. Guy, Prezes Zarządu Sygnity
S.A.
Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 180 z kapitałem zakładowym w wysokości 11.886.242 złotych w całości
wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000008162, NIP 586-000-52-93
www.sygnity.pl
„Sygnity jest od lat jedną z czołowych spółek IT w Polsce. Jej historia jest ściśle powiązana
z rozwojem tej branży na naszym rynku. To, że mogę dołączyć do Sygnity oraz wykorzystać swe
doświadczenie do rozwoju przedsiębiorstwa jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i wyzwaniem.
Cieszę się, że będę częścią zespołu wybitnych profesjonalistów Sygnity, z którymi stworzymy unikalne
kompetencje oraz przewagi konkurencyjne.” – dodaje Jerzy Świtek Dyrektor Rozwoju Biznesu
Sygnity S.A.
.
***
O Sygnity SA
Rozwój
Sygnity S.A. jest czołowym dostawcą rozwiązań informatycznych w Polsce. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie (SGN). Oferuje rozwiązania własne, uzupełniane przez światowe produkty i technologie. Świadczy pełen zakres usług od
consultingu, poprzez realizację do outsourcingu projektów informatycznych dla dużych i średnich firm najważniejszych sektorów gospodarki
oraz instytucji administracji publicznej. Więcej informacji na stronie: http://www.sygnity.pl.
Ludzie
Dotychczas spółka zrealizowała kilka tysięcy projektów informatycznych dla klientów ze wszystkich branż polskiej gospodarki – zarówno
komercyjnych, jak i instytucji publicznych. Obecnie Sygnity zatrudnia prawie 1540 osób i może poszczycić się jednym z najliczniejszych
zespołów ekspertów na polskim rynku informatycznym.
Etyka
W Sygnity obowiązuje Kodeks Etyki w Biznesie, który precyzuje zasady prowadzenia przez nas biznesu. Firma tworzy trwałe relacje z
wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami firmy min. pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi jak i inwestorami, oparte na
wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu potrzeb.
Dalszych informacji udzielają:
Danuta Raczkiewicz-Chenczke
Prezes Zarządu Komplementariusza
Rc2 RACZKIEWICZ CHENCZKE CONSULTANTS
M. +48 506 074 642; T. +48 22 435 11 60
mail: [email protected]
www.rc2.pl
Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 180 z kapitałem zakładowym w wysokości 11.886.242 złotych w całości
wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000008162, NIP 586-000-52-93
www.sygnity.pl
Download